Plany pracy Rady Przejrzystości

Z uwagi na niezależne od AOTMiT czynniki, wpływające na terminy przedstawiania Radzie Przejrzystości wniosków refundacyjnych poniższy plan może ulec zmianie w zakresie tematów omawianych na poszczególnych posiedzeniach lub terminów posiedzeń.

 

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie aktualnych porządków obrad w komunikatach – AKTUALNOŚCI

 

Czerwiec 2024 r.Maj 2024 r.Kwiecień 2024 r.Marzec 2024r.Luty 2024 r.

Posiedzenie Rady Przejrzystości 03.06.2024 r.

1.Leczenie operacyjne cewki moczowej z zastosowaniem przeszczepu MukoCell

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego.

 

2.Zakwalifikowanie świadczenia „testu HPV-DNA” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych w programie profilaktyki raka szyjki macicy

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego.

 

3.Xeljanz (tofacitinibum) w ramach programu lekowego B.33. „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i  młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

4.Evrysdi (risdiplamum) w ramach programu lekowego B.102.FM. „Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni (ICD-10: G12.0, G12.1)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

5.„Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Elbląga w roku 2024”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego.

 

6.„Rozszerzenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i urologii dla mieszkańców Wrocławia pn. „ZDROWIE INTYMNE”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 04.06.2024 r.

 

1.Yescarta (axicabtagene ciloleucel) w ramach programu lekowego B.12.FM. „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)” linia ASCT

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

2.Yescarta (axicabtagene ciloleucel) w ramach programu lekowego B.12.FM. „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)” linia nonASCT

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

3.Adcetris (brentuximabum vedotinum) w ramach program lekowego „Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka hodgkina (ICD-10: C81)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

4.Carvedilolum we wskazaniu: zastoinowa niewydolność serca w  przypadkach innych niż określone w ChPL – u dzieci do 18. roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

5.Benazeprilum we wskazaniu: leczenie renoprotekcyjne u dzieci do  18  roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

6.Spironolactonum we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL – u dzieci do 18 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

7.Candesartanum cilexetilum we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze u  dzieci do 6 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

8.Ramiprilum we wskazaniach: przewlekła choroba nerek inna niż  określona w ChPL – u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL – u dzieci do 18 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

9.Enalaprilum we wskazaniach: niewydolność serca inna niż określona w  ChPL – u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do  18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

10.Quinaprilum we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w  ChPL – u dzieci od 6 do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u  dzieci od 6 do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do  18 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

11.Losartanum we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w  ChPL – u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek inna niż  określona w ChPL – u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL – u dzieci do 18 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

12.Telmisartanum we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL – u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do  18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

13.Valsartanum we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w  ChPL – u dzieci do 6 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do  18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 10.06.2024 r.

1.Akeega (niraparyb + abirateron) w ramach programu lekowego B.56 „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii

 

2.Nucala (mepolizumabum) we wskazaniu: leczenie chorych na przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

3.„Regionalny Program Zdrowotny w zakresie opracowania wskazówek i  zaleceń do pracy z dzieckiem od 18 mies. ż. do 17  r.ż. z zaburzeniami ze  spektrum autyzmu w środowisku domowym.”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 17.06.2024 r.

1.Zakwalifikowanie świadczenia „Specjalistyczna porada laktacyjna lekarza” oraz „Specjalistyczna porada laktacyjna położnej” jako świadczenia gwarantowanego

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego.

 

2.Vesoxx w ramach programu lekowego 73. „Leczenie pacjentów z neurogenną nadreaktywnością wypieracza (ICD-10: N31)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

3.Tecartus (breksukabtagen autoleucel) w ramach programu lekowego BB.65. „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ICD-10: C91.0)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

4.Zynlonta (loncastuximabum tesirini) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

5.Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka endometrium (ICD-10: C54)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

6.SOS 10, SOS 15, SOS 20, SOS 25 we wskazaniu: uzupełnienie diety w  prawidłowym zbilansowaniu dziennego zapotrzebowania na energię i  stabilizacji w przebiegu acydurii propionowej, acydurii glutarowej, acydurii metylomalonowej, hiperamonemii pierwotnej, deficycie LCHADD, deficycie VLCA,lizynurycznej nietolerancji białka, glikogenozie, chorobie syropu klonowego, deficycie CPS1.

Problem decyzyjny: zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

7.Prednisonum we wskazaniu: eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r.ż.

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

8.Salbutamolum we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

9.Amantadyna we wskazaniu: dyskineza późna u osób dorosłych – leczenie

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

10.„Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jądra wśród mężczyzn w wieku 20-39 lat, zamieszkałych w Poznaniu, w latach 2024-2026”

Problem decyzyjny:  przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego.

 

11.„Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Inowrocław na lata 2024-2026”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 24.06.2024 r.

 

1.Cabometyx (cabozantinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem nerki (ICD-10: C64)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

2.Opdivo (nivolumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem nerki (ICD-10: C64)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

3.Acarizax, (standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego) we wskazaniu „Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne i /lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: · umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; · astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji technologii.

 

4.Atorvastatinum, lovastatinum, simvastatinum we wskazaniu: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo – naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

5.Propranolol we wskazaniach: napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia – profilaktyka, naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 roku życia, naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych.

 

6.„Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Oleśnicy na rok 2024”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego.

 

7.„Program profilaktyki raka piersi dla kobiet zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na lata 2024-2025”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 06.05.2024 r.

 

1. Agomelatyna we wskazaniu: depresja lub zaburzenia depresyjne – do ukończenia 18 r.ż.;

Aripiprazol we wskazaniu: depresja lub zaburzenia depresyjne, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne (F42), tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9) – do ukończenia 18 r.ż.;

Duloksetyna we wskazaniu: zaburzenia lękowe i adaptacyjne – do ukończenia 18 r.ż.;

Klonazepam we wskazaniu: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, F90.1), tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9), zespół Tourett’a (F95.2) – do ukończenia 18 r.ż.;

Kwetiapina we wskazaniu: depresja lub zaburzenia depresyjne – do ukończenia 18 r.ż.;

Olanzapina we wskazaniu: jadłowstręt psychiczny (F50.0) – do ukończenia 18 r.ż.;

Risperidon we wskazaniu: depresja lub zaburzenia depresyjne, tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9) – do ukończenia 18 r.ż.;

Sulpirid we wskazaniu: tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9) – do ukończenia 18 r.ż.;

Topiramat we wskazaniu: tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9) – do ukończenia 18 r.ż.;

Ziprazidon we wskazaniu: tiki (F95.0; F95.1; F95.8, F95.9) – do ukończenia 18 r.ż.

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

2. „Regionalny Program Zdrowotny – Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych w województwie zachodniopomorskim”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego (EFS)

 

3. „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-26 lat na terenie Gminy Miasto Józefów na lata 2024-2025”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

4. „Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie Profilaktyki Stomatologicznej w Gminie Gostycyn na lata 2024-2027”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 13.05.2024 r.

 

1. Sesja superwizji psychoterapii uzależnień jako świadczenie gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotne jako świadczenie gwarantowane

 

2. Cholesterol Module

Wskazanie: zespół Smitha-Lemliego-Opitza

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

3. „Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego (EFS)

 

4. „Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Przeciwdziałania Zakażeniom Meningokokowym w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2025”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

5. Lansoprazol, omeprazol, pantoprazol

Wskazanie: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

6. Budesonidum

Wskazanie: postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 20.05.2024 r.

 

1. Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028 dla pacjentów zakwalifikowanych do programu polityki zdrowotnej

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją nowego wskazania refundacyjnego

 

2. Zynlonta (loncastuximabum tesirini)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.12 „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

3. Tezspire (tezepelumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.44. „Leczenie chorych z ciężką postacią astmy (ICD-10: J45, J82)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

4. Adcetris (brentuximabum vedotinum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10: C81)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

5. Rysperydon, arypiprazol, topiramat, sulpiryd, zyprazydon

Wskazanie: zespół Tourette’a

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 27.05.2024 r.

 

1. Leczenie operacyjne cewki moczowej z zastosowaniem przeszczepu MukoCell

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

 

2. Kanuma (sebelipazum alfa)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy (ICD-10 E75.5 E75.6)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

3. Vesoxx (oxybutynini hydrochloridum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.73. „Leczenie pacjentów z neurogenną nadreaktywnością wypieracza (ICD-10: N31)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

Posiedzenie Rady Przejrzystości 02.04.2024 r.

 

1. Opdivo (nivolumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka płuca
(ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej (ICD-10: C45)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

2.Camzyos (mavacamtenum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z przerostową kardiomiopatią zawężającą (ICD-10 I42.1)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

3.Calcort (deflazacort)

Wskazanie: zespół nerczycowy, autoimmunologiczne zapalenie wątroby

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

 

4.Opzelura (ruksolitynib)

Wskazanie: bielactwo nabyte

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

 

5.Goserelinum, leuprorelinum, triptorelinum

Wskazanie: obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań dostosowania cyproteronu

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 08.04.2024 r.

 

1.Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych, zamieszczonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego

 

2.Profilaktyka grypy sezonowej w populacji osób starszych

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji

 

3.Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji

 

4.Program polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

5.Program polityki zdrowotnej „Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej II”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

6.Program polityki zdrowotnej „Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Powiatu Pilskiego”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

7.Program polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu B wśród dzieci w wieku od 2 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2024-2026”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 15.04.2024 r.

 

1.Aminokwasy rozgałęzione w „suchej” kropli krwi – brak kodu ICD-9,;
Profil aminokwasów w osoczu/surowicy lub moczu – brak kodu ICD-9;
Profil aminokwasów i acylokarnityn w „suchej” kropli krwi – brak kodu ICD-9; Profil kwasów organicznych w moczu GC/MS – brak ICD-9;
Bursztynyloaceton w „suchej” kropli krwi – brak kodu ICD-9;
Homocysteina całkowita, kwas metylomalonowy i kwas metylocytrynowy w „suchej” kropli krwi – brak kodu ICD-9;
Pteryny w moczu – brak kodu ICD-9

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych

 

2.Petinimid, Petnidan/Petnidan Saft (ethosuximidum)

Wskazanie: padaczka, padaczka lekooporna, padaczka z napadami nieświadomości

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

 

3.Pembrolizumabum w ramach programu lekowego B.59 „Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zmian w programie lekowym w zakresie wskazań pozarejestracyjnych

 

4.Abirateronum

Wskazanie: leczenie dorosłych pacjentów w ramach uzupełniającej hormonoterapii w skojarzeniu z terapią supresji androgenowej, z grupy wysokiego ryzyka po radioterapii radykalnej

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

5.Levodopum + benserazidum, levodopum + carbidopum

Wskazanie: dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

6.Lamotrygina, kwas walproinowy, wenlafaksyna

Wskazanie: neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

7.Doxorubicinum liposomanum

Wskazanie: nowotwory u pacjentów, u których występują istotne czynniki ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, z uwzględnieniem przeciwwskazań: 1) objawowa niewydolność serca (klasa III lub IV wg NYHA); 2) dysfunkcja skurczowa lewej komory serca EF<40%; 3) przebyty zawał serca < 6 tygodni; 4) udokumentowany częstoskurcz komorowy w wywiadzie; 5) źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze; 6) niestabilna dławica piersiowa (klasa CCS III lub IV); [niezasadne przeciwwskazania: 1) choroba wieńcowa; 2) cukrzyca insulinozależna; 3) utrwalone migotanie przedsionków; 4) arytmia komorowa; 5) umiarkowane zwężenie zastawki aortalnej; 6) nadciśnienie tętnicze z powikłaniami] zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10: C81 choroba Hodgkina; C81.0 przewaga limfocytów; C81.1 stwardnienie guzkowe; C81.2 mieszanokomórkowa; C81.3 zmniejszenie limfocytów; C81.7 inna choroba Hodgkina; C81.9 choroba Hodgkina, nieokreślona; C82 chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy); C82.0 z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy; C82.1 mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy; C82.2 wielkomórkowy, guzkowy; C82.7 inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego; C82.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony; C83 chłoniaki nieziarnicze rozlane; C83.0 z małych komórek (rozlany); C83.1 z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany); C83.2 mieszany z dużych i małych komórek (rozlany); C83.3 wielkomórkowy (rozlany); C83.4 immunoblastyczny (rozlany); C83.5 limfoblastyczny (rozlany); C83.6 niezróżnicowany (rozlany); C83.7 guz (chłoniak) Burkitta; C83.8 inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych; C83.9 rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony; C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T; C84.0 ziarniniak grzybiasty; C84.1 choroba Sezary’ ego; C84.2 chłoniak strefy T; C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny; C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T; C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T; C85 inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych; C85.0 mięsak limfatyczny; C85.1 chłoniak z komórek B, nieokreślony; C85.7 inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego; C85.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

8.Program polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia na lata 2024 – 2025”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

9.Program polityki zdrowotnej „Program przesiewowej diagnostyki w kierunku chorób tarczycy u kobiet w okresie prokreacyjnym w wieku od 18 do 35 roku życia”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

10.Program polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 22.04.2024 r.

