W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Pozyskiwanie danych

Agencja, na potrzeby ustawowej działalności, pozyskuje dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawcy, na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zobligowani są do udostępnienia danych AOTMiT na wysłany wniosek.

Pozyskiwane dane zawierają informacje o różnym stopniu szczegółowości, od  danych finansowo-księgowych do bardzo szczegółowych, odpowiadających hospitalizacji pacjenta (dane dotyczące produktów leczniczych, wyrobów medycznych, zrealizowanych procedur, zaangażowanego personelu). Standardową formą udostępniania danych przez świadczeniodawców są zdefiniowane przez AOTMiT struktury formularzy, które mają na celu uzyskanie jednolitości przekazywanych danych z danego obszaru.

W celu uzyskania informacji o toczących się postępowaniach prosimy przejść do zakładki POSTĘPOWANIA

Działania Wydziału Taryfikacji dotyczące pozyskiwania, gromadzenia i weryfikacji danych

 

Prace w toku:

  • wrzesień 2020 r. – wysyłka wniosków o udostępnienie danych do świadczeniodawców wyłonionych w postępowaniu z zakresu leczenie szpitalne za rok 2019 (współpraca bieżąca z zakresu leczenie szpitalne);
  • sierpień 2020 r. – wysyłka wniosków o udostępnienie danych do świadczeniodawców wyłonionych w postępowaniu z zakresu leczenie szpitalne (dane finansowo-księgowe za 2019 rok);
  • sierpień 2020 r. ogłoszenie procedury występowania do świadczeniodawców z wnioskiem o udostępnienie danych z zakresu leczenie szpitalne (dane finansowo-księgowe za 2019 rok);
  • czerwiec 2020 r. ogłoszenie procedury występowania do świadczeniodawców z wnioskiem o udostępnienie danych z zakresu leczenie szpitalne za rok 2019.