Plany pracy Rady do spraw Taryfikacji

Z uwagi na niezależne od AOTMiT czynniki, wpływające na terminy przedstawiania Radzie ds. Taryfikacji poszczególnych tematów poniższy plan może ulec zmianie w zakresie tematów omawianych na poszczególnych posiedzeniach lub terminów posiedzeń.

 

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie aktualnych porządków obrad w komunikatach – AKTUALNOŚCI

 

Czerwiec 2024 r.Maj 2024 r.Kwiecień 2024 r.Marzec 2024 r.Luty 2024 r.

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 06.06.2024 r.

 

1.Zaopiniowanie Planu Taryfikacji na 2025 r.

Problem decyzyjny: wydanie opinii, o której mowa w art. 31la ust. 3 ustawy o świadczeniach

 

2.Omówienie wyniku analizy kosztów świadczeń związanych z leczeniem ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Problem decyzyjny: rozstrzygnięcie, czy zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia wyceny świadczeń i ewentualne rekomendacje dalszych działań

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 15.05.2024 r.

1.Omówienie Propozycji do Planu Taryfikacji na 2025 r.
Problem decyzyjny: rozstrzygnięcie, czy przeprowadzone analizy są wystarczające do przygotowania planu taryfikacji na kolejny rok i  ewentualne rekomendacje dalszych działań.

2.Omówienie możliwych wariantów wydania rekomendacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Problem decyzyjny: rozstrzygnięcie odnośnie słuszności założeń prezentowanej koncepcji w zakresie wydania rekomendacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 25.04.2024 r.

 

 1. Omówienie wyników dodatkowych analiz dot. świadczeń gwarantowanych obejmujących położnictwo i opiekę nad noworodkami, w części odnoszącej się do położnictwa (JGP N01-N13).
  Problem decyzyjny: przedstawienie wyników dodatkowych analiz.
 2. Przedstawienie wyników przeprowadzonego postępowania dotyczącego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  Problem decyzyjny: przedstawienie wyników analiz.

 

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 30.04.2024 r.

 

 1. Wydanie stanowiska w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących choroby przewodu pokarmowego (sekcja F JGP).
  Problem decyzyjny: wydanie stanowiska, o którym mowa w art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.
 2. Omówienie założeń procesu taryfikacji dla Świadczeń rozliczanych w ramach skali TISS-28 i TISS-28 dla dzieci.
  Problem decyzyjny: rozstrzygnięcie, czy prezentowana koncepcja w zakresie danych do pozyskania i planowanych analiz jest właściwa do ustalenia taryfy.

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 21.03.2024 r.

 

 1. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących choroby przewodu pokarmowego (sekcja F JGP).
  Problem decyzyjny: rozstrzygnięcie, czy zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń i ewentualne rekomendacje dalszych działań.
 2. Wydanie stanowiska w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (sekcja G JGP).
  Problem decyzyjny: wydanie stanowiska, o którym mowa w art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.

 

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 28.03.2024 r.

 

 1. Omówienie wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących choroby układu nerwowego (sekcja A JGP).
  Problem decyzyjny: prezentacje roboczych wersji materiałów
 2. Omówienie wstępnych wyników analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących pojedynczy cykl zapłodnienia pozaustrojowego, z uwzględnieniem dawstwa partnerskiego oraz dawstwa innego niż partnerskie.
  Problem decyzyjny: prezentacje roboczych wersji materiałów

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 01.02.2024 r.

 

1. Świadczenia gwarantowane obejmujące choroby zakaźne i alergie (JGP: S51-S60 oraz S33).

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych

 

2. Omówienie założeń planowanego postępowania nr 75 „Wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych”

Problem decyzyjny: prezentacje roboczych wersji materiałów

 

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 08.02.2024 r.

 

1.Wydanie stanowiska w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych

 

2.Wydanie stanowiska w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych

 

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 29.02.2024 r.

 

1. Omówienie założeń taryfikacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Problem decyzyjny: prezentacje roboczych wersji materiałów

 

2. Omówienie założeń taryfikacji świadczeń gwarantowanych z zakresu chorób naczyń.

Problem decyzyjny: prezentacje roboczych wersji materiałów