W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Proces opiniowania

W świetle obowiązujących przepisów Minister Zdrowia przed opublikowaniem zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego powierza Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zadanie ich opiniowania.

Głównym celem opiniowania jest wskazanie zaleceń, które mogłyby zostać zaimplementowane do systemu opieki zdrowotnej w celu podniesienia jakości procesu leczniczego.

Podejmowane w Agencji prace analityczne przebiegają według ściśle określonych procedur.

Grafika przedstawiająca schemat procesu wydawania opinii AOTMiT w sprawie zaleceń postępowania diagnostyczno - terapeutyczego

Procedury mają na celu obiektywne zestawienie zebranych danych w czterech obszarach:

Grafika przedstawiająca schemat procedur zbierania danych

Po zakończeniu prac analitycznych, materiał analityczny przygotowany podczas oceny merytorycznej, poddawany jest konsultacjom z autorami opiniowanych zaleceń, co pozwala na poznanie opinii autorów wytycznych odnośnie do przygotowanego opracowania analitycznego oraz uzyskanie odpowiedzi na uwagi Agencji.