W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Wsparcie AOTMiT w SRK

W związku z podpisaniem przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, które ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., zachęcamy do wzięcia udziału w organizowanym przez AOTMiT projekcie szkoleniowym.

Biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia przez świadczeniodawców zmian w politykach rachunkowości, systemach księgowych, kadrowo-płacowych, magazynowych i innych, a także zakres zmian koniecznych do wprowadzenia wraz z rozpoczęciem roku obrotowego, przed 1 stycznia 2021 roku niezbędne jest co najmniej stworzenie listy OPK wraz z numerami kont w układzie podmiotowo- funkcjonalnym, przygotowanie planu kont zespołu 4 oraz podzielników kosztów wspólnych i kluczy podziałowych. Natomiast z uwagi na liczbę procedur realizowanych w podmiotach leczniczych, ich wycena może być rozłożona w czasie.

Liczne uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych projektu wskazują, że wdrożenie proponowanych rozwiązań, dla wielu świadczeniodawców, stanowić będzie poważne wyzwanie organizacyjne. Dlatego też, chcąc wesprzeć świadczeniodawców w realizacji tego wyzwania, eksperci Agencji przygotowują dla Państwa cykl szkoleń a także inne, uzupełniające formy pomocy, takie jak: pisemne opracowania, instrukcje i webinaria poparte przykładami czy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

 

SZKOLENIA

Prowadzone będą bezpłatne szkolenia dedykowane obszarom ujętym w rozporządzeniu. Obejmować będą wszystkie zagadnienia związane ze standardem rachunku kosztów, a mianowicie:

  • cel rozporządzenia, podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania, korzyści dla świadczeniodawców;
  • zasady wyodrębniania OPK, podział na rodzaje działalności, przypisywanie kodów resortowych;
  • etapy dochodzenia do kosztu wytworzenia OPK;
  • ewidencja rodzajowa kosztów, podział kosztów osobowych;
  • podzielniki kosztów wspólnych i klucze podziałowe;
  • metody kalkulacji kosztów procedur, koszty materiałowe, osobowe i pośrednie;
  • rozliczanie kosztów OPK proceduralnych.

 

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, w szczególności do osób zajmujących się wdrażaniem standardu rachunku kosztów w podmiocie, zarządzających oraz zatrudnionych w komórkach związanych z księgowością czy controllingiem. Odbywać się będą w dwóch formułach do wyboru: jednodniowej albo trzydniowej. Dodatkowo proponujemy krótkie szkolenie wprowadzające, dla osób, które dotąd nie zajmowały się tematyką SRK i nie znają zapisów rozporządzenia, a także szkolenie dedykowane dostawcom i obsłudze systemów finansowo-księgowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i agendy znajdują się na stronie:

https://www.aotm.gov.pl/standard-rachunku-kosztow/szkolenia-srk/

 

Link do nagranych prezentacji/webinariów

https://www.aotm.gov.pl/standard-rachunku-kosztow/wsparcie-aotmit-w-srk/prezentacje-webinaria/

Link do szablonów dokumentów i instruktaży

https://www.aotm.gov.pl/standard-rachunku-kosztow/wsparcie-aotmit-w-srk/szablony-dokumentow/

 

Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania pytań związanych ze standardem rachunku kosztów drogą elektroniczną na adres standard@aotm.gov.pl, co pozwoli na przygotowanie odpowiedzi i przekazanie ich podczas prowadzonych szkoleń.

INSTRUKTAŻE

Dla każdego z powyższych etapów i zagadnień przygotowane zostaną szczegółowe instrukcje i wskazówki, poparte przykładami. Kolejne materiały już wkrótce zaczną pojawiać się na stronie Agencji.

FAQ

Powstanie stale aktualizowana baza najczęściej zgłaszanych pytań i wątpliwości związanych z wdrożeniem SRK, w tym tych do projektu rozporządzenia, na które przygotowane zostały odpowiedzi i wyjaśnienia.

HELPLINE

Na każdym etapie wdrażania SRK dajemy świadczeniodawcom możliwość konsultacji telefonicznych z pracownikami Agencji przypisanymi zadaniowo do SRK:

ZESPOŁY WDROŻENIOWE

Do wybranych świadczeniodawców skierowane zostanie indywidualne wsparcie w postaci zespołu ekspertów, którzy pomogą rozwiązać konkretne problemy – ze względu na sytuację epidemiczną oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia aktualnie forma wsparcia niemożliwa do realizacji.

prezentacja działań z zakresu SRK - wsparcie dla jednostek