W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Aktualności

Rekomendacja Prezesa – Ilumetri (tyldrakizumab)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Silodosin Recordati (silodosinum)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Erbitux (cetuksymab)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Alunbrig (brygatynib)

więcej...

Opinia Agencji – Lonsurf (triflurydyna/typiracyl)

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 sierpnia 2020 r.

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.

więcej...

Stanowisko Rady Przejrzystości – Erbitux (cetuksymab)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Lonsurf (trifluridine/tripiracyl)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Abraxane (nab-paklitaksel)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Tecentriq (atezolizumab)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Zejula (niraparib)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Revlimid (lenalidomid)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Opdivo (niwolumab)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Betaferon (interferon beta-1b)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Alutard SQ, wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych (osy i pszczoły)

więcej...

Opinia Agencji – Abraxane (nab-paklitaksel)

więcej...

Opinia Agencji – Tecentriq (atezolizumab) w skojarzeniu z nab-paklitakselem

więcej...

Opinia Agencji – Zejula (niraparib)

więcej...

Opinia Agencji – Revlimid (lenalidomid)

więcej...

Posiedzenie Rady Przejrzystości 35/2020 w dniu 31 sierpnia 2020 r.

więcej...

Opinia Agencji – Opdivo (niwolumab)

więcej...

Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji 8/2020 w dniu 28.08.2020 r.

więcej...

Posiedzenie Rady ds Taryfikacji 7/2020 w dniu 26.08.2020 r.

więcej...