Zrealizowane projekty

 

W ostatnich latach Agencja na zlecenie Ministra Zdrowia podejmowała prace analityczne w zakresie opiniowania dokumentów zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego opracowanych przez Towarzystwa Naukowe.

Dotychczas procesowi opiniowania poddano dokumenty zaleceń dostępne poniżej.

Grafika przedstawiająca opiniowanie dokumentów zaleceń postępowania diagnostyczno – terapeutycznego opracowanych przez Towarzystwo Naukowe