W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

komunikat

Podsumowanie informacji wskazanych do utajnienia przez wnioskodawców w wybranych obszarach dokumentacji publikowanej przez AOTMiT (analizy wnioskodawcy, analizy weryfikacyjne, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacje Prezesa) przy ocenie wniosków refundacyjnych za rok 2021 oraz I kw. 2022 r.

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

więcej...

Komunikat – Plan Taryfikacji na rok 2024

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych Choroby układu nerwowego

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu stosowanego w terapii choroby Parkinsona

więcej...

Komunikat Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie publikacji Gazety Wyborczej

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących profilaktykę chorób odtytoniowych, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Komunikat – kontynuacja pozyskania danych z leczenia szpitalnego

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących leczenie chorób wewnętrznych, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych psychiatrycznych realizowanych w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi oraz świadczeń udzielanych osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Komunikat w sprawie obowiązującej od 28.10.2022 r. wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość

więcej...

Komunikat – pozyskanie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: biopsja aspiracyjna szpiku kostnego, trepanobiopsja szpiku kostnego, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 01.09.2022

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 25.08.2022

więcej...

Komunikat – nowe taryfy obejmujące opiekę nad noworodkiem

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 21.07.2022

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28.07.2022

więcej...

Ponad 18 miliardów złotych m.in. na podwyżki wynagrodzeń minimalnych. Dodatkowo wzrost ryczałtu i wyższa wycena interny

więcej...

Konferencja prasowa – realizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

więcej...

Komunikat – Pozyskanie danych do gastroskopii wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 14.07.2022

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 30.06.2022

więcej...