W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Zakres tematyczny posiedzeń Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości uczestniczy w wielu procesach oceny technologii medycznych realizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jako ciało opiniodawczo-doradcze. Poszczególne tematy będące przedmiotem obrad Rady, określane są w planach pracy Rady Przejrzystości, ustalanych przez Prezesa Agencji z Przewodniczącym Rady Przejrzystości.

Plany pracy Rady Przejrzystości publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niezależne od Agencji i Rady Przejrzystości czynniki, jak:

  • dynamika wpływu do Agencji zleceń Ministra Zdrowia o krótkim czasie realizacji,
  • czy zawieszanie postępowań administracyjnych o objęcie refundacją leków na wniosek podmiotów odpowiedzialnych/wnioskodawców,

powodują częste zmiany ostatecznych terminów przedstawiania Radzie Przejrzystości poszczególnych technologii medycznych względem planu pracy.

Aktualny zakres tematyczny poszczególnych posiedzeń Rady Przejrzystości publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej w porządku obrad Rady Przejrzystości na dane posiedzenie.

Bieżące informacje o zmianach zakresu tematów omawianych na poszczególnych posiedzeniach Rady można śledzić w zakładce Aktualności.