Raport

Komunikat – Raport z oceny efektywności TLI

więcej...

Komunikat -Świadczenia psychiatryczne dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących leczenie chorób zakaźnych i alergii, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących profilaktykę chorób odtytoniowych, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Raport w sprawie podsumowania informacji wskazanych do utajnienia przez wnioskodawców w wybranych obszarach dokumentacji publikowanej przez AOTMiT przy ocenie wniosków refundacyjnych za 2021 r. oraz I i II kw. 2022 r.

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: biopsja aspiracyjna szpiku kostnego, trepanobiopsja szpiku kostnego, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Raporty EUnetHTA JA3

więcej...

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

więcej...

Komunikat – pozyskiwanie danych – appRKP (Raport Kadrowo-Płacowy)

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych związanych z podaniem chemioterapii, konsultacje zewnętrzne

więcej...

Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym, konsultacje zewnętrzne

więcej...