EUnetHTA JA3

eunethta logo

EUnetHTA JA3

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji związana jest z siecią europejskich agencji HTA (ang. European network for Health Technology Assessment, EUnetHTA) od początków jej istnienia i działalności (tj. od 2005 r.).

grafika przedstawiająca organizacje oraz istotne daty z nimi związane

 

Zasięg Projektu

Austria

 • GOG – Gesundheit Österreich GmbH/Geschäftsbereich
 • HVB – Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Association of Austrian Social Insurance Institutions)
 • AIHTA – Austrian Institute for Health Technology Assessment
 • UMIT – University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology

Belgia

 • IPH – Scientific Institute of Public Health
 • KCE – Belgian Health Care Knowledge Centre
 • RIZIV-INAMI – Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Bułgaria

 • NCPHA – National Center of Public Health and Analyses

Chorwacja

 • MIZ – Ministry of Health of the Republic of Croatia
 • CHIF – Croatian Health Insurance Fund
 • CIPH – Croatian Institute of Public Health

Cypr

Czechy

 • MoH Czech – Ministry of Health of the Czech Republic
 • SUKL – State Institute for Drug Control

Dania

Estonia

 • UTA – Institute of Family Medicine and Public Health

Finlandia

 • FIMEA – Finnish Medicines Agency
 • FinCCHTA – Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment
 • THL – National Institute for Health and Welfare

Francja

 • HAS – French National Authority for Health (Haute Autorité de Santé)

Niemcy

 • DIMDI – German Institute for Medical Documentation and Information
 • GBA – Gemeinsamer Bundesausschuss
 • IQWIG – Institute for Quality and Efficiency in Health Care

Grecja

 • EKAPTY-NKUA – National and Kapodistrian University of Athens
 • EKAPTY SA – National Evalution Center of Quality and Technology in S.A.- EKAPTY
 • EOF – National Organization for Medicines
 • EOPYY – National Organisation for Healthcare Provision
 • IFET – Institute of Pharmaceutical Research and Technology
 • OCSC – Onassis Cardiac Surgery Centre

Węgry

 • NIPN – National Institute of Pharmacy and Nutrition
 • SU – Health Services Management Training Center

Irlandia

 • HIQA – Health Information and Quality Authority
 • NCPE – National Centre for Pharmacoeconomics, St. James Hospital

Włochy

 • Agenas – National Agency for Regional Health Services
 • AIFA – Italian Medicines Agency
 • CRUF/AOUIVR – Centro Regionale Unico sul Farmaca del Veneta
 • DGFDM IT – Sede del Ministro – Ministero della salute
 • RER – Regione Emilia-Romagna
 • UCSC GEMELLI – University Hospital A. Gemelli
 • UVTA/AOP – Unita di Valutazione Technology Assessment
 • Veneto/CRUF – Regione Del Veneto – Area Sanita E’ Sociale

Łotwa

 • NVD – National Health Service

Litwa

 • HI – The Institute of Hygiene
 • VASPVT – State Health Care Accreditation Agency

Malta

Holandia

 • EUR – Erasmus Universiteit Rotterdam
 • UU – Utrecht University
 • ZIN – National Health Care Institute

Norwegia

Polska

 • AOTMiT – Agency for Health Technology Assessment and Tariff System

Portugalia

 • ACSS IP – Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
 • INFARMED – National Authority of Medicines and Health Products

Rumunia

 • NIPHB – Institutu National De Sanatate Publica (INSP)
 • NSPHMPDB – National School of Public Health, Management and Professional Development
 • UBB – Babes-bolayi University, Cluj School of Public Health

Słowacja

Słowenia

 • JAZMP – Public Agency of the Republic of Slovenia for Medicinal Products and Medical Devices
 • MoH Slovenia – Ministry of Health of the Republic of Slovenia
 • NIJZ – National instute of Public Health (NIJZ)

Hiszpania

 • AEMPS – Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
 • AETS-ISCIII – The Instituto De Salud Carlos III
 • AETSA – Andalusian HTA Agency
 • AQuAS – Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia
 • AVALIA FNS – Fundacion Profesor Novoa Santos
 • AVALIA-T – Galician Agency for HTA
 • BIOEF – Basque Foundation for Health Innovation and Research
 • DGFPS MSPSI – Directorate General for Pharmacy and Health Care Products
 • FPS – Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
 • Funcanis – Fundación Canaria de Investigación Sanitaria
 • Osteba – Basque Office for Health Technology Assessment- Ministry for Health
 • SESCS – Evaluation AND Planning Unit – Directorate of the Canary Islands Health Service

Szwecja

 • MPA – Medical Products Agency
 • SBU – Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
 • TLV – Dental and Pharmaceutical Benefits Agency

Szwajcaria

 • SNHTA – Swiss Network for HTA

Ukraina

 • MoH Ukraine – HTA Department of SEC of Ministry of Health of Ukraine

Wielka Brytania

 • AWTTC – All Wales Therapeutics and Toxicology Centre
 • HIS – Healthcare Improvement Scotland
 • NICE – National Institute for Health and Care Excellence

 

Cel Projektu

Określenie i wdrożenie trwałego i zrównoważonego modelu współpracy w dziedzinie HTA na poziomie europejskim.

Termin Końcowy – maj 2021 r. (przedłużono czas trwania).

 

Opis Projektu

 • tworzenie wspólnych ocen klinicznych;
 • udzielanie konsultacji naukowych producentom leków;
 • zbieranie danych porejestracyjnych;
 • opracowywanie wytycznych metodologicznych i procedur postępowania.

grafika przedstawiająca zakres i organizację

Agencja ciągle aktywizuje swoją działalność w ramach organizacji, w latach 2019-2020  w ramach przedmiotowego projektu wypracowała:

 • jako Współautor: Raport dot. ustekinumabu w wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego WZJG;
 • jako Recenzent: Raport dot. brolucizumabu w AMD oraz Raport dot. sotagliflozyny w cukrzycy;
 • recenzowała również wytyczne metodologiczne: Critical assessment of economic evaluations;
 • postępy prac dotyczyły ponadto: pracy w grupach roboczych: Future Model of Cooperation on HTA oraz Common Phrases, współtworzenia SOPów (SOP on Data Extraction) oraz udziału w Information Specialists Pool.

 

Materiały do pobrania:

Raport dot. brolucizumabu w AMD (Brolucizumab for the treatment of adults with neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD))

Raport dot. sotagliflozyny w cukrzycy (Sotagliflozin for adult patients with Type 1 Diabetes Mellitus who have inadequate blood glucose control using insulin or insulin analogues)

 

Korzyści ze współpracy:

 • możliwość wspólnej pracy i wymiany doświadczeń z prawie wszystkimi europejskimi agencjami HTA;
 • bieżące śledzenie trendów rozwoju HTA;
 • pozyskiwanie dostępu do danych udzielanych EUnetHTA przez współpracujące podmioty odpowiedzialne;
 • networking.

 

 

logo - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja i Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny