W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

SMoKL

SMoKL – System Monitorowania Kosztów Leczenia

 

Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowity koszt projektu 10 963 081,80 zł (85% środków pochodzi z funduszy UE). Okres realizacji Projektu – od 11.03.2020 do 09.06.2023 r.

 

Zasięg Projektu

krajowy

 

Cel Projektu

Celem projektu jest wytworzenie systemu teleinformatycznego pod nazwą „System Monitorowania Kosztów Leczenia”, który umożliwi jak największą automatyzację procesów związanych z przygotowaniem, przekazaniem i analizą danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń.

 

Korzyści z realizacji Projektu

  • realizacja obowiązku wyrażonego w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj. stworzenie oraz administrowanie systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest przetwarzanie danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń,
  • ułatwienie świadczeniodawcom realizacji obowiązku ustawowego jakim jest przekazanie do AOTMiT danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń, dzięki udostępnieniu e-Usług publicznych,
  • udostępnienie elektronicznych usług publicznych i usprawnienie procesów biznesowych związanych z taryfikacją świadczeń opieki zdrowotnej,
  • stworzenie narzędzia, które usprawni komunikację ze świadczeniodawcami i ekspertami oraz umożliwi jak największą automatyzację procesu przygotowania i przekazania danych, a także oceny eksperckiej.

 

Termin wdrożenia Projektu

09.09.2023 r.

 

Produkty Projektu

W ramach projektu SMoKL udostępnione zostaną trzy e-usługi: kwalifikacja świadczeniodawców, gromadzenie i weryfikacja danych oraz obsługa ekspercka. Usługi te będą zintegrowane w ramach jednego systemu teleinformatycznego „SMoKL”, posiadającego wspólne dla wyżej wymienionych usług moduły ogólne.

Grafika przedstawia System SMoKL

Źródło: Opracowanie własne AOTMiT

 

Opis Projektu

Projekt zakłada realizację dwóch zadań: stworzenia koncepcji systemu monitorowania kosztów leczenia oraz wytworzenia oprogramowania wraz z zakupem odpowiedniego sprzętu i licencji.

Zadanie 1: Koncepcja systemu monitorowania kosztów leczenia

Zadanie 2: Wytworzenie oprogramowania, zakup sprzętu oraz licencji dla e-Usług

Zdefiniowane są również etapy realizacji projektu, w ramach których realizowane będą dwa wyżej wymienione główne zadania projektu.

Grafika przedstawia etapy realizacji projektu SMoKL

 

W ramach projektu określono Kamienie Milowe, których realizacja jest niezbędna do dostarczenia produktów Projektu.

Grafika przedstawia Kamienie Milowe Projektu SMoKL

Źródło: Opracowanie własne AOTMiT

 

 

logotypy - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Urząd i Fundusz Społeczny