W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Wytyczne

Wytyczne oceny technologii medycznych (HTA) to zbiór informacji według których pracują analitycy Agencji Oceny Technologii Medycznych. Są po to, aby w przejrzysty sposób przygotowywać analizy podsumowujące zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i etyczne informacje o danej technologii medycznej dostępne również w innych krajach świata. W swojej pracy Agencja opiera się na dowodach naukowych, które świadczą np. o tym, czy dany lek jest bezpieczny i skuteczny dla pacjenta. Te informacje są niezbędne przy podejmowaniu decyzji kształtujących politykę zdrowotną państwa. Na pełną ocenę składają się 3 elementy.

Oceny technologii medycznych są podstawą do opracowania przez niezależną Radę Przejrzystości rekomendacji dotyczących finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.

Ocena technologii medycznych (HTA – health technology assessment) polega na ocenie inkrementalnych korzyści w zakresie skuteczności klinicznej bezpieczeństwa, związanych z wprowadzeniem nowej technologii medycznej do praktyki klinicznej w relacji do inkrementalnych kosztów z tym związanych.

To interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której celem jest wsparcie decydentów w podejmowaniu opartych na dowodach naukowych decyzji dotyczących refundowania innowacyjnych lekowych i nielekowych technologii medycznych. Jest postępowaniem mającym na celu podsumowanie dostępnych informacji o zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych i etycznych aspektach zastosowania technologii medycznych, prowadzonym w sposób przejrzysty i systematyczny, według powszechnie zaakceptowanych zasad (wytyczne HTA), celem uzyskania jak najwyższej wiarygodności wyników.

Pełen raport oceny technologii medycznych (raport HTA) składa się z:

  • analizy problemu decyzyjnego;
  • analizy klinicznej;
  • analizy ekonomicznej;
  • analizy wpływu na system ochrony zdrowia.

Rozpoczęcie oceny technologii medycznej musi być poprzedzone analizą problemu decyzyjnego, która stanowi swoisty protkół dla analiz: klinicznej, ekonomicznej i finansowej.

 

Wersja 3.0 Wytycznych oceny technologii medycznych została opracowana w sierpniu 2016 roku.