W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Wytyczne

Wytyczne oceny technologii medycznych (HTA) to zbiór informacji według których pracują analitycy Agencji Oceny Technologii Medycznych. Są po to, aby w przejrzysty sposób przygotowywać analizy podsumowujące zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i etyczne informacje o danej technologii medycznej dostępne również w innych krajach świata. W swojej pracy Agencja opiera się na dowodach naukowych, które świadczą np. o tym, czy dany lek jest bezpieczny i skuteczny dla pacjenta. Te informacje są niezbędne przy podejmowaniu decyzji kształtujących politykę zdrowotną państwa. Na pełną ocenę składają się 3 elementy.

Grafika przedstawiająca elementy wpływające na proces kształtowania polityki zdrowotnej

Oceny technologii medycznych są podstawą do opracowania przez niezależną Radę Przejrzystości rekomendacji dotyczących finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.

Ocena technologii medycznych (HTA – health technology assessment) polega na ocenie inkrementalnych korzyści w zakresie skuteczności klinicznej bezpieczeństwa, związanych z wprowadzeniem nowej technologii medycznej do praktyki klinicznej w relacji do inkrementalnych kosztów z tym związanych.

To interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której celem jest wsparcie decydentów w podejmowaniu opartych na dowodach naukowych decyzji dotyczących refundowania innowacyjnych lekowych i nielekowych technologii medycznych. Jest postępowaniem mającym na celu podsumowanie dostępnych informacji o zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych i etycznych aspektach zastosowania technologii medycznych, prowadzonym w sposób przejrzysty i systematyczny, według powszechnie zaakceptowanych zasad (wytyczne HTA), celem uzyskania jak najwyższej wiarygodności wyników.

Grafika przedstawiająca schemat części składowe stanowiące o multidyscyplinarności HTA

Pełen raport oceny technologii medycznych (raport HTA) składa się z:

  • analizy problemu decyzyjnego;
  • analizy klinicznej;
  • analizy ekonomicznej;
  • analizy wpływu na system ochrony zdrowia.

Rozpoczęcie oceny technologii medycznej musi być poprzedzone analizą problemu decyzyjnego, która stanowi swoisty protkół dla analiz: klinicznej, ekonomicznej i finansowej.

 

Wersja 3.0 Wytycznych oceny technologii medycznych została opracowana w sierpniu 2016 roku.