W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

komunikat

Komunikat – Raport z oceny efektywności TLI

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych z zakresu leczenie szpitalne w obszarze: choroby naczyń za 2023 rok

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych z rehabilitacji leczniczej za 2023 rok

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady Przejrzystości nr 8/2024 w dniu 19 lutego 2024 roku

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 1 lutego 2024 r.

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 18 stycznia 2024 r.

więcej...

Posiedzenie Rady Przejrzystości 4/2024 w dniu 22.01.2024 r.

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących leczenie chorób zakaźnych i alergii, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 04 grudnia 2023 r.

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady Przejrzystości 47/2023 w dniu 27 listopada 2023 r.

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych dotyczących wybranych świadczeń kardiologicznych

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

więcej...

Komunikat – Plan Taryfikacji na rok 2024

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych Choroby układu nerwowego

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu stosowanego w terapii choroby Parkinsona

więcej...

Komunikat Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie publikacji Gazety Wyborczej

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących profilaktykę chorób odtytoniowych, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Komunikat – kontynuacja pozyskania danych z leczenia szpitalnego

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących leczenie chorób wewnętrznych, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych psychiatrycznych realizowanych w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi oraz świadczeń udzielanych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Komunikat w sprawie obowiązującej od 28.10.2022 r. wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: biopsja aspiracyjna szpiku kostnego, trepanobiopsja szpiku kostnego, konsultacje zewnętrzne

więcej...