W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Świadczenia opieki zdrowotnej

 

Grafika przedstawiająca świadczenia opieki zdrowotnej

Świadczenia mogą być udzielane zarówno przez publiczne, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, jak też przez osoby wykonujące zawód medyczny czy przez grupową praktykę lekarską lub grupową praktykę pielęgniarek i położnych. Forma własności świadczeniodawcy nie jest istotna, ponieważ wszystkie podmioty powinny traktować pacjenta jednakowo.

Koszyk świadczeń gwarantowanych – to świadczenia zdrowotne przysługujące osobom uprawnionym w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obejmuje: świadczenia zdrowotne, świadczenia zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzyszące.

Zakres świadczeń gwarantowanych określa art. 15 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Grafika przedstawiająca schemat koszyka świadczeń gwarantowanych

 

Wszystkie prace związane z oceną świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wyrobów medycznych oraz wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego odbywają się na podstawie zleceń ministra właściwego do spraw zdrowia.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji realizuje zadania ustawowe w zakresie trzech obszarów:

  • oceny świadczeń zdrowotnych (technologii nielekowych), w procesie: kwalifikacji świadczeń do koszyka świadczeń gwarantowanych, usunięcia świadczeń z koszyka, zmiany technologii medycznej;
  • reorganizacji koszyka świadczeń gwarantowanych;
  • ustalania schematów postępowania klinicznego poprzez opiniowanie wytycznych klinicznych, przygotowywanych przez towarzystwa naukowe.

Pierwsze dwa obszary realizowane są w oparciu o metodykę zgodną z zasadami EBM (Evidence-based Medicine) oraz HTA (Health Technology Assesment). Trzeci obszar natomiast oparty jest na międzynarodowych wytycznych AGREE II i ADAPTE, a także wypracowanej we współpracy z ekspertami metodyce weryfikacji i opiniowania projektów zaleceń oraz ich adaptacji w systemie ochrony zdrowia.

 

Rola AOTMiT w kształtowaniu koszyka świadczeń gwarantowanych

Grafika przedstawiająca schemat oceny świadczeń zdrowotnych w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych