W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Taryfikacja

Na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2015 r., Agencja otrzymała nowe zadanie w zakresie określenia taryfy świadczeń i przygotowywania raportów w tym zakresie oraz opracowywania, weryfikacji, gromadzenia, udostępniania i upowszechniania informacji o taryfikacji, a także tworzenia propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych.

Podstawą działań związanych z określaniem taryfy świadczeń jest Plan Taryfikacji sporządzany na dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 1 czerwca roku poprzedzającego, zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Wszystkie plany taryfikacji publikowane są w BIP.

Plan Taryfikacji wskazuje obszary świadczeń pozyskiwania danych. Efektem prac analitycznych zgromadzonych danych pozyskanych w postępowaniach jest Raport taryfikacyjny w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, a zawarte w raporcie projekty taryf poddane są konsultacjom publicznym, a opiniowane są przez Radę ds. Taryfikacji.

Zakończeniem całego procesu jest określenie przez Prezesa AOTMiT taryfy świadczeń w danym zakresie oraz ich publikacja w formie Obwieszczenia Prezesa AOTMiT w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT, po uprzednim zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Działania Agencji w obszarze taryfikacji świadczeń oraz standardu rachunku kosztów przynoszą wiele korzyści zarówno dla świadczeniodawców jak i dla całego systemu ochrony zdrowia. Przede wszystkim dostarczają informacji o rzeczywistych kosztach realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej co zapewnia właściwą dystrybucję środków przez płatnika. Celem działania jest uporządkowanie systemu w taryfikowanym zakresie.