Funkcjonalność Aplikacji

Link do aplikacji: https://appsrk.aotm.gov.pl/

Aplikacja SRK to bezpłatne, nowatorskie narzędzie dla podmiotów leczniczych umożliwiające rozliczenie kosztów, wycenę procedur medycznych, benchmarking oraz efektywne zarządzanie.

 

Moduły aplikacji:

 • moduł wprowadzania danych,
 • moduł wyceny procedur medycznych,
 • moduł raportowy,
 • pulpit zarządczy
 • moduł wskaźników.

 

moduły aplikacji

Moduł wprowadzania danych

 • import danych do aplikacji z pliku MS Excel według przygotowanego szablonu,
 • możliwość wprowadzania lub edycji danych bezpośrednio w systemie,
 • rozliczenie kosztów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów
  u świadczeniodawców.

 

wprowadzanie danych w aplikacji

 

Moduł wyceny procedur medycznych/usług

 • import jednostkowych kosztów normatywnych procedur przy pomocy szablonu pliku MS Excel, gdy wycena została dokonana poza aplikacją,
 • import słowników cen materiałów bezpośrednich i stawek personelu medycznego,
 • wycena jednostkowych kosztów normatywnych procedur,
 • prosty sposób cyklicznej aktualizacji wycen procedur.

 

wycena procedur medycznych /usług

Moduł raportów

 • gotowe raporty zawierające najistotniejsze informacje finansowe,
 • przeglądanie uporządkowanych danych według wybranych filtrów: rodzaj działalności, rodzaj OPK, zakres czasowy,
 • prezentacja wprowadzonych danych w formie przejrzystych tabel (z możliwością rozwinięcia danych do poziomu analityki) i wykresów,
 • możliwość pobrania wykresów i tabel do plików: CSV, SVG, PNG/DOC, CSV, XLSX,
 • możliwość rozbudowywania bazy raportowej zgodnie z potrzebami świadczeniodawców.

 

raporty w aplikacji

 

raporty w aplikacji

Pulpit zarządczy

 • jednoczesna prezentacja danych z wielu źródeł,
 • wielowymiarowe analizy danych „od ogółu do szczegółu”,
 • wsparcie w procesie podejmowania decyzji zarządczych.

 

pulpit zarządczy aplikacji

 

Moduł wskaźników

 • dostęp do informacji o podstawowych wartościach wskaźników ekonomiczno
  -finansowych i statystycznych na poziomie podmiotu oraz poszczególnych ośrodków powstawania kosztów,
 • funkcja porównywania własnych wyników na tle innych podmiotów w kraju
  i w poszczególnych województwach (zanonimizowane dane).

 

wskaźniki w aplikacji

 

wskaźniki w aplikacji na mapie Polski