Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Siudak

Zbigniew Siudak

 

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2004-2017 pracował w II Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zdobywając kolejne awanse akademickie i kliniczne.

W 2009 roku uzyskał stopień doktora, broniąc rozprawę pt. „The effect of early abciximab administration in patients with ST elevation myocardial infarction treated with interventional strategy in high risk groups on long term outcome” pod kierunkiem prof. Jacka Dubiela.

W 2015 roku habilitował się, a w 2021 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych nadany przez Prezydenta RP.

Od 2018 roku jest związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od 2020 roku pełni funkcję kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej.

W latach 2018-2019 był stypendystą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na Uniwersytecie Yale (USA), a w latach 2021-2023 pełnił rolę Ambasadora Programu Fulbrighta.

Jego praca została wielokrotnie wyróżniona i nagrodzona, w tym przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polską Akademię Nauk, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rektora UJK.

Jest laureatem konkursu „Supertalenty w medycynie 2019”.

Od 2021 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych w województwie świętokrzyskim.