W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz

Ewa Obuchowicz

Profesor badawczo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach. Studiowała na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej (ŚAM) w latach 1974 – 1979.  W 1985 r. została dr n. przyrodniczych. W 2011 r. uzyskała tytuł profesora. Od 2009 r. do 2019 r. była ekspertem oceniającym projekty zgłaszane do NCBiR. Członek Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (2023 – 2026). Od 1980 r. Prowadzi zajęcia z farmakologii dla studentów kierunku lekarskiego, a od 1995 r. dla studentów pielęgniarstwa oraz położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, oraz zajęcia z farmakologii w języku angielskim dla studentów kierunku lekarskiego. Od 2017 r. jest kierownikiem Studium Doktoranckiego, w latach 2019 – 2023 r. była kierownikiem Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych SUM w Katowicach. Od 1984 członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. W latach 2001-2010 była wiceprzewodniczącą, a od 2007 r. do 2010 r. była przewodnicząca Oddziału Śląskiego PTF. Od 1979 r. pracuje w Katedrze Farmakologii ŚAM, a od 2012 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2006 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Farmakologii Katedry Farmakologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach. Od wielu lat prowadzi badania z zakresu psychofarmakologii i psychoneuroimmunologii, prace z zakresu neurobiologii OUN, jak również badania, których głównym celem jest opracowanie nowej terapii adjuwantowej glejaka.  Autor lub współautor 190 prac w tym 79 publikacji pełno tekstowych w języku angielskim w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Osiągnęła dwukrotnie Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za badania nad neuropeptydami (indywidualna  I stopnia i zespołowa). Otrzymała: Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2023 r., Brązowy Krzyż Zasługi w 2016 r., Odznakę Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2008 r.