Struktura organizacyjna AOTMiT

Struktura Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

Prezes AOTMiT Daniel Rutkowski

 

Biuro Kadr
Krzysztof Bąk – Dyrektor

 

Biuro Księgowości
Iwona Wójcik – p.o. dyrektora Biura Księgowości

 • Dział Planowania, Analiz i Sprawozdawczości
 • Dział Rachunkowości

 

Biuro Prawne

Robert Świś – radca prawny – p.o. Dyrektora Biura Prawnego

 

Biuro Prezesa

Kamila Malinowska – Dyrektor

 • Dział Administracji
 • Dział Analiz i Funduszy Medycznych
 • Dział Planowania i Organizacji
 • Dział Obsługi Rad
 • Dział Zamówień Publicznych

 

Wydział Informatyki

Łukasz Bieńkowski – Dyrektor

 • Dział Infrastruktury
 • Dział Przetwarzania Danych i Analiz
 • Zespół Zamiejscowy do spraw programistyczno-statystycznych w Krakowie

 

Wydział Oceny Technologii Medycznych
Joanna Parkitna – Dyrektor

 • Dział Refundacji
 • Dział Programów Lekowych
 • Dział Chemioterapii
 • Dział Programów Polityki Zdrowotnej
 • Dział Analiz Strategicznych
 • Zespół Zamiejscowy do spraw analitycznych w Szczecinie

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Joanna Syta – Dyrektor

 • Dział Analiz Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 • Dział Standaryzacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 • Dział Metodyki Oceny Świadczeń
 • Dział Projektów Strategicznych
 • Dział Oceny Wyrobów Medycznych
 • Dział Weryfikacji Świadczeń Gwarantowanych i Zmian Systemowych
 • Dział Opiniowania Zaleceń Klinicznych i Wskaźników Jakości
 • Dział Oceny Technologii Innowacyjnych
 • Zespół Zamiejscowy do spraw analitycznych i metodyki oceny świadczeń w Krakowie
 • Zespół Zamiejscowy do spraw analitycznych we Wrocławiu
 • Zespół Zamiejscowy do spraw analitycznych w Chełmie

 

Wydział Taryfikacji
Magdalena Dzierwa – Dyrektor

 • Dział Pozyskiwania Danych
 • Dział Weryfikacji Danych
 • Dział Danych Finansowo-Księgowych
 • Dział Analiz i Raportów
 • Dział Projektów JGP
 • Dział Rozwoju Metodyki SRK
 • Dział Metodyki i Analiz Systemowych
 • Zespół Zamiejscowy do spraw taryfikacji w Krakowie

 

Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego

Kamila Malinowska – Dyrektor Biura Prezesa

 

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego

 


Dokumenty prawne regulujące pracę w AOTMiT: