W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Opłaty za AWA

Aktualny akt prawny regulujący zagadnienie opłaty za AWA, to ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 357 t.j.).

Zgodnie z art. 35 ust. 3 niniejszej ustawy:

„Analiza weryfikacyjna Agencji podlega opłacie. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Agencji. Opłata wynosi nie więcej niż 150 000 zł.”

Tekst: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000035701.pdf

 

Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3 ustawy, mając na uwadze przedmiot analizy oraz koszty przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji (wydane na podstawie art. 35 ust.10 ww. ustawy), określa Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia, aktualnie z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 4) w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę.

 

Zgodnie z rozporządzeniem opłata za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynosi – 101 574 zł.