Marcin Kołakowski

Marcin Kołakowski

 

Absolwent studiów podyplomowych MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

W swojej roli nadzoruje zadania związane m.in. z dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych, wydawaniem zgód na badania kliniczne oraz monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii.

Jest aktywnym przedstawicielem Polski w strukturach europejskich i na forach międzynarodowych, w tym tych skupiających państwa spoza Unii Europejskiej.

Od 2019 roku jest członkiem Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA) natomiast od 2021 roku członkiem Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych CAT (Committee for Advanced Therapies). Wcześniej pełnił funkcję członka Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Należy do grona przedstawicieli Międzynarodowej Koalicji Regulatorów Produktów Leczniczych (International Coalition of Medicines Regulatory Authorities – ICMRA), zajmującej się bieżącymi wyzwaniami związanymi z medycyną i poszukiwanie strategicznych rozwiązań dotyczących zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. Bierze udział w spotkaniach Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA), którego głównym zadaniem jest zapobieganie sytuacjom zagrożenia zdrowia.

Jako Wiceprezes ds. Produktów Leczniczych uczestniczy w licznych krajowych zespołach ekspertów, monitorujących dostępność produktów leczniczych i wdrażania nowych terapii. Posiada bogate doświadczenie w pracy w administracji rządowej oraz w zarządzaniu dużymi zespołami.