W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Kompas

KOMPAS – Kompleksowy model analizy świadczeń zdrowotnych – Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych

 

Zasięg Projektu

Krajowy

 

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest sporządzenie prognozy zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki i leczenia wybranych chorób (onkologicznych i kardiologicznych), a także określenie, takiej organizacji udzielania świadczeń, która umożliwi efektywne zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

 

Korzyści z realizacji Projektu

 

Projekt KOMPAS umożliwi:

 • identyfikację potrzeb zdrowotnych społeczeństwa polskiego poprzez analizę rzeczywistych ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych (na podstawie danych retrospektywnych NFZ);
 • identyfikację niezbędnego wolumenu i rodzaju świadczeń zdrowotnych, odpowiadających na prognozowane zapotrzebowanie w horyzoncie czasowym 2020-2028;
 • opracowanie projektu organizacji zabezpieczenia potrzeb onkologicznych (w zakresie wybranych jednostek chorobowych) poprzez:

– analizę struktury terytorialnej świadczeniodawców,

– analizę struktury personelu medycznego udzielającego wybranych świadczeń,

– zbadanie preferencji pacjentów względem organizacji opieki onkologicznej.

 

Termin końcowy Projektu– wrzesień 2020 r.

 

Grafika przedstawia produkty projektu

Opis Projektu

 

Część 1 – Sytuacja zdrowotna i prognoza na lata 2020-2028 populacji dla wybranych chorób onkologicznych i kardiologicznych.

Zakres badania:

Określenie zapadalności oraz chorobowości dla wybranych chorób onkologicznych i kardiologicznych, poprzez:

 • przegląd literatury przedmiotu (metody modelowania chorobowości, identyfikacja czynników ryzyka wybranych chorób, dane epidemiologiczne i wyniki badań epidemiologicznych w zakresie wybranych chorób);
 • konsultacje i warsztaty eksperckie w zakresie modelowania zapadalności i chorobowości w wybranych chorobach onkologicznych i kardiologicznych;
 • modelowanie prognozy zapadalności i chorobowości w wybranych chorobach onkologicznych i kardiologicznych;
 • oszacowanie wskaźników obciążenia chorobami (w tym DALY oraz ich składowych: liczba utraconych lat życia (years of life lost – YLL) i liczba lat przeżytych w niesprawności (years of life with disability – YLD).

Wybrane choroby: (1) onkologiczne: nowotwór jelita grubego, nowotwór gruczołu krokowego, (2) kardiologiczne: migotanie przedsionków, udar mózgu.

 

Część 2 – Niezbędny wolumen i rodzaj świadczeń zdrowotnych odpowiadający uwarunkowaniom epidemiologiczno-demograficznym, w zakresie wybranych chorób onkologicznych na lata 2020-2028.

Zakres badania:

Badanie obejmuje następujące elementy:

 • kompletowanie bazy danych (KRN, GUS, NZP: SMPT, SIMP, itd.);
 • przegląd literatury przedmiotu w zakresie najbardziej efektywnych modeli profilaktyki wtórnej, metod ilościowych służących szacowaniu wolumenu i rodzaju świadczeń zdrowotnych;
 • określenie referencyjnych ścieżek diagnostyczno – terapeutycznych w oparciu o aktualne wytyczne kliniczne;
 • analizę danych opisujących rzeczywiste ścieżki diagnostyczno-terapeutyczne pacjentów w odniesieniu do aktualnych zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych;
 • określenie wolumenu i rodzaju świadczeń (parametrów zaopatrzenia) z uwzględnieniem prognozy epidemiologiczno-demograficznej na lata 2019-2028 (parametry zaopatrzenia zostaną wyznaczone z uwzględnieniem 3 predefiniowanych scenariuszy);
 • ustalenie niezbędnej struktury personelu medycznego udzielającego wybranych świadczeń onkologicznych oraz struktury terytorialnej świadczeniodawców (struktura zostaną wyznaczone z uwzględnieniem 3 predefiniowanych scenariuszy).

 

Część 3 – Preferencje pacjentów względem zabezpieczenia zdrowotnego, w zakresie wybranych chorób onkologicznych.

Zakres badania:

Badanie preferencji pacjentów obejmuje:

 • przygotowanie planu badawczego (cele, definiowanie przedmiotu badań, populacji badanej, próby badanej, metod badania);
 • przegląd literatury przedmiotu dotyczący oceny potrzeb zdrowotnych, metod badań preferencji pacjentów względem opieki zdrowotnej, wykorzystanych w badaniach atrybutów i poziomów opisujących przedmiot badań;
 • konsultacje i warsztaty eksperckie w zakresie metod badania opinii społecznej względem organizacji opieki zdrowotnej;
 • przygotowanie narzędzi badawczych;
 • realizację badania;
 • opracowanie wyników, wniosków i rekomendacji dotyczących preferowanej organizacji opieki.

Grafika przedstawia badanie preferencji społecznych
Grafika przedstawia podejście koncepcyjne do oszacowania zapotrzebowania na wolumen i rodzaj świadectw zdrowotnych na lata 2020 - 2018

 

Logotypy - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny