W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Realizacja 2020

Raporty analityczne dotyczące oceny świadczeń zdrowotnych – przygotowane w I półroczu 2020 r.

 

Kwalifikacja świadczeń jako świadczeń gwarantowanych:

 • badanie całoeksomowe z zastosowaniem technologii sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych (KPZ 8) w zakresie AOS;
 • badanie eksomu klinicznego (panelu >4 500 genów o dobrze udokumentowanym klinicznym znaczeniu) z zastosowaniem technologii sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych (KPZ 5) w zakresie AOS;
 • profil ekspresji genów (GEP) we wskazaniach onkologicznych (KPZ 2) w zakresie AOS;
 • elektrochemioterapia (ECT) – weryfikacja rekomemdacji nr 49/2013 z dnia 29.04.2013 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia jako świadczenia gwarantowanego  w zakresie leczenia szpitalnego.

 

Zmiana  technologii medycznych:

 • w obszarze onkologii we wskazaniach: C53, C54, C56 nowotwory ginekologiczne w zakresach POZ, AOS, LSz;
 • w obszarze onkologii we wskazaniu C64 – rak nerki w zakresach POZ, AOS, LSz w trakcie;
 • w obszarze onkologii we wskazaniu C67 – rak pęcherza moczowego w zakresach POZ, AOS, LSz;
 • analiza problemu decyzyjnego (APD) dot. oceny zasadności zmiany technologii medycznych wszystkich świadczeń gwarantowanych w zakresach: POZ, AOS, LSZ w obszarze kardiologii (I00-I99).

 

Zmiany systemowe w organizacji udzielania świadczeń:

 • opracowanie w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie nowotworów uroonkologicznych: rak nerki, rak pęcherza moczowego;
 • opracowanie w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie nowotworów ginekologicznych: nowotwór złośliwy szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika.

 

Inne zadania zlecone przez Ministra Zdrowia:

 • opracowanie analityczne dotyczącej zasadności wprowadzenia świadczenia gwarantowanego – bilansu 60-latka;
 • opracowanie analityczne w zakresie zasadności wprowadzenia do badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza POZ: badań poziomu: ferrytyny i witaminy D-25-OH; badania: Borellia afzelli, Borellia burgdorferi;
 • opracowanie koncepcji organizacji i zakresu badań profilaktycznych u osób w wieku 40 lat i powyżej;
 • opracowanie analityczne w zakresie zasadności dokonania zmian w opisie świadczenia ciągłego monitorowania glikemii, uwzględniającej system Eversense firmy Roche oraz racjonalności jego włączenia do finansowania w ramach świadczeń zdrowotnych;
 • opracowanie analityczne w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego: Jakavi (ruksolitynib) we wskazaniu: przewlekła kandydoza skórno-śluzówkowa (ICD-10: D84.8) z obecnością mutacji STAT1 oraz NFC1 – w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych;
 • opracowanie analityczne w sprawie zasadności zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego: IMFINZI (durwalumab) we wskazaniu: niedrobnokomórkowy, nieoperacyjny rak płuca PD-L1 pozytywny (ICD-10: C34) – w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych;
 • opracowanie analityczne w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego: Cyramza (ramucirumab) we wskazaniu: uogólniony rak gruczołowy żołądka (ICD-10: C16.8) – w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych;
 • opracowanie analityczne w sprawie wniosku racjonalizacyjnego Coloplast Sp. z o. o. oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii dziecięcej dotyczącego zapewnienia większej dostępności niepełnosprawnym dzieciom do wyrobów medycznych – urologicznych cewników hydrofilowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce.