W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Wymagania minimalne dla analiz HTA

Wymagania minimalne to  wymagania, jakie muszą spełniać analizy kliniczna, ekonomiczna i  wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, które składane są przez podmiot odpowiedzialny w procesie refundacyjnym. Szczegółowe wymagania  określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego wdanym wskazaniu.

W przypadku stwierdzenia, analizy złożone w postępowaniu refundacyjnym nie spełniają wymagań minimalnych, Prezes Agencji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia analiz za pomocą Systemu obsługi list refundacyjnych (SOLR), wyznaczając mu 21 dni na uzupełnienie dokumentacji. Bieg terminów na wykonanie analizy weryfikacyjnej w tym czasie ulega zawieszeniu.