W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Realizacja 2018

Raporty analityczne dotyczące oceny świadczeń zdrowotnych – przygotowane w 2018 r.

 

Kwalifikacja świadczeń jako świadczeń gwarantowanych:

 • świadczenie edukacyjne z zakresu diabetologii u pacjentów z cukrzycą w zakresie AOS;
 • cytologia na podłożu płynnym w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie programów zdrowotnych;
 • metoda diagnostyczna SATRO ECG polegająca na analizie EKG i wczesnym wykrywaniu chorób serca w zakresie POZ;
 • test genetyczny C-Ig-FISH (zestaw sond) (Cytoplasmic Immunoglobulin FISH) w diagnostyce nowotworów układu chłonnego wywodzących się z komórek plazmatycznych w zakresie AOS;
 • elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego w świetle niebieskim z zastosowaniem fotouczulacza (TURBT-PDD) w zakresie LSz;
 • telemetryczny nadzór nad pacjentami z implantowanym automatycznym systemem do kardiowersji lub defibrylacji (ICD) lub układem resynchronizującym serce z funkcją defibrylacji (CRT-D) w zakresie AOS;
 • monitorowanie aktywności L-asparaginazy u pacjentów z chorobami limfoproliferacyjnymi – wskazania wg kodów ICD-10: C91.0, C83, C83.0- C83.2, C83.4 – C83.9, C85, C85.0, C85.1, C85.7, C85.9 w zakresie AOS;
 • 1) inwazyjna diagnostyka przedoperacyjna celem lokalizacji ogniska padaczkorodnego – umieszczenie elektrod wewnątrzczaszkowych celem długoterminowego monitorowania wideo-EEG; 2) zabieg operacyjny usunięcia ogniska padaczkorodnego (jeden zabieg) ze śródoperacyjnym monitorowaniem EEG, tzw. elektrokortykografia z równoczesnym monitorowaniem funkcjonalnym mózgu (MEP, SSEP, BAEP, wybudzeniowo funkcja mowy) – we wskazaniu padaczka (ICD-10: G40.0, G40.1, G40.2), w zakresie LSz;
 • bronchotermoplastyka we wskazaniu: ciężka astma w zakresie LSz;
 • leczenie Zespołu stopy cukrzycowej w zakresie AOS i LSz;
 • Profilaktyczna  mastektomia u kobiet z grupy bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór piersi.

 

Usunięcie świadczeń  z wykazu świadczeń gwarantowanych:

 • substancji czynnej: „Erwinia L-asparaginasum – z wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu LSz;
 • substancji czynnej: mitoxantronum – z wykazu świadczeń gwarantowanych  z zakresu LSz.

 

Zmiana  technologii medycznych:

 • tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) w zakresie AOS;
 • w obszarze onkologii we wskazaniach: C50, C79.8, D05, D48.6 – rak piersi w zakresach POZ, AOS, LSz;
 • w obszarze onkologii we wskazaniach: C34 nowotwory płuc w zakresach POZ, AOS, LSz;
 • w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej;
 • w zakresie rehabilitacji leczniczej – POF.

 

Zmiany systemowe w organizacji udzielania świadczeń:

 • opracowanie w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie nowotworów piersi;
 • opracowanie w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie nowotworów płuc;
 • opracowanie w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia nowych rozwiązań organizacyjnych w rehabilitacji leczniczej.