 

1.Dupixent (dupilumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z atopowym zapaleniem skóry (ICD-10: L20)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

2.Tepkinly (epcoritamabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki
B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

 

3.Bimzelx (bimekizumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.35 „Leczenie chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS) (ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

4.Bimzelx (bimekizumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.82 „Leczenie chorych z spondyloartropatią (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

5.Bimzelx (bimekizumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.36 „Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

6.Lupkynis (voclosporinum)

Wskazanie: w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

7.Keytruda (pembrolizumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.59. „Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

8.Adiazine (sulfadiazinum), Sulfadiazina Reig Jofre (sulfadiazinum)

Wskazanie: toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

 

9.Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza seniorów – mieszkańców gminy Borne Sulinowo na lata 2024-2026”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 29.04.2024 r.

 

1.1) Inwazyjna diagnostyka przedoperacyjna celem lokalizacji ogniska padaczkorodnego – umieszczenie elektrod wewnątrzczaszkowych celem długoterminowego monitorowania wideo-EEG;

2) Zabieg operacyjny usunięcia ogniska padaczkorodnego (jeden zabieg) ze śródoperacyjnym monitorowaniem EEG, tzw. elektrokortykografia z równoczesnym monitorowaniem funkcjonalnym mózgu (MEP, SSEP, BAEP, wybudzeniowo funkcja mowy)

we wskazaniu padaczka (ICD-10: G40.0, G40.1, G40.2)

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

 

2.Evrysdi (risdiplamum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.102.FM. „Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni (ICD-10: G12.0, G12.1)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

3.Tecartus (breksukabtagen autoleucel)

Wskazanie: w ramach programu lekowego BB.65. „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ICD-10: C91.0)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

4.Columvi (glofitamabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.12FM „Leczenie chorych na chłoniaki
B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

5.Chenodeoxycholic acid Leadiant (acidum chenodeoxycholicum)

Wskazanie: żółtakowatość mózgowo-ścięgnista

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

 

6.MCT Oil

Wskazanie:  padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Posiedzenie Rady Przejrzystości 04.03.2024 r.

 

1. Ngenla (somatrogonum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (ICD-10: E23)”.

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

2. Produodopa (foslevodopum + foscarbidopum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10: G.20)”.

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

3. Vyndaqel (tafamidisum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z kardiomiopatią w przebiegu amyloidozy transtyretynowej (ICD-10: E85)”.

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

4. Kindergen

Wskazanie: przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

5. Nilemdo (kwas bempediowy)

Wskazanie: pierwotna hipercholesterolemia (heterozygotyczna rodzinna i nierodzinna) u osób dorosłych, u których występuje nietolerancja statyn

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

 

6. Synacthen, Synacthen Depot (tetrakozaktyd)

Wskazania: padaczka lekooporna, padaczka lekooporna pod postacią zespołu Westa, padaczka lekooporna pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta, zespół Kinsbourne’a, zespół Landaua Kleffnera u pacjentów pediatrycznych i dorosłych
Marzec 2024 r.

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

 

7. Bewacyzumab

Wskazanie: leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej (DME) (ICD-10: H36.0)

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

8. Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób w wieku 50-74 lata realizowana na terenie województwa wielkopolskiego”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 18.03.2024 r.

 

1.  GA gel, GA 1 Anamix Infant, GA 1 Anamix Junior, Milupa GA 2 Prima (u pacjentów pediatrycznych) oraz GA Express 15 (u pacjentów pediatrycznych i dorosłych)

Wskazania: acyduria glutarowa typu I, padaczka pirydoksynozależna

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

2. UCD Trio, UCD Anamix Infant, UCD Anamix Junior (u pacjentów pediatrycznych) oraz UCD Amino 5 (u pacjentów pediatrycznych i dorosłych)

Wskazania: deficyt transkarbamylazy ornitynowej, deficyt syntazy karbamylofosforanu, cytrulinemia, argininobursztynuria

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Toruń na lata 2024-2026”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 25.03.2024 r.

 

1. Grupa limitowa 14.3 Hormony trzustki – długodziałające analogi insulin

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian wskazań refundacyjnych dla produktów leczniczych z grupy limitowej

 

2. Xofigo (radium dichloridum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.56. „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

3. Opzelura (ruksolitynib)

Wskazanie: bielactwo nabyte

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

 

4. Quinidine Sulfate Tablets, Quinidine Sulfate

Wskazanie: zespół Brugadów, zespół wczesnej repolaryzacji, komorowe zaburzenia rytmu serca, idiopatyczne migotanie komór, nawracające burze elektryczne

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

 

5. „Powiatowy program profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

6.„Program Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych na rok 2024 w Gminie Miedziana Góra”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 05.02.2024 r.

 

1.Keytruda (pembrolizumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka szyjki macicy (ICD-10: C53)”.

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

2.Tacrolimus

Wskazanie: zespół Henoch-Schoenleina (zapalenie naczyń spowodowane IgA, IgA-vasculitis) w przypadku nietolerancji, przeciwwskazań lub oporności na inne metody leczenia.

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

3.Letermowir

Wskazanie: zapobieganie reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dzieci przed ukończeniem 18 roku życia, seropozytywnych względem CMV, które były poddane zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych.

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

4. Program polityki zdrowotnej „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców gminy Kluczbork w latach 2024-2026”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

5. „Program profilaktyki otyłości wśród dorosłej populacji mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2023-2028”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

6. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Długołęka w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

7. Program polityki zdrowotnej „Zdrowa mama – zdrowe dziecko”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 12.02.2024 r.

 

1. Keveyis (dichlorphenamide) we wskazaniach:

Wskazanie: Hiperkaliemiczne porażenie okresowe; hipokaliemiczne porażenie okresowe.

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

 

2.Oksaliplatyna

Wskazanie: leczenie raka przełyku

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

3.„Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców miasta Zgorzelec na lata 2024-2028”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

4.„Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 19.02.2024 r.

 

1. B.55 „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)” (ICD-10: K51)

Problem decyzyjny: Przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia kompleksowych zmian w dotychczasowej  treści programu lekowego

 

2. B.32 „Leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna” (ICD-10: K50)

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie wprowadzenia kompleksowych zmian  w dotychczasowej  treści programu lekowego

 

3. Lunsumio (mosunetuzumabum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.12 „Leczenie chorych na chłoniaki b-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

4. Xtandi (enzalutamidum)

Wskazanie: w ramach PL B.56 leczenie chorych na raka gruczołu krokowego

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

5. Nubeqa (darolutamidum)

Wskazanie: w ramach programu lekowego B.56 „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

 

6. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Świdwin na lata 2024-2026”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości 26.02.2024 r.

 

1. Reagila (cariprazine)

Wskazanie: leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii

 

2. B.101. „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi (ICD-10: E78.01, I21, I22, I25)”

Wskazanie: przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowej treści programu lekowego

 

3. Paliwizumab

Wskazanie: „Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci:

  • poniżej 2 roku życia z rozpoznaniem rdzeniowego zaniku mięśni SMA,
  • poniżej 1 roku życia z rozpoznaniem mukowiscydozy CF,
  • poniżej 2 roku życia z rozpoznaniem encefalopatii padaczkowych i rozwojowych uwarunkowanych genetycznie (w tym zespół Dravet)”,

w ramach programu lekowego. B.40. „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10: P07.2, P07.3, P27.1, P07.0, P07.1, Q20-Q24, G12.0, G12.1, G40.4, E84.0)”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

4. Mykofenolan mofetylu

Wskazanie: miastenia

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

5. Capecitabinum

Wskazanie: C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C17, C21, C22.1, C23, C24, C25, C73, C74, C75 (ICD-10)

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

6. Rytuksymab

Wskazanie: miastenia, w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii (G.70.0)”

Problem decyzyjny: Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

 

7. „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Marki na lata 2024-2026”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

8. „Zadbaj o prawidłowy poziom cholesterolu w Twojej Rodzinie Małopolski program profilaktyki hipercholesterolemii rodzinnej”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

 

9. „Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie Profilaktyki Stomatologicznej w Gminie Gostycyn na lata 2024-2027”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego