W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Komunikat – pozyskanie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Szanowni Państwo,

w związku ze zleceniem Ministra Zdrowia dotyczącym dokonania analizy oraz przygotowania raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczyna proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem zbiórki jest uzyskanie rzeczywistych informacji o wartości wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w ramach wszystkich form zatrudnienia, a także pozyskanie danych dotyczących struktury zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe i kategorie personelu. Dodatkowo gromadzone są dane o przychodach i kosztach prowadzonej działalności, w tym o kosztach w wybranych kategoriach, najbardziej wrażliwych na wpływ wzrostu cen towarów i usług.

Okres, za jaki gromadzone są dane o wynagrodzeniach to luty 2023 roku a informacje obejmować powinny wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, zaangażowanych w realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Natomiast informacje finansowe należy podać narastająco za dwa okresy: od stycznia 2022 do grudnia 2022 roku oraz od stycznia 2023 do lutego 2023 roku, natomiast w przypadku wartości zobowiązań i stanu zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku i według stanu na dzień 28 lutego 2023 roku.

 

Dane gromadzone są poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie  https://apprkp.aotm.gov.pl.

Niezwykle istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich świadczeniodawców. Tylko pozyskanie jak największej reprezentatywnej puli danych gwarantuje jak najbardziej rzetelne analizy. Dlatego też zachęcam do spełnienia ustawowego obowiązku i wzięcia czynnego udziału w tym przedsięwzięciu. Podstawę do gromadzenia przedmiotowych informacji stanowi art. 31lc ust. 2 i 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.).

Termin przekazania danych upływa dnia 3 kwietnia 2023 roku.

Możliwość przekazania danych została już uruchomiona. Zaloguj się  stronie aplikacji https://apprkp.aotm.gov.pl, aby pobrać arkusz do przygotowania danych oraz instrukcję.

 

Publikacja w BIP

Szczegóły