W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Fair and Affordable Pricing

FaAP – Fair and Affordable Pricing

 

Zasięg Projektu

Grupa Wyszehradzka (V4) Polska, Słowacja, Republika Czeska, Węgry

 

Cel Projektu

Poprawa oraz ułatwienie dostępu do skutecznych i bezpiecznych technologii medycznych przy zachowaniu opłacalności kosztowej.

Opracowanie schematu ułatwiającego międzynarodową współpracę oraz umożliwiającego wspólne cenowe negocjacje w ramach refundacji produktów leczniczych.

 

Opis Projektu

3 marca 2017 roku podczas spotkania Ministrów Zdrowia państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji i Litwy, zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu (MoU, Memorandum of understanding on cooperation in the field of fair and affordable pricing of medicinal products), czyli dokument w formie deklaracji politycznej, który wyznacza podstawowe ramy i cele projektu FaAP.

Zgodnie z treścią dokumentu powołany został Komitet Koordynacyjny, który składał się z maksymalnie pięciu ekspertów z każdego kraju. Do Porozumienia przystąpiły Polska, Węgry, Słowacja, Chorwacja i Litwa, niedługo potem Słowenia.

Głównym celem Memorandum jest współpraca w obszarze cen leków, która przełoży się na zwiększenie dostępności do przystępnych cenowo leków. Jednak szczególnie ważnym aspektem projektu jest wymiana informacji i doświadczeń dotyczących m.in. dobrych praktyk w obszarze polityki cenowej, oceny technologii medycznych, ale również danych z procesów realizowanych w poszczególnych państwach.

W marcu 2019 roku Memorandum o Porozumieniu wygasło, w związku z tym 15 maja 2019 r. w Warszawie Ministrowie Zdrowia: Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy podpisali drugie Porozumienie, które bazuje na pierwszym dokumencie oraz, uwzględniając doświadczenia z ostatnich dwóch lat współpracy, aktualizuje założenia i cele projektu.

 

Grafika przedstawia podpisanie memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków

Źródłohttps://www.gov.pl/web/zdrowie/podpisanie-memorandum-o-wspolpracy-w-dziedzinie-uczciwych-i-przystepnych-cen-lekow (udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska).

 

W ramach FaAP Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w dniach 11-12 lipca 2019 r., zainicjowała pierwsze wspólne warsztaty, podczas których gościliśmy delegacje wszystkich Sygnatariuszy Porozumienia.

W ciągu dwóch dni warsztatów zapewniono możliwość zapoznania z praktyką procesu refundacyjnego, organizując i moderując spotkania warsztatowe z:

  • Prezydium Rady Przejrzystości;
  • liderami klinicznymi w osobach Konsultantów Krajowych z dziedziny hematologii, neurologii i onkologii klinicznej;
  • niezależnymi ekspertami systemowymi;
  • Prezydium Komisji Ekonomicznej Ministerstwa Zdrowia;
  • Dyrekcją Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

 

W ramach projektu FaAP w 2020 r. odbyły się 4 telekonferencje dotyczące aspektów oceny technologii medycznych. Przedstawiciele z zaangażowanych krajów prezentowali przykłady procesów oceny, dyskutowane były w szczególności kwestie jakości materiału dowodowego (PFS vs OS) w przypadku technologii onkologicznych i jej wpływu na wyniki oceny.