W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Współpraca z Wydziałem Taryfikacji AOTMiT

Zapraszamy do współpracy z Wydziałem Taryfikacji AOTMiT w następujących obszarach:

 

Współpraca z ekspertamiw związku z prowadzonymi przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracami nad taryfikacją świadczeń opieki zdrowotnej, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych różnych dziedzin medycznych, lekarzy specjalistów, praktyków z doświadczeniem do współpracy nad taryfikacją świadczeń, która ma opierać się na konsultacjach merytorycznych, a także na ustalaniu przebiegów referencyjnych świadczeń. Oczekiwane działania wynikające z przyszłej współpracy AOTMiT z ekspertami mają przyczynić się przede wszystkim do:

 • oceny świadczeń poprzez określanie wpływu na zdrowie jednostki/zdrowie publiczne, skuteczności, opłacalności kosztowej, uciążliwości w przypadku ograniczonego dostępu, a także hazardu moralnego ze strony pacjentów i ryzyka nadużyć ze strony świadczeniodawców;
 • weryfikacji albo określania kryteriów włączenia i wykluczania dla stosowania interwencji (technologii) medycznej;
 • weryfikacji technik oraz metod stosowanych aktualnie w praktyce klinicznej, objętych finansowaniem ze środków publicznych;
 • określania minimalnych cech jakościowych/parametrów wyrobów medycznych stosowanych w ramach udzielania świadczeń;
 • określania wskazań do stosowania poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych;
 • opisywania ścieżek pacjenta (sposobu postępowania) w konkretnych rozpoznaniach/poddawanego konkretnym zabiegom w ramach pojedynczego kontaktu ze świadczeniodawcą i kolejnych;
 • przygotowania przebiegów referencyjnych świadczeń, tj. zestawu określającego rodzaj oraz wielkość zasobów zaangażowanych w realizację świadczenia (personel medyczny, leki, wyroby medyczne i inne w funkcji czasu) lub zaopiniowania przebiegów wynikających z danych pozyskiwanych od świadczeniodawców;
 • analizy jednorodności klinicznej aktualnych grup JGP z ewentualnymi propozycjami zmian w tym zakresie poprzez np.: wydzielenie nowych, czy też łączenie istniejących grup (wg np.: ICD-9 oraz ICD-10);
 • wskazania ewentualnej potrzeby wprowadzenia zmian w kryteriach warunkujących rozliczenie grup JGP (m.in. ICD-9 i 10) celem ich uzupełnienia o brakujące pozycje lub doszczegółowienia, aby bardziej odpowiadały praktyce medycznej;
 • identyfikacji przyczyn kolejek do świadczeń oraz sposobów na ich zmniejszenie;
 • wskazania propozycji zmian w obszarze sposobu i zasad finansowania świadczeń lub opiniowania zmian proponowanych przez Agencję;
 • analizy proponowanych zmian pod kątem wpływu na system opieki zdrowotnej;
 • bieżących konsultacji merytorycznych w zakresie aspektów klinicznych i rozliczeniowych dotyczących świadczeń.

Aby przystąpić do współpracy należy założyć konto na stronie eksperci.aotm.gov.pl oraz wypełnić formularz informacyjny i zatwierdzić swoje dane.

Warunkiem przyjęcia przez AOTMiT Deklaracji Współpracy z AOTMiT jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedmiotowej deklaracji.

 

Badanie poziomu gromadzenia danych w szpitalach za rok 2019ankieta ma na celu diagnozę systemów informatycznych w obszarze gromadzenia danych medycznych i finansowo-księgowych, a także poznanie Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych.

Celem badania ankietowego jest poznawanie Państwa systemów informatycznych, sposobu ewidencjonowania danych medyczno-kosztowych oraz stopnia szczegółowości na jakim są one ewidencjonowane. Chcielibyśmy również poznać Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych o udzielonych świadczeniach w określonym przez AOTMiT układzie i uwzględnić je w późniejszych wezwaniach do udostępnienia danych.

Zależy nam, aby wzięli Państwo udział w tym badaniu i poświęcili czas na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe.

Ankieta
Ankietę należy zapisać lokalnie na dysku komputera. Następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader (wersja zalecana >= 10.X).

Po wypełnieniu ankiety  zgodnie z formularzem i instrukcją proszę o przesłanie edytowalnej wersji pdf. na adres: taryfikacja@aotm.gov.pl 

Jeżeli nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, system zweryfikuje je i przy próbie zapisania ankiety wyświetli się komunikat o liczbie niewypełnionych pól. Przed wysłaniem ankiety prosimy o zweryfikowanie komunikatu i uzupełnienie pól.