W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

Farmaceutka, specjalista w dziedzinie technologii postaci leku, biofarmacji i farmacji aptecznej. Ukończyła Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku w 1984 roku. Następnie odbyła 2-letni naukowy staż podoktorski na Uniwersytecie USCF w San Francisco, gdzie prowadziła badania nad mechanizmami przenikania leku przez skórę. Od 2002 roku pełni funkcję kierownika Katedry Farmacji Stosowanej na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2008-2012 zajmowała stanowisko prorektora ds. nauki, a od 2019 roku jest członkiem Rady Uczelni. Współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL WMiPB) i od wielu lat jest członkiem Komisji Farmakopei. Posiada bogate doświadczenie w współpracy z przemysłem farmaceutycznym. W 2007 roku Minister Zdrowia powierzył jej funkcję konsultanta krajowego ds. farmacji przemysłowej. Aktywnie uczestniczy w kształceniu kadr dla przemysłu farmaceutycznego na poziomie przeddyplomowym i podyplomowym, tworząc m.in. program studiów magisterskich “Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny”. Regularnie prowadzi wykłady na uczelniach zagranicznych, w tym w Almaty, Zagrzebiu, Greifswaldzie, Ljubljanie i Johannesburgu. Jest autorką lub współautorką ponad 200 publikacji naukowych. Sumaryczna wartość IF jej publikacji o zasięgu międzynarodowym wynosi około 180 (indeks h 23), a liczba cytowań sięga 1500. Wśród jej osiągnięć naukowych znajdują się podręczniki “Biofarmacja”, “Farmacja Stosowana, Technologia Postaci Leku”. Jest współtwórcą 5 patentów. Pod jej opieką powstało 24 doktoraty, a kierowane przez nią projekty badawcze zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.