W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Komunikat – pozyskanie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczyna proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem obecnej zbiórki jest uzyskanie rzeczywistych informacji o wartości wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w ramach wszystkich form zatrudnienia, a także pozyskanie danych dotyczące struktury zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe i kategorie personelu. Dodatkowo zgromadzone dane pozwolą na analizę w szerokim kontekście polityki zatrudniania i zarządzania kadrami.

Okres, za jaki gromadzone są dane, to wrzesień 2022 roku a informacje obejmować powinny wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. Dodatkowo, przekazać należy podstawowe informacje obejmujące wybrane pozycje ze sprawozdania finansowego.

Każdy podmiot, który przekaże dane, uzyska „Mini Raport” podmiotu obejmujący wskaźniki dotyczące zatrudnienia oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne.

Dane gromadzone są poprzez dedykowaną aplikacje dostępną na stronie  https://apprkp.aotm.gov.pl.

Niezwykle istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich świadczeniodawców. Tylko pozyskanie jak największej reprezentatywnej puli danych gwarantuje jak najbardziej rzetelne analizy. Dlatego też zachęcam do spełnienia ustawowego obowiązku i wzięcia czynnego udziału w tym przedsięwzięciu. Podstawę do gromadzenia przedmiotowych informacji stanowi art. 31lc ust.2 i 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 tj.).

Termin przekazania danych upływa dnia 25 listopada 2022 roku.

Możliwość przekazania danych uruchomiona zostanie do 26 października, natomiast już teraz na stronie aplikacji https://apprkp.aotm.gov.pl pobrać można arkusz do przygotowania danych oraz instrukcję.

 

Publikacja w BIP

Publikacja w BIP