W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Rekomendacje

Agencja tworzy rekomendacje, określające zalecane technologie medyczne, działania oraz warunki realizacji programów polityki zdrowotnej, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego. Podstawą prawną realizacji ww. działań jest art. 48aa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2555 z późn. zm.) . Zgodnie z zapisami ustawy Agencja może przygotowywać rzeczone rekomendacje z własnej inicjatywy lub też na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia.

Celem ogólnym rekomendacji jest uproszczenie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej (PPZ) przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).

PPZ, które zostały przygotowane zgodnie z upublicznioną rekomendacją Prezesa, nie wymagają opinii Prezesa Agencji. W tym przypadku JST musi nadesłać do Agencji oświadczenie, w którym stwierdza, że przygotowany projekt PPZ jest zgodny z obowiązującą rekomendacją. Na koniec realizacji PPZ samorząd zobowiązany jest także do przesłania raportu sprawozdawczego z realizacji Programu.

Raport analityczny przygotowywany jest w zgodzie z HTA (ang. health technology assessment) oraz EBM (ang. evidence based medicine), z wykorzystaniem literatury zagranicznej oraz polskiej. Proces twórczy oparty jest o wytyczne oceny technologii medycznej oraz właściwą dla rekomendacji ustawę.

 

W celu zapoznania się z aktualnymi rekomendacjami zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Grafika przedstawia schemat procesu wydawania rekomendacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzonych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego.