W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 roku dotyczącym standardu rachunku kosztów, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wraz z ekspertami z dziedziny księgowości i controllingu, w pierwszym kwartale tego roku prowadziła prace nad nowym projektem rozporządzenia.

Docelowy model rachunku kosztów ma zapewnić uzyskiwanie kompletnych i usystematyzowanych danych, niezbędnych w procesie taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej.

Będzie on także narzędziem rachunkowości zarządczej, które przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie istotności kalkulacji kosztów.

Priorytetem przyświecającym w prowadzonych pracach było opracowanie rozwiązań, odpowiadających różnorodnym podejściom stosowanym w podmiotach leczniczych, przy jednoczesnym zapewnieniu jednolitości i przejrzystości gromadzonych informacji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych, które trwają do 27 lipca 2020 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców opublikowany w dniu 6 lipca 2020

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców do pobrania w formacie pliku .pdf 

Uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia w czasie konsultacji publicznych, prowadzonych w trakcie tworzenia aktualnego rozporządzenia.

 

Prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców poprzedzone zostały przeprowadzeniem pilotażu w okresie 02.01–30.04.2019.

Jego głównym celem było zweryfikowanie propozycji w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów u wybranych świadczeniodawców, aby ustalić warunki wdrożenia standardu rachunku kosztów, możliwe do wdrożenia we wszystkich podmiotach. Celem była również poprawa efektywności zarządzania jednostką poprzez opracowanie analiz zarządczych.

Podsumowania zarówno pilotażu jak i prac nad projektem rozporządzenia dokonano podczas konferencji, która odbyła się 27 czerwca 2019 roku w Warszawie.

 

*Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż zamieszczane na stronie Agencji materiały i wyniki dyskusji stanowią efekt pracy koncepcyjnej i procesu analitycznego przeprowadzonego przez zespół Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w oparciu o paradygmat EBM, obejmujący: wyszukiwanie, selekcję, syntezę i interpretację dowodów naukowych, lub przeprowadzoną analizę danych. 
W związku z powyższym, pragniemy przekazać, iż wykorzystywanie materiału  analitycznego  lub wyników dyskusji, zgodnie z dobrą praktyką, powinno być opatrzone informacją na temat źródła w postaci: [tytuł prezentacji/raportu], AOTMiT, Warszawa, czerwiec 2021 r.]

 

Materiały z konferencji: