W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Oś czasu

← Powrót
2015
2024
2780
Aktywności:
114
Świadczenia
1151
Leki
553
Taryfikacja
835
PPZ
127
Inne
Wszystkie (127)
Szkolenia (15)
COVID (0)
IT (11)
Zmiany ustawowe (9)
Projekty (43)

2024 Marzec

25 marcaTaryfikacja

Obwieszczenie Prezesa - w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dotyczy ono taryfy dla świadczeń z obszaru opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:

 • Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży;
 • Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny;
 • Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny.

LINK do źródła >>

Więcej...

21 marcaLeki

GA gel, GA 1 Anamix Infant, GA 1 Anamix Junior, Milupa GA 2 Prima u pacjentów pediatrycznych oraz GA Express 15 u pacjentów pediatrycznych i dorosłych we wskazaniach: acyduria glutarowa typu I, padaczka pirydoksynozależna

Rekomendacja nr 23/2024 z dnia 21 marca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego GA gel, GA 1 Anamix Infant, GA 1 Anamix Junior, Milupa GA 2 Prima u pacjentów pediatrycznych oraz GA Express 15 u pacjentów pediatrycznych i dorosłych we wskazaniach: acyduria glutarowa typu I, padaczka pirydoksynozależna

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego GA gel, GA 1 Anamix Infant, GA 1 Anamix Junior, Milupa GA 2 Prima u pacjentów pediatrycznych oraz GA Express 15 u pacjentów pediatrycznych i dorosłych we wskazaniach: acyduria glutarowa typu I, padaczka pirydoksynozależna.

LINK do źródła >>

Więcej...

19 marcaProjekty

Wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) - IV edycja

W dniu 15 marca 2024 r. przekazaliśmy do @Ministerstwo Zdrowia wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) i tym samym zakończyliśmy ponad półroczne prace nad jego przygotowaniem. 

To już IV edycja ?. Przygotowany wykaz stanie się podstawą dalszych prac nad objęciem refundacją technologii lekowych ujętych w wykazie. 

Tworzenie wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) dalej jako „wykaz TLI” jest rozwiązaniem systemowym, którego celem jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia. 

 

Informacje o raportach analitycznych, zasadach oceny oraz wykazie zostały opublikowane w BIP AOTMiT:

Informacje ogólne o wykazie TLI znajdziesz również w Aktualnościach AOTMiT – kliknij TUTAJ

 

 

 

Więcej...

19 marcaPPZ

Opinia PPZ - in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 20/2024 z 19 marca 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Toruń na lata 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

18 marcaWspółpraca i rozwój

Powołanie Rady Przejrzystości III kadencji

18 marca 2024 r. powołano Radę Przejrzystości III kadencji.

Do Rady Przejrzystości Minister Zdrowia powołała ekspertów oraz przedstawicieli instytucji publicznych:

⏺Pan płk dr n. med. Artur Bachta
⏺Pani prof. dr hab. Małgorzata Bała
⏺Pani dr inż. Anna Czerniecka-Kubicka
⏺Pan prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski
⏺Pani Małgorzata Dziedziak
⏺Pani Katarzyna Galas
⏺Pan Paweł Grzesiewski
⏺Pan prof. dr hab. Roman Junik
⏺Pan Maciej Karaszewski
⏺Pan Marcin Kołakowski
⏺Pan Marcin Lipowski
⏺Pan Tomasz Młynarski
⏺Pani prof. dr hab. Ewa Obuchowicz
⏺Pan prof. dr hab. Tomasz Pasierski
⏺Pan dr n. med. Jacek Rubik
⏺Pan prof. dr hab. Zbigniew Siudak
⏺Pani dr n. med. Annę Socha-Banasiak
⏺Pani prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
⏺Pan dr Igor Radziewicz-Winnicki
⏺Pani prof. dr hab. Aleksandra Zasada

W trakcie spotkania przeprowadzono wybory Prezydium Rady Przejrzystości. Skład Prezydium Rady tworzą:
⏺Pan Prof. Tomasz Pasierski – Przewodniczący
⏺Pani Prof. Małgorzata Bała – Wiceprzewodnicząca
⏺Pan Maciej Karaszewski – Wiceprzewodniczący

Więcej...

18 marcaPPZ

Opinia PPZ - rehabilitacja lecznicza

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 19/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców miasta Krosna powyżej 65 roku życia na lata 2024- 2026”

 

 

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

14 marcaLeki

Synacthen, Synacthen Depot (tetrakozaktyd) - padaczka lekooporna, padaczka lekooporna pod postacią zespołu Westa, padaczka lekooporna pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta, zespół Kinsbourne’a, zespół Landaua Kleffnera u pacjentów pediatrycznych i dorosłych

Rekomendacja nr 22/2024 z dnia 14 marca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Synacthen, Synacthen Depot (tetrakozaktyd) we wskazaniach: padaczka lekooporna, padaczka lekooporna pod postacią zespołu Westa, padaczka lekooporna pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta, zespół Kinsbourne’a, zespół Landaua Kleffnera u pacjentów pediatrycznych i dorosłych

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu leczniczego Synacthen, Synacthen Depot (tetrakozaktyd) we wskazaniach: padaczka lekooporna, padaczka lekooporna pod postacią zespołu Westa, padaczka lekooporna pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta, zespół Kinsbourne’a, zespół Landaua Kleffnera u pacjentów pediatrycznych i dorosłych.

LINK do źródła >>

Więcej...

13 marcaLeki

Nilemdo (kwas bempediowy) - we wskazaniu: pierwotna hipercholesterolemia (heterozygotyczna rodzinna i nierodzinna) u osób dorosłych, u których występuje nietolerancja statyn

Rekomendacja nr 21/2024 z dnia 13 marca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Nilemdo (kwas bempediowy) we wskazaniu: pierwotna hipercholesterolemia (heterozygotyczna rodzinna i nierodzinna) u osób dorosłych, u których występuje nietolerancja statyn

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację leku Nilemdo (kwas bempediowy) we wskazaniu: pierwotna hipercholesterolemia (heterozygotyczna rodzinna i nierodzinna) u osób dorosłych, u których występuje nietolerancja statyn.

LINK do źródła >>

Więcej...

11 marcaPPZ

Rekomendacja w zakresie #PPZ #48aa - Profilaktyka nowotworu jelita grubego

Rekomendacja nr 2/2024 z 11 marca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki nowotworu jelita grubego.

 

Rekomendacja zawiera modelowe rozwiązanie dla danego problemu zdrowotnego – Profilaktyka nowotworu jelita grubego

Jednocześnie wydana rekomendacja zwalnia JST z konieczności nadsyłania do zaopiniowania programu polityki zdrowotnej przygotowanego zgodnie z jej treścią.

Prezes Agencji rekomenduje przeprowadzanie w ramach programów polityki zdrowotnej skierowanych do populacji ogólnej działań informacyjno-edukacyjnych na temat zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka i działań profilaktycznych dotyczących raka jelita grubego, oraz promowanie udziału w koordynowanym centralnie programie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.

LINK do źródła >>

Więcej...

11 marcaPPZ

Rekomendacja w zakresie #PPZ #48aa - Profilaktyka nowotworu szyjki macicy

Rekomendacja nr 3/2024 z 11 marca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki nowotworu szyjki macicy.

 

Rekomendacja zawiera modelowe rozwiązanie dla danego problemu zdrowotnego – Profilaktyka nowotworu szyjki macicy

Jednocześnie wydana rekomendacja zwalnia JST z konieczności nadsyłania do zaopiniowania programu polityki zdrowotnej przygotowanego zgodnie z jej treścią.

Prezes Agencji rekomenduje przeprowadzanie w ramach programów polityki zdrowotnej skierowanych do populacji ogólnej działań informacyjno-edukacyjnych na temat zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka i działań profilaktycznych dotyczących raka szyjki macicy oraz promowanie udziału w koordynowanym centralnie programie badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.

LINK do źródła >>

Więcej...

11 marcaPPZ

Rekomendacja w zakresie #PPZ #48aa - Zabezpieczanie płodności u chorych leczonych onkologicznie

Rekomendacja nr 4/2024 z 11 marca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących zabezpieczania płodności u chorych leczonych onkologicznie.

 

Rekomendacja zawiera modelowe rozwiązanie dla danego problemu zdrowotnego – Zabezpieczanie płodności u chorych leczonych onkologicznie

Jednocześnie wydana rekomendacja zwalnia JST z konieczności nadsyłania do zaopiniowania programu polityki zdrowotnej przygotowanego zgodnie z jej treścią.

Prezes Agencji rekomenduje finansowanie w ramach programów polityki zdrowotnej technologii medycznych mających na celu zabezpieczenie płodności u chorych leczonych onkologicznie oraz przeprowadzanie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu zabezpieczenia płodności skierowanych do środowiska pacjentów onkologicznych i personelu medycznego, z którym stykają się chorzy przechodząc diagnostykę i terapię nowotworów.

LINK do źródła >>

Więcej...

8 marcaPPZ

Opinia PPZ - Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 18/2024 z dnia 8 marca 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób w wieku 50-74 lata realizowana na terenie województwa wielkopolskiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

8 marcaLeki

Vyndaqel (tafamidis) - w leczeniu pacjentów z kardiomiopatią w przebiegu amyloidozy transtyretynowej

Rekomendacja nr 19/2024 z dnia 8 marca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Vyndaqel (tafamidis) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z kardiomiopatią w przebiegu amyloidozy transtyretynowej (ICD 10 E85)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Vyndaqel (tafamidis) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z kardiomiopatią wprzebiegu amyloidozy transtyretynowej (ICD 10 E85)”na warunkach zaproponowanych we wniosku.

LINK do źródła >>

Więcej...

8 marcaLeki

Produodopa (foslewodopa + foskarbidopa) - w leczeniu zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona

Rekomendacja nr 18/2024 z dnia 8 marca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Produodopa (foslewodopa + foskarbidopa) w ramach programu lekowego: „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10: G.20)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Produodopa (foslewodopa + foskarbidopa) w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10: G.20)” na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

8 marcaLeki

Ngenla (somatrogon) - w leczeniu niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki

Rekomendacja nr 17/2024 z dnia 8 marca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
w sprawie oceny leku Ngenla (somatrogon) w ramach programu lekowego „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (ICD-10: E23)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktów leczniczych:

 • Ngenla (somatrogonum), roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 24 mg, 1 wstrzykiwacz 1,2 ml, GTIN: 05415062388037;
 • Ngenla (somatrogonum), roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 60 mg, 1 wstrzykiwacz 1,2 ml, GTIN: 05415062388044,

we wskazaniu określonym w programie lekowym „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (ICD-10: E23)”, na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

2024 Luty

29 lutegoPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka stomatologiczna

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 16/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie Profilaktyki Stomatologicznej w Gminie Gostycyn na lata 2024-2027”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

27 lutegoPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka hipercholesterolemii rodzinnej

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 17/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Zadbaj o prawidłowy poziom cholesterolu w Twojej Rodzinie. Małopolski program profilaktyki hipercholesterolemii rodzinnej”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

27 lutegoPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka zaburzeń depresyjnych

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 15/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Marki na lata 2024- 2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

16 lutegoLeki

Nubeqa (darolutamid) - w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego

Rekomendacja nr 16/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Nubeqa (darolutamid) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Nubeqa (darolutamid), 112 tabl. powl. à 300 mg, GTIN 05908229303337 we wskazaniu określonym w programie lekowym „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)” pod warunkiem (informacja stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

22 lutegoLeki

Lunsumio (mosunetuzumab) - w leczeniu chorych na chłoniaki B-komórkowe

Rekomendacja nr 14/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu leczniczego Lunsumio (mosunetuzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Lunsumio (mosunetuzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki Bkomórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”.

LINK do źródła >>

Więcej...

21 lutegoPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 14/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Świdwin na lata 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

16 lutegoProjekty

Wytyczne do programów pilotażowych – przygotowanie i ewaluacja

Wytyczne do programów pilotażowych stanowią zbiór zasad standaryzujących proces przygotowania i ewaluacji programów pilotażowych dla technologii medycznych i rozwiązań organizacyjnych ocenianych pod kątem wprowadzenia do publicznego systemu ochrony zdrowia. Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące kluczowych dla sukcesu pilotażu zagadnień związanych z procesem projektowania, wdrożenia i ewaluacji jak m.in.:

 • Analiza problemu zdrowotnego
 • Cel programu pilotażowego
 • Model badawczy, gromadzenie i analiza danych
 • Interesariusze
 • Budżet, logistyka, harmonogram
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ocena wyników pilotażu

Program pilotażowy jest istotnym narzędziem służącym eliminacji niepewności w procesie podejmowania decyzji i usprawniania systemu ochrony zdrowia. Wdrożenie nowej techniki, rozwiązania lub metody w małej skali umożliwia zebranie informacji o efektywności proponowanej zmiany, identyfikację problemów oraz dopracowanie szczegółów rozwiązania. Ostatecznym celem programu pilotażowego jest przygotowanie do wielkoskalowego wdrożenia.

Program pilotażowy może być finansowane ze środków publicznych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz.U. z 2022 poz. 2561, z późn. zm.], zwana dalej „Ustawą”.  Program pilotażowy jest określony jako „zespół zaplanowanych działań z zakresu opieki zdrowotnej o charakterze testowym, dotyczących nowych warunków realizacji lub nowego sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, poprzedzających wdrożenie rozwiązań systemowych” (art. 5 ust. 30a. ustawy).
Więcej...

14 lutegoPPZ

Opinia PPZ - diagnostyka i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 13/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

14 lutegoPPZ

Opinia PPZ - in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 12/2024 z 14 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców miasta Zgorzelec na lata 2024-2028”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

8 lutegoPPZ

Opinia PPZ - opieka nad kobietą ciężarną

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 11/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Zdrowa mama – zdrowe dziecko” (gmina Stare Babice)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

8 lutegoPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka cukrzycy

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 10/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Długołęka w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

PPZ

Opinia PPZ - profilaktyka otyłości

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 9/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki otyłości wśród dorosłej populacji mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2023-2028”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

8 lutegoPPZ

Opinia PPZ - in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 8/2024 z 8 lutego 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców gminy Kluczbork w latach 2024-2026”

Opinia pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

7 lutegoLeki

Keytruda (pembrolizumab) - w leczeniu chorych na raka szyjki macicy

Rekomendacja nr 12/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu leczniczego Keytruda (pembrolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka szyjki macicy (ICD-10: C53)

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Keytruda
(pembrolizumabum) w ramach nowego programu lekowego: „Leczenie chorych na raka szyjki macicy (ICD-10: C53)” pod warunkiem (informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

7 lutegoŚwiadczenia

Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia” w zakresie leczenia stomatologicznego

Rekomendacja nr 11/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia” w zakresie leczenia stomatologicznego

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Repozycja
i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej
przy wymianie lub zakończeniu leczenia” dla wszystkich świadczeniobiorców, bez ograniczeń wiekowych, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia stomatologicznego.

LINK do źródła >>

Więcej...

2024 Styczeń

30 stycznia Świadczenia

Monitorowanie czynności serca i terapia groźnych komorowych zaburzeń rytmu serca z zastosowaniem kamizelki defibrylującej” w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Rekomendacja nr 10/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Monitorowanie czynności serca i terapia groźnych komorowych zaburzeń rytmu serca z zastosowaniem kamizelki defibrylującej” w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej
„Monitorowanie czynności serca i terapia groźnych komorowych zaburzeń rytmu serca
z zastosowaniem kamizelki defibrylującej” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pod warunkiem zastosowania w populacji pacjentów ze wskazaniem do kardiowertera-defibrylatora (ICD), u których występują tymczasowe przeciwskazania do wszczepienia ICD lub w populacji pacjentów po eksplantacji wszczepialnego kardiowertera–defibrylatora (ICD) oczekujących na ponowną implantację oraz określenia standardu organizacyjnego i jakościowego świadczenia.

LINK do źródła >>

Więcej...

30 stycznia Leki

Evenity (romosozumab) - w leczeniu pacjentek z ciężką postacią osteoporozy pomenopauzalnej

Rekomendacja nr 9/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Evenity (romosozumab) we wskazaniu: „Leczenie pacjentek z ciężką postacią osteoporozy pomenopauzalnej (ICD-10: M80.0)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Evenity (romosozumab) we wskazaniu: „Leczenie pacjentek z ciężką postacią osteoporozy pomenopauzalnej (ICD-10: M80.0)” pod warunkiem pogłębienia instrumentu dzielenia ryzyka i wdrożenia instrumentu dzielenia ryzyka, który zabezpieczy całkowite wydatki z budżetu płatnika.

LINK do źródła >>

Więcej...

29 styczniaLeki

ARIKAYCE liposomal (amikacini sulfas) we wskazaniu: mykobakterioza płuc

Rekomendacja nr 2/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu leczniczego ARIKAYCE liposomal (amikacini sulfas) we wskazaniu: mykobakterioza płuc

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu leczniczego ARIKAYCE liposomal (amikacini sulfas) we wskazaniu: mykobakterioza płuc.

LINK do źródła >>

Więcej...

26 stycznia Leki

Mycobutin (rifabutin) we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, dróg rodnych oraz mykobakterioza atypowa uogólniona

Rekomendacja nr 8/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Mycobutin (rifabutin) we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, dróg rodnych oraz mykobakterioza atypowa uogólniona

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu leczniczego Mycobutin (rifabutin) we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, dróg rodnych oraz mykobakterioza atypowa uogólniona.

LINK do źródła >>

Więcej...

26 stycznia Leki

Isoleucine 50 we wskazaniach: choroba syropu klonowego, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, deficyt OTC u pacjentów pediatrycznych i dorosłych

Rekomendacja nr 5/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu Isoleucine 50 we wskazaniach: choroba syropu klonowego, acyduria
metylomalonowa, acyduria propionowa, deficyt OTC u pacjentów pediatrycznych i dorosłych

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu Isoleucine 50 we wskazaniach: choroba syropu klonowego, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, deficyt OTC u pacjentów pediatrycznych i dorosłych.

LINK do źródła >>

Więcej...

26 styczniaLeki

Milupa Basic CaD we wskazaniu: zaburzenia przemian wapnia u pacjentów pediatrycznych

Rekomendacja nr 4/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Milupa Basic CaD we wskazaniu: zaburzenia przemian wapnia u pacjentów pediatrycznych

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Milupa Basic CaD we wskazaniu zaburzenia przemian wapnia u pacjentów pediatrycznych.

LINK do źródła >>

Więcej...

26 styczniaLeki

Poteligeo (mogamulizumab) - w leczeniu chorych na chłoniaki T-komórkowe (ICD 10 C84)

Rekomendacja nr 6/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Poteligeo (mogamulizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe (ICD 10 C84)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Poteligeo (mogamulizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe (ICD 10 C84)” na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

26 stycznia PPZ

Opinia PPZ - in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 7/2024 z 26 stycznia 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców gminy Police w roku 2024”

Opinia pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

23 styczniaPPZ

Opinia PPZ - in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 6/2024 z 23 stycznia 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Kwidzyn na lata 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

26 styczniaPPZ

Opinia PPZ - szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom pneumokokowym

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 5/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku od 55 roku życia na lata 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

23 styczniaPPZ

Opinia PPZ - rehabilitacja lecznicza

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 4/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Czarna Białostocka na lata 2024-2028”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

 

Więcej...

18 stycznia PPZ

Rekomendacja w zakresie #PPZ #48aa - Profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu

Rekomendacja nr 1/2024 z 18 stycznia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu

Rekomendacja zawiera modelowe rozwiązanie dla danego problemu zdrowotnego – Profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu

Jednocześnie wydana rekomendacja zwalnia JST z konieczności nadsyłania do zaopiniowania programu polityki zdrowotnej przygotowanego zgodnie z jej treścią.

Prezes Agencji rekomenduje przeprowadzanie w ramach programów polityki zdrowotnej działań edukacyjnych skierowanych do populacji ogólnej na temat zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka, objawów kleszczowego zapalenia mózgu, metod profilaktycznych i środków ochrony przed kleszczami oraz szczepień ochronnych przeciwko KZM realizowanych w populacji osób narażonych na pokłucie przez kleszcze i ciężki przebieg choroby.

LINK do źródła >>

 

Więcej...

16 stycznia Leki

Tecvayli (teklistamab) - w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego

Rekomendacja nr 3/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Tecvayli (teklistamab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD 10: C90.0)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Tecvayli (teklistamab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD 10: C90.0)” na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

16 styczniaPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 3/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

9 styczniaLeki

Cosentyx (sekukinumab) - w leczeniu chorych z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych

Rekomendacja nr 1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Cosentyx (sekukinumab) w ramach
programu lekowego „Leczenie chorych z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych (HS) (ICD-10: L73.2)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Cosentyx (sekukinumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych (HS) (ICD-10: L73.2)” na zaproponowanych warunkach finansowych.

LINK do źródła >>

Więcej...

9 stycznia PPZ

Opinia PPZ - zdrowie prokreacyjne

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 1/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

8 styczniaPPZ

Opinia PPZ - rehabilitacja dla pacjentów onkologicznych

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 2/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

2023 grudzień

29 grudniaLeki

Efluelda (szczepionka przeciw grypie, rozszczepiony wirion, inaktywowana) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Rekomendacja nr 148/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu leczniczego Efluelda (szczepionka przeciw grypie, rozszczepiony wirion, inaktywowana) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Efluelda, czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka (0,7 ml), amp.-strzyk. 0,7 ml + igła, GTIN: 05909991435875, w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, jako leku dostępnego w aptece na receptę, w ramach i wydawanie go z odpłatnością (informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

29 grudniaLeki

TYR Anamix Junior, TYR Anamix Junior LQ, TYR Anamix Infant, TYR Lophlex LQ, TYR Sphere, TYR Gel, TYR Cooler we wskazaniu: tyrozynemia

Rekomendacja nr 151/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego TYR Anamix Junior, TYR Anamix Junior LQ, TYR Anamix Infant, TYR Lophlex LQ, TYR Sphere, TYR Gel, TYR Cooler we wskazaniu: tyrozynemia

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego u pacjentów pediatrycznych: TYR Anamix Junior, proszek; TYR Anamix Junior LQ, płyn; TYR Anamix Infant, proszek; TYR Lophlex LQ, płyn; TYR Sphere, proszek; TYR Gel, proszek oraz u pacjentów pediatrycznych i młodzieży TYR Cooler, płyn we wskazaniu tyrozynemia

LINK do źródła >>

Więcej...

29 grudniaLeki

Afrezza (insulin human) we wskazaniu: cukrzyca insulinozależna u pacjentów z lipodystrofią

Rekomendacja nr 138/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu
leczniczego Afrezza (insulin human) we wskazaniu: cukrzyca insulinozależna u pacjentów z lipodystrofią

Prezes Agencji nie rekomenduje wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Afrezza (insulin human), we wskazaniu: cukrzyca insulinozależna u pacjentów z lipodystrofią.

LINK do źródła >>

Więcej...

29 grudnia PPZ

Rekomendacja w zakresie #PPZ #48aa - Profilaktyka uzależnień od tytoniu (nikotyny)

Rekomendacja nr 1/2023 z 29 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki uzależnień od tytoniu (nikotyny)

Rekomendacja zawiera modelowe rozwiązanie dla danego problemu zdrowotnego – Profilaktyka uzależnień od tytoniu (nikotyny)

Jednocześnie wydana rekomendacja zwalnia JST z konieczności nadsyłania do zaopiniowania programu polityki zdrowotnej przygotowanego zgodnie z jej treścią.

 

Prezes Agencji rekomenduje prowadzenie w ramach programów polityki zdrowotnej:

 • antynikotynowych punktów konsultacyjnych, których działania powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników wyrobów nikotynowych;
 • konsultacji antynikotynowych w warunkach szpitalnych wśród hospitalizowanych pacjentów uzależnionych od nikotyny;
 • działań profilaktycznych w szkołach z zakresu uzależnień od nikotyny skierowanych do uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników placówek oświatowych;
 • szkoleń dla personelu medycznego z zakresu minimalnej interwencji antynikotynowej i komunikacji z pacjentem uzależnionym od nikotyny;
 • działań informacyjno-edukacyjnych na temat ww. interwencji, a także zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka i działań profilaktycznych dotyczących uzależnienia od nikotyny skierowanych do populacji ogólnej.

LINK do źródła >>

Więcej...

28 grudniaLeki

Bedica, Bediol, Bedrolite, Bedrocan we wskazaniu: padaczka lekooporna, przewlekły ból, w tym: ból w chorobie nowotworowej, ból neuropatyczny, ból fantomowy

Rekomendacja nr 146/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych: Bedica, Bediol, Bedrolite, Bedrocan we wskazaniu: padaczka lekooporna, przewlekły ból, w tym: ból w chorobie nowotworowej, ból neuropatyczny, ból fantomowy

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktów leczniczych Bedica, Bediol, Bedrolite, Bedrocan we wskazaniu: padaczka lekooporna.

Prezes Agencji nie rekomenduje wydawania zgód na refundację produktów leczniczych Bedica, Bediol, Bedrolite, Bedrocan we wskazaniu: przewlekły ból, w tym: ból w chorobie nowotworowej, ból neuropatyczny, ból fantomowy.

LINK do źródła >>

Więcej...

28 grudniaLeki

Daybue (trofinetyd) we wskazaniu: zespół Retta

Rekomendacja nr 145/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Daybue (trofinetyd) we wskazaniu: zespół Retta

Prezes Agencji nie rekomenduje wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Daybue, trofinetide, roztwór doustny 200 mg/ml we wskazaniu: zespół Retta.

LINK do źródła >>

Więcej...

21 grudnia PPZ

Opinia PPZ - in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 82/2023 z 21 grudnia2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Zielona Góra na lata 2024-2027”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

21 grudniaPPZ

Opinia PPZ - promocja zdrowia

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 83/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia dla pracowników ochrony zdrowia na terenie Województwa Dolnośląskiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

21 grudniaPPZ

21 grudnia Opinia PPZ - profilaktyka nadwagi i otyłości

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 85/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości w grupie dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

21 grudniaPPZ

Opinia PPZ - Kompleksowa diagnostyka w zakresie spektrum płodowego zespołu alkoholowego

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 84/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Kompleksowa diagnostyka w zakresie spektrum płodowego zespołu alkoholowego na terenie Województwa Dolnośląskiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

21 grudniaLeki

Mizetam (ezetymib + atorwastatyna) we wskazaniu: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Rekomendacja nr 147/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Mizetam (ezetymib + atorwastatyna) we wskazaniu: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, tj. jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (ang. CHD, Coronary Heart Disease) i ostrym zespołem wieńcowym (ang. ACS, Acute Coronary Syndrome) w wywiadzie, u których uzyskano kontrolę choroby stosując jednocześnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Mizetam (ezetymib + atorwastatyna) we wskazaniu: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, tj. jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (ang. CHD, Coronary Heart Disease) i ostrym zespołem wieńcowym (ang. ACS, Acute Coronary Syndrome) w wywiadzie, u których uzyskano kontrolę choroby stosując jednocześnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym.

LINK do źródła >>

Więcej...

18 grudniaLeki

Repatha (ewolokumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi (ICD 10: E78.01, I21, I22, I25)”

Rekomendacja nr 149/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Repatha (ewolokumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi (ICD 10: E78.01, I21, I22, I25)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Repatha (evolocumabum), roztwór do wstrzykiwań, 140 mg, 2 wstrzykiwacze, GTIN 05909991224370 we wskazaniu określonym w programie lekowym „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi (ICD-10: E78.01, I21, I22, I25)” pod warunkiem (informacja stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

15 grudniaLeki

Modigraf (takrolimus) we wskazaniu: profilaktyka odrzucania przeszczepu serca w populacji pacjentów pediatrycznych

Rekomendacja nr 143/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Modigraf (takrolimus) we wskazaniu: profilaktyka odrzucania przeszczepu serca w populacji pacjentów pediatrycznych

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu leczniczego Modigraf (takrolimus) we wskazaniu: profilaktyka odrzucania przeszczepu serca w populacji pacjentów pediatrycznych

LINK do źródła >>

Więcej...

15 grudniaLeki

Imukin (interferon gamma-1b)

Rekomendacja nr 142/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Imukin (interferon gamma-1b) we wskazaniach: pierwotny niedobór odporności – niedobór receptora dla interferonu gamma (IFN-γ); określony niedobór odporności – obniżone stężenie interleukiny 12 (IL-12) i IFN-γ: obecny receptor IFN-γ na monocytach

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu leczniczego: Imukin (interferon gamma-1b), we wskazaniach:

 • pierwotny niedobór odporności – niedobór receptora dla interferonu gamma;
 • określony niedobór odporności – obniżone stężenie interleukiny 12 i interferonu gamma: obecny receptor interferonu gamma na monocytach;

pod warunkiem stosowania u pacjentów z potwierdzonym niedoborem IFN-γ oraz potwierdzoną obecnością receptora dla IFN-γ.

LINK do źródła >>

Więcej...

15 grudnia Świadczenia

Opieka farmaceutyczna

Rekomendacja nr 145/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Opieka  farmaceutyczna” jako świadczenia gwarantowanego

Prezes Agencji nie rekomenduje zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Opieka farmaceutyczna” jako świadczenia gwarantowanego na zaproponowanych warunkach

LINK do źródła >>

Więcej...

12 grudniaLeki

Deltyba (delamanid) we wskazaniu: gruźlica płuc wielolekooporna

Rekomendacja nr 134/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Deltyba (delamanid) we wskazaniu: gruźlica płuc wielolekooporna

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu leczniczego Deltyba (delamanid) we wskazaniu: gruźlica płuc wielolekooporna.

LINK do źródła >>

Więcej...

8 grudnia Leki

Zbiór Dobrych Praktyk – Standard Rachunku Kosztów – publikacja AOTMiT

Publikacja  ,,Zbiór Dobrych Praktyk – Standard Rachunku” jest uzupełnieniem przeprowadzonych przez AOTMiT szkoleń dla podmiotów leczniczych i zakończonego I etapu projektu Collegium AOTMiT – Standard Rachunku Kosztów (SRK).

 W lekturze znalazły się praktyczne informacje i case study, dostarczające kompleksowej wiedzy na temat wprowadzenia i funkcjonowania Standardu Rachunku Kosztów w podmiotach leczniczych.

Chcemy, aby opracowanie było również narzędziem stanowiącym wsparcie, w celu kontroli i efektywnego zarządzania kosztami prowadzonej działalności.

Niech ta publikacja będzie wskazówką i inspiracją do doskonalenia procesów finansowych i zarządczych.

Zapraszamy do lektury

Do pobrania:

,,Zbiór Dobrych Praktyk – Standard Rachunku”

Więcej...

8 grudnia Leki

Hemlibra (emicizumab - w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)

Rekomendacja nr 141/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Hemlibra (emicizumab) w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Hemlibra (emicizumab) w ramach programu lekowego „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)” na zaproponowanych warunkach finansowych.

LINK do źródła >>

Więcej...

8 grudniaPPZ

Opinia PPZ - profilaktyki zakażeń pneumokokowych

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 80/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób w wieku 55-64 lat z przewlekłą chorobą płuc z terenu województwa łódzkiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

7 grudnia Leki

Jardiance, Empagliflozinum, we wskazaniu: cukrzyca typu 2

Rekomendacja nr 140/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Jardiance, Empagliflozinum, we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek przeciwcukrzycowy, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Jardiance, empagliflozinum, tabl. powl., 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909991138509 do stosowania we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek przeciwcukrzycowy, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość,

(informacja stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa) i wydawanie go z odpłatnością (informacja stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa) w refundacji aptecznej pod warunkiem ujednolicenia wskazania refundacyjnego z pozostałym produktami w grupie limitowej, (informacja stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

6 grudnia Leki

Vercyte (pipobroman) we wskazaniu: czerwienica prawdziwa

Rekomendacja nr 133/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu leczniczego Vercyte (pipobroman) we wskazaniu: czerwienica prawdziwa

Prezes Agencji nie rekomenduje wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Vercyte (pipobroman) we wskazaniu: czerwienica prawdziwa.

LINK do źródła >>

Więcej...

4 grudnia Leki

Invokana (kanagliflozyna) we wskazaniu: cukrzyca typu 2

Rekomendacja nr 137/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Invokana (kanagliflozyna) we wskazaniu: cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,0% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

 1. potwierdzona choroba sercowo naczyniowa, lub
 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Invokana (kanagliflozyna) we wskazaniu: cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,0% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowonaczyniowym rozumianym jako:
1) potwierdzona choroba sercowo naczyniowa, lub
2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość, w istniejącej grupie limitowej i wydawanie go z odpłatnością w refundacji aptecznej pod warunkiem (informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

4 grudniaPPZ

Opinia PPZ - cukrzyca

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 81/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Przyszłość bez cukrzycy”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

1 grudniaPPZ

1 grudnia Opinia PPZ - szczepienia przeciwko meningokokom

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 79/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy C, A, W i Y dla dzieci w wieku 6 lat z terenu powiatu żnińskiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

1 grudniaPPZ

Opinia PPZ - rehabilitacja lecznicza

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 78/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ożarów”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

2023 listopad

30 listopadaLeki

Tezspire (tezepelumab) - w leczeniu chorych z ciężką postacią astmy (ICD-10: J45, J82)

Rekomendacja nr 136/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Tezspire (tezepelumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z ciężką postacią astmy (ICD-10: J45, J82)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Tezspire, tezepelumab, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 210 mg, 1, amp.-strzyk. 1,91 ml, GTIN: 05000456076166 w ramach programu lekowego B.44. „Leczenie chorych z ciężką postacią astmy (ICD-10: J45, J82)”, pod warunkiem obniżenia kosztu leku (informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

30 listopada Świadczenia

Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych - kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego

Rekomendacja nr 135/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych” jako świadczenia gwarantowanego

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych”, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego.

LINK do źródła >>

Więcej...

22 listopadaLeki

Renastart we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych do 2 roku życia

Rekomendacja nr 131/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Renastart we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych do 2 roku życia

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Renastart we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych do 2 roku życia.

LINK do źródła >>

Więcej...

22 listopadaLeki

Berinert 2000 we wskazaniu: zapobieganie napadom nawracającego wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE)

Rekomendacja nr 124/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu leczniczego Berinert 2000 we wskazaniu: zapobieganie napadom nawracającego wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE) u pacjentek z niedoborem inhibitora C1–esterazy karmiących piersią.

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu leczniczego we wskazaniu: zapobieganie napadom nawracającego wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE) u pacjentek z niedoborem inhibitora C1–esterazy karmiących piersią pod warunkiem wyczerpania innych dostępnych sposobów postępowania klinicznego.

LINK do źródła >>

Więcej...

22 listopadaLeki

Calcort (deflazakort) we wskazaniu: miastenia

Rekomendacja nr 128/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu leczniczego Calcort (deflazakort) we wskazaniu: miastenia

Prezes Agencji nie rekomenduje wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Calcort (deflazakort) we wskazaniu: miastenia.

LINK do źródła >>

Więcej...

22 listopadaLeki

Thiola (tiopronina) - cystynuria, nawrotowa kamica nerkowa i moczowodowa, kamica nerkowa obustronna uwarunkowana genetycznie

Rekomendacja nr 130/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Thiola (tiopronina) we wskazaniach: cystynuria, nawrotowa kamica nerkowa i moczowodowa, kamica nerkowa obustronna uwarunkowana genetycznie

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu leczniczego Thiola (tiopronina) we wskazaniach: cystynuria, nawrotowa kamica nerkowa i moczowodowa, kamica nerkowa obustronna uwarunkowana genetycznie, pod warunkiem wyczerpania innych dostępnych sposobów postępowania klinicznego.

LINK do źródła >>

Więcej...

21 listopadaLeki

Jardiance, Empagliflozinum, we wskazaniu: przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów

Rekomendacja nr 132/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Jardiance, Empagliflozinum, we wskazaniu: przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z: eGFR w zakresie od ≥ 20 ml/min/1,73 m2 do < 45 ml/min/1,73 m2, stosujących leczenie oparte na ACEi/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii lub eGFR w zakresie od ≥ 45 ml/min/1,73 m2 do < 90 ml/min/1,73 m2 oraz albuminurią lub białkomoczem, stosujących leczenie oparte na ACEi/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii.

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Jardiance, empagliflozinum, tabl. powl., 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909991138509 do stosowania we wskazaniu: przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z: eGFR w zakresie od ≥ 20 ml/min/1,73 m2 do < 45 ml/min/1,73 m2, stosujących leczenie oparte na ACEi/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii lub eGFR w zakresie od ≥ 45 ml/min/1,73 m2 do < 90 ml/min/1,73 m2 oraz albuminurią lub białkomoczem, stosujących leczenie oparte na ACEi/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii, w ramach istniejącej grupy limitowej 251.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe – flozyny, z poziomem odpłatności dla pacjenta 30%, dostępnych w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym, pod warunkiem zawężenia wskazania do populacji z eGFR w zakresie od ≥ 20 ml/min/1,73 m2 do < 45 ml/min/1,73 m2, stosujących leczenie oparte na ACEi/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii oraz wdrożeniu instrumentu dzielenia ryzyka zabezpieczającego całkowity wpływ na budżet płatnika.

LINK do źródła >>

Więcej...

21 listopadaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze kardiologii i kardiochirurgii

Zlecenie w obszarze kardiologii i kardiochirurgii

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 21.11.2023

Więcej...

21 listopadaPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka raka piersi

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 75/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka raka piersi dla mieszkanek Grębocic”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

20 listopadaPPZ

Opinia PPZ - wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 74/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad
wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

20 listopadaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze ratownictwa medycznego

Zlecenie w obszarze ratownictwa medycznego

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 20.11.2023

Więcej...

17 listopadaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze ginekologii i urologii

Zlecenie w obszarze ginekologii i urologii

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 17.11.2023

Więcej...

17 listopadaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze onkologii

Zlecenie w obszarze onkologii

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 17.11.2023

Więcej...

16 listopadaLeki

Phlexy-Vits we wskazaniach: glikogenoza Ib, argininobursztynuria oraz deficyt transportera glukozy GLUT-1

Rekomendacja nr 122/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Phlexy-Vits we wskazaniach: glikogenoza Ib, argininobursztynuria oraz deficyt transportera glukozy GLUT-1

Prezes Agencji nie rekomenduje wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Phlexy-Vits we wskazaniach: glikogenoza Ib, argininobursztynuria oraz deficyt transportera glukozy GLUT-1.

LINK do źródła >>

Więcej...

16 listopadaLeki

Monogen we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt MTP, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego

Rekomendacja nr 129/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Monogen we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt MTP, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Monogen we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt MTP, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pod warunkiem monitorowania ceny zbytu netto oraz kosztów terapii.

LINK do źródła >>

Więcej...

16 listopadaLeki

Liquigen

Rekomendacja nr 123/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Liquigen we wskazaniach: deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Liquigen we wskazaniach: deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego pod warunkiem monitorowania ceny zbytu netto oraz kosztów terapii.

LINK do źródła >>

Więcej...

15 listopadaPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 73/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program Profilaktyki Nadwagi i Otyłości u dzieci klas III ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin na lata 2024-2026”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

15 listopadaPPZ

Opinia PPZ - dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 72/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Przemyśla na lata 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

13 listopadaPPZ

Opinia PPZ - rehabilitacja lecznicza

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 71/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Sławno w zakresie rehabilitacji leczniczej na lata 2023-2027”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

13 listopadaPPZ

Opinia PPZ - nadwaga i otyłość w populacji pediatrycznej

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 70/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży „6-10-14 dla Zdrowia” na lata 2024- 2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

13 listopadaLeki

Forsteo (teryparatyd) we wskazaniu: niedoczynność przytarczyc

Rekomendacja nr 116/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Forsteo (teryparatyd) we wskazaniu: niedoczynność przytarczyc

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację leku Forsteo (teryparatyd) we wskazaniu: niedoczynność przytarczyc pod warunkiem refundacji w najniższej dostępnej cenie.

LINK do źródła >>

Więcej...

13 listopadaLeki

Nilemdo (kwas bempediowy) we wskazaniu: miażdżyca

Rekomendacja nr 104/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczegoNilemdo (kwas bempediowy) we wskazaniu: miażdżyca

Prezes Agencji nie rekomenduje wydawania zgód na refundację leku Nilemdo (kwas bempediowy) we wskazaniu: miażdżyca.

LINK do źródła >>

Więcej...

6 listopadaLeki

Forxiga (dapagliflozyna) we wskazaniu: cukrzyca typu 2

Rekomendacja nr 126/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Forxiga (dapagliflozyna) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów leczonych co najmniej jednym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥7% oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Forxiga (dapagliflozyna) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów leczonych co najmniej jednym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c ≥7% oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość w istniejącej grupie limitowej i wydawanie go z odpłatnością (informacja stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa) w refundacji aptecznej pod warunkiem (informacja stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

6 listopadaLeki

Calquence (akalabrutynib) - w leczenieuchorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Rekomendacja nr 127/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Calquence (akalabrutynib) w ramach programu lekowego: Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Calquence (akalabrutynib), tabletki powlekane, 100 mg, 60 tabl., GTIN 05000456071116, we wskazaniu określonym w programie lekowym „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10 C91.1)”, w istniejącej grupie limitowej i wydawanie go bezpłatnie, pod warunkiem zrównania kosztów terapii akalabrutynibem do poziomu kosztów terapii ibrutynibem.

LINK do źródła >>

Więcej...

3 listopadaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze hematologii

Zlecenie w obszarze hematologii

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 03.11.2023

Więcej...

2023 październik

31 październikaPPZ

Opinia PPZ - rehabilitacja osób z chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 67/2023 z dnia 31 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2024-2027”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

31 październikaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze programów profilaktycznych

Zlecenie w obszarze programów profilaktycznych

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 31.10.2023

Więcej...

31 październikaSzkolenia

Szkolenia: PPZ, HTA, Taryfikacja, SRK

W tym roku z naszych szkoleń skorzystało już ok. 3000 osób. Tematyka organizowanych szkoleń dotyczyła obszaru: oceny technologii medycznych/ refundacji/ taryfikacji świadczeń oraz programów polityki zdrowotnej.

Taryfikacji świadczeń

Cel szkoleń – przedstawienie korzyści dla zarządzających jednostek założycielskich oraz systemu ochrony zdrowia stosowania jednolitego rachunku kosztów regulowanych standardem oraz wpływu rachunkowości zarządczej na procesy decyzyjne w efektywnym zarządzaniu placówką ochrony zdrowia i szukaniu kierunków poprawy jej rentowności. Świadczeniodawcom przekazującym do Agencji dane podkreślano wagę ich prawidłowego przygotowania i wpływ jakości danych na uzyskiwane wyniki w obszarze wyceny świadczeń.

Podsumowanie: 9 szkoleń – 133 przeszkolonych świadczeniodawców, 1799 osób

Projekt szkoleniowy pn. ,,Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”

Cel szkoleń – poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego.

Podsumowanie:16 szkoleń, 386 przeszkolonych osób

Collegium AOTMiT – PPZ (Programy Polityki Zdrowotnej)

Cel szkoleń – nawiązanie współpracy, która umożliwi przedstawicielom JST przygotowanie projektów PPZ, a Pracownikom Agencji lepsze poznanie specyfiki pracy JST. Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego tworzenia PPZ, wdrażania danych interwencji z zakresu zdrowia publicznego a także podnoszenie umiejętności i świadomości w jednostkach samorządu terytorialnego.

Podsumowanie: 86 przeszkolonych osób

Collegium AOTMiT – HTA

Cel szkoleń – dzielenie się wiedzą związaną z podejmowaniem decyzji dotyczących alokacji środków w systemie ochrony zdrowia, co przełoży się na lepsze zrozumienie podejmowanych decyzji, szczególnie w świetle dowodów naukowych oraz kosztów związanych z refundacją danych świadczeń.

Podsumowanie: 21 przeszkolonych osób

Collegium AOTMiT – SRK (Standard rachunku Kosztów)

Cel szkoleń – poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie praktycznych aspektów zarządzania podmiotami leczniczymi działającymi w systemie ochrony zdrowia. Popularyzacja wiedzy zakresu metod i instrumentów nowoczesnego zarządzania placówką medyczną. Nawiązanie współpracy z ze świadczeniodawcami w zakresie przekazywania danych. Przeprowadzone szkolenia:

 • Standard Rachunku Kosztów – 83 przeszkolonych osób
 • Ewidencja i rozliczenie kosztów – 68 przeszkolonych osób
 • Rachunkowość zarządcza – koszty – 48 przeszkolonych osób
 • Rachunkowość zarządcza – przychody – 50 przeszkolonych osób
 • Wszystkie moduły – 123 przeszkolonych osób

Podsumowanie: ok. 500 przeszkolonych osób

Więcej...

30 październikaLeki

Rinvoq (upadacytynib) w leczeniu pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Rekomendacja nr 125/2023 z dnia 30 października 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Rinvoq (upadacytynib)
w ramach programu lekowego: Leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktów leczniczych:

 • Rinvoq, upadacitinibum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 08054083020334;
 • Rinvoq, upadacitinibum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg, 28 tabl., kod GTIN: 08054083022994;
 • Rinvoq, upadacitinibum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 45 mg, 28 tabl., kod GTIN: 08054083024189,

we wskazaniu określonym w programie lekowym „Leczenie pacjentów z chorobą
Leśniowskiego-Crohna (ICD 10: K50)”, na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

30 październikaZmiany ustawowe

Publikacji nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. wymagań minimalnych dla analiz wnioskodawcy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2023 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto, o objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie ceny zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu (Dz. U. z 2023 r., poz. 2345).

LINK do źródła >>

Więcej...

30 październikaZmiany ustawowe

Nowe obwieszczenie Prezesa GUS ws. informacja o zmianie wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2019–2021

LINK do źródła >>

Zgodnie z art. 12 pkt 13 oraz art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826 z późn. zm.) wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu – kosztu uzyskania dodatkowego roku życia, ustala się w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto na jednego mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. z 2021 r., poz. 151).
Mając na uwadze powyższe przepisy oraz najnowsze obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30.10.2023 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2019-2021, zgodnie z którym wartość produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2019-2021 w Polsce określona została na kwotę 63460 zł, wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość wynosić będzie 190 380 zł (3 x 63460 zł), do czasu ogłoszenia kolejnego obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przedmiotowym zakresie.
Więcej...

27 października Leki

Valcyte (Valganciclovirum) we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii oraz wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów pediatrycznych

Rekomendacja nr 121/2023 z dnia 27 października 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Valcyte (Valganciclovirum) we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii oraz wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów pediatrycznych

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu leczniczego Valcyte (Valganciclovirum), we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii oraz wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów pediatrycznych.

LINK do źródła >>

Więcej...

27 października PPZ

Opinia PPZ - dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 66/2023 z dnia 27 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

23 październikaPPZ

Opinia PPZ - rehabilitacja lecznicza

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 65/2023 z dnia 23 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Cieszyn na lata 2025-2029”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

23 października PPZ

Opinia PPZ - zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 63/2023 z dnia 23 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

23 październikaPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka cukrzycy typu 2 oraz chorób układu sercowo-naczyniowego

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 64/2023 z dnia 23 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 oraz chorób układu sercowo-naczyniowego dla mieszkańców gminy Cieszyn na lata 2025-2029”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

20 październikaLeki

Imfinzi (durwalumab) w leczeniu chorych na raka dróg żółciowych

Rekomendacja nr 120/2023 z dnia 20 października 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Imfinzi (durwalumab)
w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka dróg żółciowych (ICD-10: C22.1, C23, C24.0,C24.1, C24.8, C24.9)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Imfinzi
(durwalumab) w programie lekowym „Leczenie chorych na raka dróg żółciowych (ICD-10: C22.1, C23, C24.0,C24.1, C24.8, C24.9)” na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

19 październikaWspółpraca i rozwój

Współpraca międzynarodowa - EURIPID

W dn. 19-20 października br. w Agencji odbyła się międzynarodowa konferencja 11. Board of Participants Meeting & EURIPID ACCESS Project, w której uczestniczyli przedstawiciele 21 krajów oraz Komisji Europejskiej.

Podczas posiedzeń dyskutowano na temat przyszłości i rozwoju bazy EURIPID oraz nowych sposobów wykorzystania danych.

 

EURIPID jest dobrowolną i nienastawioną na zysk formą współpracy pomiędzy państwami europejskimi, której celem jest tworzenie i utrzymywanie bazy danych zawierającej informacje o krajowych cenach produktów leczniczych w znormalizowanym formacie.

Więcej...

16 października Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze programów profilaktycznych

Zlecenie w obszarze programów profilaktycznych

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 16.10.2023

Więcej...

13 październikaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze programów pilotażowych (reumatologia)

Zlecenie w obszarze programów pilotażowych (reumatologia)

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 13.10.2023

Więcej...

13 października Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze chorób zakaźnych

Zlecenie w obszarze chorób zakaźnych

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 13.10.2023

Więcej...

13 października Leki

Veltassa (patiromer wapniowy) - w leczeniu hiperkaliemii w przebiegu przewlekłej choroby nerek u pacjentów stosujących RAASi

Rekomendacja nr 119/2023 z dnia 13 października 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Veltassa (patiromer wapniowy) w leczeniu hiperkaliemii w przebiegu przewlekłej choroby nerek u pacjentów stosujących RAASi

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Veltassa (patiromer wapniowy) w leczeniu hiperkaliemii w przebiegu przewlekłej choroby nerek u pacjentów stosujących RAASi pod warunkiem obniżenia ceny.

LINK do źródła >>

Więcej...

13 października Leki

Sialanar (bromek glikopironium) we wskazaniu: leczenie objawowe ciężkiej postaci ślinotoku

Rekomendacja nr 118/2023 z dnia 13 października 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Sialanar (bromek glikopironium) we wskazaniu: leczenie objawowe ciężkiej postaci ślinotoku (przewlekłego patologicznego wydzielania śliny) u dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Sialanar (bromek
glikopironium), 320 µg/ml, roztwór doustny, 250 ml, GTIN: 05060506950136 we wskazaniu leczenie objawowe ciężkiej postaci ślinotoku (przewlekłego patologicznego wydzielania śliny) u dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym, z opłatnością ryczałtową, w ramach nowej grupy limitowej, pod warunkiem obniżenia ceny.

LINK do źródła >>

Więcej...

10 października PPZ

Opinia PPZ - wczesne wykrywanie wad postawy u dzieci

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 60/2023 z dnia 9 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Badanie wad postawy uczniów klas II-VIII szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych z Powiatu Złotoryjskiego oraz wdrożenie postępowania usprawniającego wykrytych wad na lata 2023-2027”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

10 października PPZ

Opinia PPZ -wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 62/2023 z dnia 10 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wykrywania zaburzeń
słuchu u dzieci uczęszczających do szkół i placówek z terenu Gminy Miejskiej Kraków”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

9 październikaPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 57/2023 z dnia 9 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych
i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lat”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

9 październikaPPZ

Opinia PPZ - rehabilitacja onkologiczna

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 56/2023 z dnia 9 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną (II)”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

9 październikaPPZ

Opinia PPZ - profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 59/2023 z dnia 9 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród
uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

9 październikaPPZ

Opinia PPZ - profilaktyka cukrzycy typu 2

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 58/2023 z dnia 9 października 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

9 października Leki

Welireg (belzutifan) we wskazaniach: zespół von Hippel-Lindau

Rekomendacja nr 50/2023 z dnia 9 października 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego:Welireg (belzutifan) we wskazaniach: zespół von Hippel-Lindau, zespół von Hippel-Lindau w przypadku wysokiego ryzyka radioterapii oraz leczenia operacyjnego guzów

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację leku Welireg (belzutifan) w zespole von Hippel-Lindau (VHL), pod warunkiem zastosowania u chorych z ulegającą progresji chorobą, u których nie jest możliwe ze względów klinicznych zastosowanie leczenia chirurgicznego, radykalnej radioterapii lub innych metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu nowotworów związanych z chorobą VHL (fotokoagulacja laserowa, analogi somatostatyny, ewerolimus, sunitynib, cytostatyki). Rozpoznanie choroby VHL powinno być potwierdzone poprzez wykrycie mutacji germinalnej VHL.

LINK do źródła >>

Więcej...

5 października Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze ginekologii

Zlecenie w obszarze ginekologii

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 05.10.2023

Więcej...

2 październikaLeki

Calcort (deflazakort) we wskazaniu: zespół nerczycowy

Rekomendacja nr 75/2023 z dnia 2 października 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Calcort (deflazakort) we wskazaniu: zespół nerczycowy

Prezes Agencji nie rekomenduje wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Calcort (deflazakort) we wskazaniu: zespół nerczycowy.

LINK do źródła >>

Więcej...

2023 wrzesień

30 wrześniaŚwiadczenia

Badanie kompleksowego profilowania genomowego metodą wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w diagnostyce molekularnej pacjentów z nowotworami złośliwymi - kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej

Rekomendacja nr 112/2023 z dnia 30 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Badanie kompleksowego profilowania genomowego metodą wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w diagnostyce molekularnej pacjentów z nowotworami złośliwymi”

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Badanie kompleksowego profilowania genomowego metodą wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w diagnostyce molekularnej pacjentów z nowotworami złośliwymi” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pod warunkiem doprecyzowania wskazań, w których badanie byłoby stosowane, wdrożenia wytycznych postępowania diagnostycznoterapeutycznego z wykorzystaniem NGS oraz wdrożenia standardu organizacyjnego z wykorzystaniem uwag Rady Przejrzystości zawartych także w dalszej części rekomendacji.

LINK do źródła >>

Więcej...

30 września IT

System Monitorowania Kosztów Leczenia (SMoKL)

System Monitorowania Kosztów Leczenia (SMoKL) – to jeden z dziedzinowych systemów teleinformatycznych. Jego zadaniem jest przetwarzanie danych, na potrzeby ustalania taryf świadczeń opieki zdrowotnej

Głównym celem projektu jest optymalizacja procesu taryfikacji świadczeń na potrzeby systemu ochrony zdrowia. Efekt ten jest zamierzony do osiągnięcia poprzez:
 • usprawnienie procesu komunikacji z świadczeniodawcami i pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń,
 • większą automatyzację procesu przetwarzania danych o kosztach leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • usprawnienie przeprowadzania niezbędnych analiz na zgromadzonych danych i rozszerzenie ich zakresu, poprzez zwiększenie wolumenu danych.
Budowa systemu została sfinansowana ze środków II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość usług publicznych” i opiera się o koncepcję e-Usług. Usługi te są zintegrowane w ramach jednego systemu teleinformatycznego i obejmują następujące elementy:
 • e- Kwalifikacja Świadczeniodawców,
 • e-Gromadzenie i weryfikacja danych,
 • e-Obsługa ekspercka.
Więcej...

29 września Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej

Zlecenie w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 29.09.2023

Więcej...

29 wrześniaŚwiadczenia

Ponowne leczenie endodontyczne zębów u osób dorosłych

Rekomendacja nr 109/2023 z dnia 29 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego
z zakresu leczenia stomatologicznego, „Ponowne leczenie endodontyczne zębów u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.)”

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Ponownego leczenia endodontycznego zębów u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.)” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia stomatologicznego.

LINK do źródła >>

Więcej...

29 września Świadczenia

Obturator w dwuetapowym leczeniu torbieli i guzów torbielowatych szczęki i/lub żuchwy z uwzględnieniem koniecznych elementów utrzymujących (klamry)

Rekomendacja nr 110/2023 z dnia 29 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia stomatologicznego, ”Obturator w dwuetapowym leczeniu torbieli i guzów torbielowatych szczęki i/lub żuchwy z uwzględnieniem koniecznych elementów utrzymujących (klamry)”

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Obturator w dwuetapowym leczeniu torbieli i guzów torbielowatych szczęki i/lub żuchwy z uwzględnieniem koniecznych elementów utrzymujących (klamry)” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia stomatologicznego.

LINK do źródła >>

Więcej...

29 września Świadczenia

Leczenie endodontyczne zębów trzonowych i przedtrzonowych u osób dorosłych

Rekomendacja nr 107/2023 z dnia 29 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie endodontyczne zębów trzonowych i przedtrzonowych u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) z biomechanicznym opracowaniem kanałów korzeniowych i ostatecznym ich wypełnieniem”

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie endodontyczne zębów trzonowych i przedtrzonowych u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) z biomechanicznym opracowaniem kanałów korzeniowych i ostatecznym ich wypełnieniem” jako świadczenia gwarantowanego w zakresie leczenia stomatologicznego.

LINK do źródła >>

Więcej...

29 września Świadczenia

Zamykanie perforacji dna komory lub ściany kanału korzeniowego jako powikłania leczenia endodontycznego u osób w wieku powyżej 18 r.ż.

Rekomendacja nr 108/2023 z dnia 29 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej
„Zamykanie perforacji dna komory lub ściany kanału korzeniowego jako powikłania leczenia endodontycznego u osób w wieku powyżej 18 r.ż.”

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Zamykanie perforacji dna komory lub ściany kanału korzeniowego jako powikłania leczenia endodontycznego u osób w wieku powyżej 18 r.ż.” jako świadczenia gwarantowanego w zakresie leczenia stomatologicznego.

LINK do źródła >>

Więcej...

29 wrześniaŚwiadczenia

Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia

Rekomendacja nr 111/2023 z dnia 29 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zakwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego
„Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia”

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy
wymianie lub zakończeniu leczenia” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia stomatologicznego.

LINK do źródła >>

Więcej...

29 września Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze psychiatrii

Zlecenie w obszarze psychiatrii

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 29.09.2023

Więcej...

29 września Leki

Kymriah (tisagenlecleucel) - w leczeniu chorych na chłoniaki B-komórkowe

Rekomendacja nr 115/2023 z dnia 29 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Kymriah (tisagenlecleucel) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Kymriah
(tisagenlecleucel) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)” na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

29 września PPZ

Opinia PPZ - szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom pneumokokowym

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 54/2023 z dnia 29 września 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku od 55 roku życia na lata 2023-2024”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

29 września PPZ

Opinia PPZ - cukrzyca

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 55/2023 z dnia 29 września 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program poprawy jakości życia chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów pn. <Zdążyć Przed Stopą Cukrzycową>”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

28 września Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze transplantologii klinicznej

Zlecenie w obszarze transplantologii klinicznej

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 28.09.2023

Więcej...

28 września PPZ

Opinia PPZ - profilaktyka depresji

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 53/2023 z dnia 28 września 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program w zakresie profilaktyki depresji u dzieci i młodzieży w mieście Tychy”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

26 września Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze programów profilaktycznych

Zlecenie w obszarze programów profilaktycznych

Podstawa prawna: art. 31c

Data zakończenia: 26.09.2023

Więcej...

26 września Leki

Opdualag (niwolumab + relatlimab) - w leczeniu chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych

Rekomendacja nr 114/2023 z dnia 26 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Opdualag (niwolumab + relatlimab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Opdualag
(niwolumab + relatlimab) w programie lekowym B.59. „Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)” na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

26 września Świadczenia

Badanie histopatologiczne z oceną immunohistochemiczną: ER, PgR, HER2 oraz Ki67 z materiału biopsji gruboigłowej guza piersi - kwalifikacja świadczenia jako świadczenia gwarantowanego na etapie diagnostyki pogłębionej w programie profilaktyki raka piersi

Rekomendacja nr 113/2023 z dnia 26 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji badania histopatologicznego z oceną immunohistochemiczną: ER, PgR, HER2 oraz Ki67 z materiału biopsji gruboigłowej guza piersi jako świadczenia gwarantowanego na etapie diagnostyki pogłębionej w programie profilaktyki raka piersi

Prezes Agencji rekomenduje kwalifikację badania histopatologicznego z oceną
immunohistochemiczną: ER, PgR, HER2 oraz Ki67 z materiału biopsji gruboigłowej guza piersi jako świadczenia gwarantowanego na etapie diagnostyki pogłębionej w programie profilaktyki raka piersi pod warunkiem skorelowania zmian z regulacjami wprowadzanymi w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, uwzględnienia aktualnie dostępnych produktów rozliczeniowych, a także uwzględnienia okresu przejściowego w celu zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń na terenie całego kraju.

LINK do źródła >>

Więcej...

25 wrześniaLeki

Shingrix, szczepionka przeciw półpaścowi (rekombinowana, z adiuwantem), we wskazaniu: profilaktyka półpaśca oraz neuralgii półpaścowej u osób w wieku 65 lat i starszych

Rekomendacja nr 106/2023 z dnia 25 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny szczepionki Shingrix we wskazaniu profilaktyka półpaśca oraz neuralgii półpaścowej w grupie osób w wieku 65 lat i starszych

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją szczepionki Shingrix we wskazaniu profilaktyka półpaśca oraz neuralgii półpaścowej w grupie osób w wieku 65 lat i starszych na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

25 wrześniaLeki

Shingrix we wskazaniu profilaktyka półpaśca oraz neuralgii półpaścowej w grupie osób w wieku 65 lat i starszych

Rekomendacja nr 106/2023 z dnia 25 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny szczepionki Shingrix
we wskazaniu profilaktyka półpaśca oraz neuralgii półpaścowej w grupie osób w wieku 65 lat i starszych

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją szczepionki Shingrix we wskazaniu
profilaktyka półpaśca oraz neuralgii półpaścowej w grupie osób w wieku 65 lat i starszych na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

21 września Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze szczepień ochronnych

Zlecenie w obszarze szczepień ochronnych

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 21.09.2023

Więcej...

20 września Leki

Vyvgart (efgartigimod alfa) - w leczeniu chorych z uogólnioną postacią miastenii

Rekomendacja nr 105/2023 z dnia 20 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Vyvgart (efgartigimod alfa) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii (G.70.0)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Vyvgart,
efgartigimod alfa, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji., 400 mg, 1, 1 fiolka, GTIN: 0415017991288, w ramach nowego programu lekowego „Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii (G.70.0)”, na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

20 września PPZ

PPZ - profilaktyka zakażeń pneumokokowych

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 52/2023 z dnia 20 września 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” (woj. kujawsko-pomorskiego)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

 

Więcej...

19 września Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze programów pilotażowych (dietetyka)

Zlecenie w obszarze programów pilotażowych (dietetyka)

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 19.09.2023

Więcej...

18 wrzesień Leki

Calcort, deflazacort - toczeń rumieniowaty układowy

Rekomendacja nr 95/2023 z dnia 18 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu leczniczego Calcort (deflazakort) we wskazaniu: toczeń rumieniowaty układowy

Prezes Agencji rekomenduje wydawanie zgód na refundację produktu leczniczego Calcort (deflazakort) we wskazaniu: toczeń rumieniowaty układowy.

LINK do źródła >>

Więcej...

15 wrzesień Leki

VaxigripTetra, Czterowalentna - szczepionka przeciw grypie

Rekomendacja nr 103/2023 z dnia 15 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego VaxigripTetra (szczepionka przeciw grypie, rozszczepiony wirion, inaktywowana) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego VaxigripTetra (szczepionka przeciw grypie, rozszczepiony wirion, inaktywowana) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń w ramach (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa) i wydawanie go za odpłatnością (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa) w kategorii dostępności: lek dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

15 września Leki

VaxigripTetra (szczepionka przeciw grypie, rozszczepiony wirion, inaktywowana) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Rekomendacja nr 103/2023 z dnia 15 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego VaxigripTetra (szczepionka przeciw grypie, rozszczepiony wirion, inaktywowana) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego VaxigripTetra
(szczepionka przeciw grypie, rozszczepiony wirion, inaktywowana) w całym zakresie
zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń w ramach (informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa) i wydawanie go za odpłatnością w kategorii dostępności: lek dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, (informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

13 wrzesień Leki

RXULTI, Brexpiprazolum - w leczeniu schizofrenii

Rekomendacja nr 101/2023 z dnia 13 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Rxulti (brekspiprazol) w leczeniu schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub złej tolerancji lub w przypadku przeciwwskazań do terapii innymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Rxulti (brekspiprazol) w leczeniu schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub złej tolerancji lub w przypadku przeciwwskazań do terapii innymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacjipod warunkiem (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa) i zastąpienia sformułowania:„złej tolerancji” na „brak tolerancji”.

LINK do źródła >>

Więcej...

13 września Leki

Rxulti (brekspiprazol) - w leczeniu schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub złej tolerancji lub w przypadku przeciwwskazań do terapii innymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji

Rekomendacja nr 101/2023 z dnia 13 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Rxulti (brekspiprazol) w leczeniu schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub złej tolerancji lub w przypadku przeciwwskazań do terapii innymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Rxulti (brekspiprazol) w leczeniu schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub złej tolerancji lub w przypadku przeciwwskazań do terapii innymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji pod warunkiem i zastąpienia sformułowania: „złej tolerancji” na „brak tolerancji”.

LINK do źródła >>

Więcej...

12 wrześniaLeki

Dupixent, Dupilumabum, we wskazaniu: pacjenci z ciężkim przewlekłym zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa

Rekomendacja nr 100/2023 z dnia 12 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Dupixent (dupilumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa (ICD-10 J32, J33)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Dupixent (dupilumab) w programie lekowym: „Leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa (ICD-10 J32, J33)” w istniejącej grupie limitowej i wydawanie go bezpłatnie pod warunkiem obniżenia kosztów terapii poprzez (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

12 wrześniaLeki

Dupixent, Dupilumabum, we wskazaniu: pacjenci z ciężkim przewlekłym zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa

Rekomendacja nr 100/2023 z dnia 12 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Dupixent (dupilumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa (ICD-10 J32, J33)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Dupixent (dupilumab) w programie lekowym: „Leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa (ICD-10 J32, J33)” w istniejącej grupie limitowej i wydawanie go bezpłatnie pod warunkiem obniżenia kosztów terapii poprzez (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

12 wrześniaLeki

Entresto, Sacubitrilum Valsartanum, we wskazaniu: u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową

Rekomendacja nr 102/2023 z dnia 12 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Entresto (sakubitryl + walsartan) we wskazaniu: objawowa, przewlekła niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową u dorosłych pacjentów

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktów leczniczych:

 •  Entresto (sakubitryl + walsartan), tabl. powl., 24 mg + 26 mg, 28, tabl., GTIN: 05909991245443;
 • Entresto (sakubitryl + walsartan), tabl. powl., 49 mg + 51 mg, 56, tabl., GTIN: 05909991245467;
 • Entresto (sakubitryl + walsartan), tabl. powl., 97 mg + 103 mg, 56, tabl., GTIN: 05909991245498,
  we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów w objawowej, przewlekłej niewydolności serca na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

12 września Leki

Entresto (sakubitryl + walsartan) we wskazaniu: objawowa, przewlekła niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową u dorosłych pacjentów

Rekomendacja nr 102/2023 z dnia 12 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Entresto (sakubitryl + walsartan) we wskazaniu: objawowa, przewlekła niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową u dorosłych pacjentów

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktów leczniczych:

 • Entresto (sakubitryl + walsartan), tabl. powl., 24 mg + 26 mg, 28, tabl., GTIN:
  05909991245443;
 • Entresto (sakubitryl + walsartan), tabl. powl., 49 mg + 51 mg, 56, tabl., GTIN:
  05909991245467;
 • Entresto (sakubitryl + walsartan), tabl. powl., 97 mg + 103 mg, 56, tabl., GTIN:
  05909991245498,

we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów w objawowej, przewlekłej niewydolności serca na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

11 września Leki

Strensiq (asfotasum alfa) - w leczeniu chorych z objawami kostnymi w przebiegu hipofosfatazji dziecięcej (HPP) (ICD-10 E83.3)

Rekomendacja nr 99/2023 z dnia 11 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Strensiq (asfotasum alfa)
w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z objawami kostnymi w przebiegu hipofosfatazji dziecięcej (HPP) (ICD-10 E83.3)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Strensiq (asfotasum alfa) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z objawami kostnymi w przebiegu hipofosfatazji dziecięcej (HPP) (ICD-10 E83.3)” na zaproponowanych warunkach finansowych.

LINK do źródła >>

Więcej...

11 wrześniaLeki

Strensiq, Asfotasum alfa we wskazaniu: długotrwała enzymatyczna terapia zastępcza u pacjentów z hipofosfatazją dziecięcą w leczeniu objawów kostnych choroby

Rekomendacja nr 99/2023 z dnia 11 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Strensiq (asfotasum alfa) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z objawami kostnymi w przebiegu hipofosfatazji dziecięcej (HPP) (ICD-10 E83.3)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Strensiq (asfotasum alfa) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z objawami kostnymi w przebiegu hipofosfatazji dziecięcej (HPP) (ICD-10 E83.3)” na zaproponowanych warunkach finansowych.

LINK do źródła >>

Więcej...

8 wrześniaLeki

Phesgo, trastuzumabum pertuzumabum, we wskazaniu: leczenie chorych na raka piersi

Rekomendacja nr 98/2023 z dnia 8 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Phesgo (pertuzumab + trastuzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktów leczniczych:
• Phesgo, pertuzumabum + trastuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg + 600 mg, 1 fiol. 10 ml, GTIN 07613326036191,
• Phesgo, pertuzumabum + trastuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg + 1200 mg, 1 fiol. 15 ml, GTIN 07613326036023,
we wskazaniu określonym w programie lekowym „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”.

LINK do źródła >>

Więcej...

8 wrześniaLeki

Technologie stosowane w profilaktyce raka gruczołu krokowego.

Przegląd piśmiennictwa w zakresie technologii stosowanych w profilaktyce raka gruczołu krokowego

LINK do źródła >>

Więcej...

8 września Leki

Phesgo (pertuzumab + trastuzumab) - w leczeniu chorych na raka piersi

Rekomendacja nr 98/2023 z dnia 8 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Phesgo (pertuzumab + trastuzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktów leczniczych:

 • Phesgo, pertuzumabum + trastuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg + 600 mg, 1 fiol. 10 ml, GTIN 07613326036191,
 • Phesgo, pertuzumabum + trastuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg + 1200 mg, 1 fiol. 15 ml, GTIN 07613326036023,

we wskazaniu określonym w programie lekowym „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)”

LINK do źródła >>

Więcej...

6 wrześniaPPZ

PPZ - in vitro

Opinia Prezesa
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
nr 51/2023 z dnia 6 września 2023 r.
o projekcie programu polityki zdrowotnej
„Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców powiatu
oświęcimskiego w latach 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

6 wrześniaLeki

Cosentyx, Secukinumabum - w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatologicznego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08)”

Rekomendacja nr 28/2023 z dnia 21 marca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Cosentyx (sekukinumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatologicznego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Cosentyx (sekukinumab), w istniejącej grupie limitowej i wydawanie go bezpłatnie w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z aktywną postacią reumatologicznego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08)” pod warunkiem pogłębienia instrumentu dzielenia ryzyka.

LINK do źródła >>

Więcej...

5 wrześniaLeki

TYSABRI, natalizumab, we wskazaniu: chorzy na stwardnienie rozsiane

Rekomendacja nr 97/2023 z dnia 5 września 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Tysabri (natalizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Tysabri, natalizumab, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg, 2, ampułko-strzykawka zawierająca 1 ml roztworu, GTIN: 05713219560252 we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35)” na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

5 wrzesień PPZ

PPZ - cukrzyca

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 50/2023 z dnia 5 września 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 45-64 lat na lata 2024-2028” (woj. świętokrzyskie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

4 wrzesień PPZ

PPZ- in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 49/2023 z dnia 4 września 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej  pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Starachowice” (woj. świętokrzyskie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

2023 sierpień

29 sierpniaLeki

Kyprolis, Carfilzomibum, we wskazaniu chorzy na szpiczaka plazmocytowego

Rekomendacja nr 96/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Kyprolis (karfilzomib) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktów leczniczych:

 •  Kyprolis (karfilzomib), proszek do sporządzania r-ru do inf, 60 mg, 1 fiol., kod GTIN: 05909991256388;
 • Kyprolis (karfilzomib), proszek do sporządzania r-ru do inf, 10 mg, 1 fiol., kod GTIN: 05909991298463;
 • Kyprolis (karfilzomib), proszek do sporządzania r-ru do inf, 30 mg, 1 fiol., kod GTIN: 05909991298470,
  we wskazaniu określonym w programie lekowym „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0)”.

LINK do źródła >>

Więcej...

25 sierpniaPPZ

PPZ - rehabilitacja

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 47/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024”

 

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

25 sierpniaLeki

Orgovyx, Relugolixum, we wskazaniu osoby dorosłe z zaawansowaną postacią hormonozależnego raka gruczołu krokowego

Rekomendacja nr 91/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Orgovyx (relugoliks) w leczeniu zaawansowanej postaci hormonozależnego raka gruczołu krokowego

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Orgovyx (relugoliks) w zaawansowanej postaci hormonozależnego raka gruczołu krokowego.

LINK do źródła >>

 

Więcej...

25 sierpniaLeki

Adcetris, Brentuximabum we wskazaniu chorzy na klasycznego chłoniaka Hodgkina

Rekomendacja nr 92/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Adcetris (brentuksymab vedotin) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10: C81)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Adcetris (brentuksymab vedotin) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10: C81)” pod warunkiem (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

25 sierpniaPPZ

PPZ - rehabilitacja seniorów

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 46/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji seniorów – mieszkańców gminy Święciechowa na lata 2023-2027”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

25 sierpniaLeki

Elvanse (dimezylan lisdeksamfetaminy) we wskazaniu: zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) (ICD-10: F90.1)

Rekomendacja nr 69/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Elvanse (dimezylan lisdeksamfetaminy) we wskazaniu: zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) (ICD-10: F90.1)

Prezes Agencji rekomenduje wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Elvanse (dimezylan lisdeksamfetaminy) we wskazaniu: zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD), na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

LINK do źródła >>

Więcej...

24 sierpniaLeki

Solitombo, Solifenacini succinas Tamsulosini hydrochloridum - w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów w fazie napełnienia pęcherza i w fazie opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii

Rekomendacja nr 90/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Solitombo (solifenacyny bursztynian i tamsulosyny chlorowodorek) we wskazaniu: leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów w fazie napełnienia pęcherza i w fazie opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produkt leczniczy Solitombo (solifenacyny bursztynian i tamsulosyny chlorowodorek) we wskazaniu: leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów w fazie napełnienia pęcherza i w fazie opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii w ramach i wydawanie go za odpłatnością (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa) pod warunkiem (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

23 sierpniaPPZ

PPZ - cukrzyca

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 48/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Olecko w wieku 40-65 lat na lata 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

23 sierpniaPPZ

PPZ - cukrzyca typu 2

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 48/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Olecko w wieku 40-65 lat na lata 2024-2026”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

23 sierpniaPPZ

PPZ - rehabilitacja lecznicza

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 45/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa jakości zdrowia oraz komfortu życia mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego na lata 2024-2025”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

22 sierpniaLeki

Rinvoq, Upadacitinibum - w leczeniu pacjentów z spondyloartropatią (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD 10: M46.8)

Rekomendacja nr 89/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Rinvoq (upadacytynib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z spondyloartropatią (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD 10: M46.8)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produkt leczniczy Rinvoq (upadacytynib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z spondyloartropatią (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8)” w ramach istniejącej grupy limitowej „1244.0 Upadacytynib” i wydawanie go bezpłatnie pod warunkiem (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa)

LINK do źródła >>

Więcej...

21 sierpniaPPZ

PPZ - depresja

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 44/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat uczęszczających do szkół na terenie gminy Pawłowice na lata 2023-2027”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

21 sierpniaPPZ

PPZ- zakażenie bakteriami pneumokokowymi

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 43/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 r.ż. z gminy Sandomierz”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

21 sierpnia Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze psychiatrii dziecięcej

Zlecenie w obszarze psychiatrii dziecięcej

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 17.08.2023

Więcej...

17 sierpnia Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze okulistyki

Zlecenie w obszarze okulistyki

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 17.08.2023

Więcej...

16 sierpniaLeki

Darzalex, Daratumumabum - w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)

Rekomendacja nr 88/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Darzalex (daratumumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Darzalex (daratumumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)” na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

16 sierpniaPPZ

PPZ - rehabilitacja lecznicza

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 42/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn.„Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Sławno w zakresie rehabilitacji leczniczej na lata 2023-2027”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

11 sierpniaPPZ

PPZ - rehabilitacja

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 36/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn.
„Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców w Gminie Gogolin na lata 2024-2027”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

11 sierpniaPPZ

PPZ - in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 41/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn.
„Leczenie niepłodności metodą zapłodnieniapozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Kotla w latach 2023-2027”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

11 sierpniaPPZ

PPZ – rehabilitacja dla seniorów

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 40/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Zdrowszy Kołobrzeg – rehabilitacja dla seniorów”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

11 sierpniaPPZ

PPZ - zakażenie bakteriami pneumokokowymi

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 39/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn.„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Stalowej Woli w wieku 60+”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

11 sierpniaPPZ

PPZ - wady słuchu i wzroku

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 37/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2024-2027”
(woj. opolskie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

11 sierpniaPPZ

PPZ - nadwaga i otyłość

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 38/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2024-2027”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

10 sierpniaLeki

Gemcitabinum - nowotwór złośliwy moczowodu, nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych, cewka moczowa, gruczoły cewki moczowej, zmiana przekraczająca granice układu moczowego, układ moczowy nieokreślony

Gemcytabina w wybranych wskazaniach pozarejestracyjnych: nowotwór złośliwy moczowodu, nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych

Opracowanie na potrzeby oceny zasadności finansowania leków zawierających daną substancję czynną we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego

LINK do źródła >>

Więcej...

7 sierpniaPPZ

PPZ - „PneumoOnko – Program Zapobiegania Inwazyjnym Chorobom Pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych i hematologicznych”

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 34/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „PneumoOnko – Program Zapobiegania Inwazyjnym Chorobom Pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych i hematologicznych” (woj. mazowieckie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

 

Więcej...

7 sierpnia Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej

Zlecenie w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 07.08.2023

Więcej...

8 sierpniaLeki

Respreeza, Inhibitor alfa-1 proteinazy, ludzki,

Rekomendacja nr 87/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Respreeza (ludzki inhibitor alfa1-proteinazy) we wskazaniu: „Leczenie chorych z ciężkim niedoborem alfa1-antytrypsyny i rozedmą płuc (ICD-10: J44.8 i E88.0)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Respreeza (ludzki inhibitor alfa-1 proteinazy) we wskazaniu: „Leczenie chorych z ciężkim niedoborem alfa1-antytrypsyny i rozedmą płuc (ICD-10: J44.8 i E88.0)” na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

4 sierpniaLeki

Rozlytrek (entrektynib) - w leczeniu pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)

Rekomendacja nr 86/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Rozlytrek (entrektynib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Rozlytrek (entrektynib) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)” pod warunkiem dalszego obniżenia kosztów leczenia i wdrożenia instrumentu dzielenia ryzyka, który umożliwi zabezpieczenie całkowitego wpływu na budżet płatnika.

LINK do źródła >>

Więcej...

4 sierpniaLeki

Lynparza, Olaparibum - w leczeniu chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)

Rekomendacja nr 82/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Lynparza (olaparyb) w programie lekowym „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktów leczniczych: − Lynparza, olaparibum, tabletki powlekane, 100 mg, 56 tabl., GTIN: 05000456031325; − Lynparza, olaparibum, tabletki powlekane, 150 mg, 56 tabl., GTIN: 05000456031318; w programie lekowym „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)”, w ramach istniejącej grupy limitowej, na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

4 sierpniaLeki

Epidyolex, Cannabidiolum - w leczeniu pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet (ICD-10: G40.4)

Rekomendacja nr 84/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Epidyolex (kannabidiol) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet (ICD-10: G40.4)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego:

 • Epidyolex (kannabidiol), roztwór doustny, 100 mg/ml, 1 butelka 100 ml + 2 strzykawki 1 ml + 2 strzykawki 5 ml, GTIN: 05055813900103 we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z zespołem LennoxaGastauta lub z zespołem Dravet (ICD-10: G40.4)”, pod warunkiem obniżenia ceny bądź wprowadzenia mechanizmu dzielenia ryzyka, który obniży koszty terapii. Warunkiem stosowania kannabidiolu jest także dostępność klobazamu.

LINK do źródła >>

Więcej...

4 sierpniaLeki

Epidyolex, Cannabidiolum - w leczeniu napadów padaczkowych u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego (ICD-10 G40.4)

Rekomendacja nr 85/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Epidyolex (kannabidiol) w ramach programu lekowego: „Leczenie napadów padaczkowych u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego (ICD-10 G40.4)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego:

 • Epidyolex (kannabidiol), roztwór doustny, 100 mg/ml, 1 butelka 100 ml + 2 strzykawki 1 ml + 2 strzykawki 5 ml, GTIN 05055813900103 we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie napadów padaczkowych u pacjentów z zespołem stwardnienia guzowatego (ICD-10 G40.4)”, pod warunkiem: 1) obniżenia kosztu leku co najmniej do poziomu gwarantującego efektywność kosztową (w wariancie bez uwzględniania efektów związanych z opiekunami pacjentów), 2) wprowadzenia instrumentu dzielenia ryzyka opartego na ocenie skuteczności – w przypadku wykazania braku skuteczności w pierwszej ocenie (po pierwszych 4 miesiącach) koszty ponosi podmiot odpowiedzialny, 3) modyfikacji programu lekowego:
 • obowiązek monitorowania częstości napadów zgodnie z obowiązującym standardem,
 • raportowanie powinno obejmować co najmniej liczbę i rodzaj zdarzeń niepożądanych,
 • kryterium skuteczności jest rozumiane jako co najmniej 50% redukcja częstości napadów w stosunku do wartości wyjściowych,
 • kryterium skuteczności jest oceniane co 4 miesiące.

LINK do źródła >>

 

Więcej...

4 sierpniaPPZ

PPZ - in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 35/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnieniapozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026” (woj. kujawsko-pomorskie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

4 sierpniaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze medycyny ratunkowej

Zlecenie w obszarze medycyny ratunkowej

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 04.08.2023

Więcej...

3 sierpniaLeki

Crysvita, Burosumab - w leczeniu chorych na hipofosfatemię sprzężoną z chromosomem X (XLH) (ICD-10 E.83.3)

Rekomendacja nr 83/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Crysvita (burosumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na hipofosfatemię sprzężoną z chromosomem X (XLH) (ICD-10 E.83.3)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktów leczniczych:

 •  Crysvita (burosumab), roztwór do wstrzykiwań, 10 mg, 1 fiolka, GTIN: 05038903003915;
 • Crysvita (burosumab), roztwór do wstrzykiwań, 20 mg, 1 fiolka, GTIN: 05038903003922;
 • Crysvita (burosumab), roztwór do wstrzykiwań, 30 mg, 1 fiolka, GTIN: 05038903003939 w ramach nowego programu lekowego „Leczenie chorych na hipofosfatemię sprzężoną z chromosomem X (XLH) (ICD-10 E.83.3)”, na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

2 sierpniaPPZ

PPZ- in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 32/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców gminy Polkowice na lata 2024-2026” (woj. dolnośląskie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

2023 lipiec

31 lipcaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze hematologii

Zlecenie w obszarze hematologii

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 31.07.2023

Więcej...

28 lipcaPPZ

PPZ- in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 33/2023 z 28 lipca 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2023- 2026” (woj. pomorskie)

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

26 lipcaLeki

Venclyxto, Venetoclaxum - w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)

Rekomendacja nr 81/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Venclyxto (wenetoklaks) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Venclyxto (wenetoklaks) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)” w ramach istniejące grupy limitowej „1186.0, Venetoclax” i wydawanie go bezpłatnie pod warunkiem doprecyzowania (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

25 lipca Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze genetyki

Zlecenie w obszarze genetyki

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 25.07.2023

Więcej...

24 lipcaPPZ

PPZ- in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 31/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. “Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Biała Podlaska”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

20 lipcaLeki

Imbruvica, Ibrutinibum - w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)

Rekomendacja nr 79/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Imbruvica (ibrutynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego:

 •  Imbruvica (ibrutynib), tabl. powl., 420 mg, 30 tabl., GTIN: 05413868117035;
 • Imbruvica (ibrutynib), tabl. powl., 280 mg, 30 tabl., GTIN: 05413868117028;
 •  Imbruvica (ibrutynib), tabl. powl., 140 mg, 30 tabl., GTIN: 05413868117011;
 •  Imbruvica (ibrutynib), kaps. twarde, 140 mg, 90 kaps., GTIN: 05909991195137 we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)”, na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

18 lipcaPPZ

PPZ - depresja

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 30/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

 

Więcej...

18 lipca Leki

Brukinsa, Zanubrutinibum - w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)

Rekomendacja nr 80/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Brukinsa (zanubrutynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Brukinsa (zanubrutynib) kapsułki twarde, 80 mg, 120 kaps., kod GTIN: 08720598340112 w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)”, na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

14 lipcaLeki

Oramorph, morphini sulfas - we wskazaniu nowotwory złośliwe, neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia

Rekomendacja nr 77/2023 z dnia 14 lipca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Oramorph (siarczan morfiny) we wskazaniu: nowotwory złośliwe, neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego:
• Oramorph, siarczan morfiny, krople doustne, roztwór, 20 mg/ml, 1 butelka 20 ml, GTIN: 05909991436902 we wskazaniu: nowotwory złośliwe z odpłatnością bezpłatnie, neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia z odpłatnością 30%, w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym, w istniejącej (149.3) lub nowej grupie limitowej.

LINK do źródła >>

Więcej...

12 lipcaLeki

Ryeqo, Relugolixum Estradiolum Norethisterone acetate - w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów mięśniaków macicy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym

Rekomendacja nr 78/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Ryeqo (Relugolixum + Estradiolum + Norethisterone acetate) w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów mięśniaków macicy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Ryeqo, Relugolixum + Estradiolum + Norethisterone acetate, Tabletki powlekane, 40 mg + 1 mg + 0,5 mg, 28, tabl., GTIN: 05997001370742 we wskazaniu leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów mięśniaków macicy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym, (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa), na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

11 lipcaLeki

Paxlovid (nirmatrelvirum + ritonavirum) - we wskazaniu: COVID-19 u pacjentów dorosłych, którzy nie wymagają tlenoterapii, i u których występuje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19

Rekomendacja nr 76/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Paxlovid (nirmatrelvirum + ritonavirum) we wskazaniu: COVID-19 u pacjentów dorosłych, którzy nie wymagają tlenoterapii, i u których występuje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Paxlovid (nirmatrelvirum + ritonavirum) we wskazaniu: COVID-19 u pacjentów dorosłych, którzy nie wymagają tlenoterapii, i u których występuje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19 na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

10 lipcaPPZ

PPZ - rehabilitacja dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
nr 28/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.
o projekcie programu polityki zdrowotnej
„Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki
funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym
porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie
Województwa Wielkopolskiego”
(woj. wielkopolskie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

6 lipca Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze protetyki stomatologicznej

Zlecenie w obszarze protetyki stomatologicznej

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 06.07.2023

Więcej...

5 lipcaLeki

Nexviadyme, Avalglucosidasum alfa - w leczeniu pacjentów z chorobą Pompego (ICD-10 E 74.0)

Rekomendacja nr 74/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny lekuNexviadyme (awalglukozydaza alfa) ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z chorobą Pompego (ICD-10 E 74.0)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Nexviadyme (awalglukozydaza alfa) ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z chorobą Pompego (ICD-10 E 74.0)” na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

4 lipcaLeki

Vabysmo, farycymab - w leczeniu pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0)

Rekomendacja nr 72/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Vabysmo (farycymab) we wskazaniu: Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0)

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produkt leczniczy Vabysmo (farycymab) we wskazaniu: Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0), w ramach nowej grupy limitowej i wydawanie go bezpłatnie w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0)” pod warunkiem (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

3 lipcaPPZ

PPZ - rak szyjki macicy

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 29/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program zdrowotny profilaktyki wtórnej raka szyjki macicy w oparciu o edukację i wykrywanie wirusa HPV metodą samopobrania, realizowany w Gminie Kobierzyce na lata 2023-2025” (woj. dolnośląskie)

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

3 lipcaLeki

Polivy, Polatuzumabum vedotinum - w leczeniu chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)

Rekomendacja nr 73/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Polivy (polatuzumab wedotyny) w ramach programu lekowego: Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcie refundacją produktów leczniczych: − Polivy, polatuzumabum vedotinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 30 mg, 1 fiol., kod GTIN: 07613326029353; − Polivy, polatuzumabum vedotinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 140 mg, 1 fiol., kod GTIN: 07613326024143, we wskazaniu określonym w programie lekowym „Leczenie chorych na chłoniaki Bkomórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”, na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

2023 czerwiec

30 czerwca Świadczenia

Wizyta adaptacyjna dziecka w 3. i 4. roku życia - kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

Rekomendacja nr 71/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Wizyta adaptacyjna dziecka w 3. i 4. roku życia” jako świadczenia gwarantowanego

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Wizyta adaptacyjna dziecka w 3. i 4. roku życia” w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego z ograniczeniem realizacji wizyty do populacji dzieci w 3 roku życia.

LINK do źródła >>

Więcej...

30 czerwcaŚwiadczenia

Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 3. roku życia - kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

Rekomendacja nr 70/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 3. roku życia”, jako świadczenia gwarantowanego

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 3. roku życia” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia stomatologicznego.

LINK do źródła >>

Więcej...

30 czerwcaLeki

Test Fit w powiązaniu z profilaktyczną kolonoskopią

Ocena efektywności klinicznej testu FIT oraz propozycja modelu jego wdrożenia do systemu badań przesiewowych

LINK do źródła >>

Więcej...

30 czerwcaLeki

Hemlibra - hemofilia

Ocena zasadności włączenia Hemlibry do modułu PPZ „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024 – 2028”, we wskazaniu do stosowania w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u pacjentów z ciężką hemofilią a bez inhibitora czynnika VIII wraz z wskazaniem kryteriów włączenia (w przypadku zasadności włączenia)

Dotyczy: oceny zasadności wprowadzenia produktu leczniczego Hemlibra (emicizumab) dla pacjentów z ciężką postacią hemofilii A bez inhibitora w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”

LINK do źródła >>

Więcej...

30 czerwcaŚwiadczenia

Świadczenie opieki zdrowotnej dedykowane terapii dla osób przewlekle chorych

Rekomendacja nr 65/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie wprowadzenia do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia opieki zdrowotnej dedykowanego terapii dla osób przewlekle chorych

Prezes Agencji rekomenduje wprowadzenie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia opieki zdrowotnej dedykowanego terapii dla osób przewlekle chorych.

LINK do źródła >>

Więcej...

28 czerwca Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze medycyny ratunkowej

Zlecenie w obszarze medycyny ratunkowej

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 28.06.2023

Więcej...

27 czerwcaPPZ

PPZ - retinopatia cukrzycowa

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 27/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim – II edycja”
(woj. wielkopolskie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

27 czerwcaLeki

Lynparza, olaparibum

Rekomendacja nr 66/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Lynparza (olaparyb) w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktuleczniczego Lynparza (olaparyb) w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)”, w ramach istniejącej grupy limitowej- „1149.0, Olaparyb” i wydawanie go bezpłatnie, pod warunkiem obniżenia poprzez (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa) do poziomu refundowanego w leczeniu zaawansowanego raka piersi komparatora oraz wdrożenia RSS, który zabezpieczy całkowite wydatki płatnika.

LINK do źródła >>

 

Więcej...

26 czerwcaLeki

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023

Opinia Rady Przejrzystości nr 115/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zasadności wprowadzenia czynnika VIII o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne wprowadzenia czynnika VIII o przedłużonym działaniu w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

LINK do źródła >>

Więcej...

22 czerwcaLeki

Toujeo, Insulinum glarginum

Rekomendacja nr 67/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Toujeo (insulina glargine) we wskazaniu: Leczenie cukrzycy typu 2 u osób dorosłych

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Toujeo (insulina glargine) we wskazaniu: leczenie cukrzycy typu 2 u osób dorosłych, w ramach istniejącej grupy limitowej „14.3 Hormony trzustki długodziałające analogi insulin” i wydawanie go za odpłatnością 30% w kategorii dostępności: lek dostępny w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

22 czerwcaTaryfikacja

Zlecenie w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej

Zlecenie w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 22.06.2023

Więcej...

22 czerwca Leki

Lynparza (olaparyb) - w leczeniu chorych na raka piersi (ICD-10: C50)

Rekomendacja nr 66/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Lynparza (olaparyb) w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktuleczniczego Lynparza (olaparyb) w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)”, w ramach istniejącej grupy limitowej- „1149.0, Olaparyb” i wydawanie go bezpłatnie, pod warunkiem obniżenia poprzez  (informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa) do poziomu refundowanego w leczeniu zaawansowanego raka piersi komparatora oraz wdrożenia RSS, który zabezpieczy całkowite wydatki płatnika.

LINK do źródła >>

Więcej...

21 czerwcaLeki

Cabometyx, Cabozantinibum - w leczeniu pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy (ICD-10: C73)

Rekomendacja nr 68/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Cabometyx (kabozantynib) ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy (ICD-10: C73)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Cabometyx (kabozantynib) ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy (ICD-10: C73)” na zaproponowanych warunkach finansowych.

LINK do źródła >>

Więcej...

19 czerwcaPPZ

PPZ - wady wzroku

Opinia Prezesa
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
nr 25/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.
o projekcie programu polityki zdrowotnej pn.
„Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania
wad wzroku u dzieci, zwłaszcza krótkowzroczności, w tym
w związku z realizacją nauki zdalnej podczas epidemii COVID-19”
(miasto Kraków)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

19 czerwcaPPZ

PPZ - rehabilitacja lecznicza

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 26/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Czarnia na lata 2023-2028” (woj. mazowieckie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

16 czerwcaLeki

Lipistart we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CPT I, deficyt CPT II, chłonkobrzusze, wada serca – stan po leczeniu kardiochirurgicznym

Rekomendacja nr 62/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Lipistart we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CPT1, deficyt CPT2, chłonkobrzusze, wada serca – stan po leczeniu kardiochirurgicznym

Prezes Agencji rekomenduje wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Lipistart we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CPT1, deficyt CPT2, chłonkobrzusze, wada serca – stan po leczeniu kardiochirurgicznym, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

LINK do źródła >>

Więcej...

14 czerwcaPPZ

PPZ – in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
nr 24/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.
o projekcie programu polityki zdrowotnej
pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa
śląskiego na lata 2023-2026”
(woj. śląskie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

13 czerwcaPPZ

PPZ – in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 23/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026” (woj. łódzkie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

13 czerwcaŚwiadczenia

Misja Telemedyczna

Od 13-15 czerwca br. delegacja AOTMiT uczestniczyła w zorganizowanej przez Ambasadę RP w Tallinnie oraz Ministerstwo Zdrowia Misji Telemedycznej , której celem było poznania rozwiązań z zakresu telemedycyny wdrożonych w Estonii.

 

Uczestnicy delegacji brali udział w spotkaniach w Ministerstwie Spraw Społecznych Estonii oraz zwiedzali teren Parku Technologiczno-Naukowego Tehnopol oraz wydział radioterapii Szpitala Centralnego w Tallinie Wschodnim. Podczas spotkań omawiano sposób w jaki Estonia zmodernizowała swój system świadczenia usług medycznych przy pomocy telemedycyny oraz analizowano możliwości Polski w zakresie oferty sektora telemedycznego.

Więcej...

13 czerwcaLeki

Rinvoq, Upadacitinibum - w leczeniu pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)

Rekomendacja nr 64/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Rinvoq (upadacytynib) w ramach programu lekowego: Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktów leczniczych: − Rinvoq, upadacitinibum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 15 mg, 28 tabl., kod GTIN: 08054083020334; − Rinvoq, upadacitinibum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg, 28 tabl., kod GTIN: 08054083022994; − Rinvoq, upadacitinibum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 45 mg, 28 tabl., kod GTIN: 08054083024189, we wskazaniu określonym w programie lekowym „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD 10: K51)”, w istniejącej grupie limitowej i wydawanie go bezpłatnie, (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa)

LINK do źródła >>

Więcej...

12 czerwcaLeki

Koselugo, Selumetinibum - w leczeniu chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0)

Rekomendacja nr 63/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Koselugo (selumetynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0)”

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Koselugo (selumetynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0), na zaproponowanych warunkach.

LINK do źródła >>

Więcej...

12 czerwcaLeki

Opdivo, Nivolumabum - w leczeniu pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)

Rekomendacja nr 61/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny lekuOpdivo (niwolumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Opdivo (niwolumab) w istniejącej grupie limitowej i wydawanie go bezpłatnie w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)”, pod warunkiem ograniczenia wskazania do populacji pacjentów ze stopniem zaawansowania ypT2-ypT4a lub ypN+, u których zastosowano neoadjuwantową chemioterapię opartą na cisplatynie, weryfikacji efektywności praktycznej oraz pogłębienia instrumentu dzielenia ryzyka i zabezpieczenia całkowitego wpływu na budżet płatnika.

LINK do źródła >>

Więcej...

9 czerwca Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze systemów robotowych

Zlecenie w obszarze systemów robotowych

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 09.06.2023

Więcej...

9 czerwca Taryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze psychiatrii

Zlecenie w obszarze psychiatrii

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 09.06.2023

Więcej...

6 czerwcaLeki

Lonsurf, Trifluridinum Tipiracilum - w leczeniu chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)

Rekomendacja nr 60/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Lonsurf (triflurydyna + typiracyl) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produkt leczniczy Lonsurf w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16), w ramach istniejącej grupy limitowej „1196.0, Trifluridyna, typiracyl” i wydawanie go bezpłatnie, (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

5 czerwcaTaryfikacja

Obwieszczenie Prezesa - rekomendacja w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie rekomendacji nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Dokonano analizy oraz przygotowania raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352)

LINK do źródła >>

Więcej...

5 czerwcaPPZ

PPZ- in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 21/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na 2023 rok” (woj. łódzkie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

5 czerwcaLeki

Adtralza, Tralokinumabum

Rekomendacja nr 56/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Adtralza (tralokinumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa)

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Adtralza (tralokinumab), w nowej grupie limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie w ramach programu lekowego pod warunkiem ograniczenia stosowania do populacji chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry w wieku 12-17 lat oraz (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

2023 maj

31 majaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze neurologii

Zlecenie w obszarze neurologii

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 31.05.2023

Więcej...

31 majaTaryfikacja

Zlecenie Ministra Zdrowia w obszarze pediatrii

Zlecenie w obszarze pediatrii

Podstawa prawna: art. 31n pkt 5

Data zakończenia: 31.05.2023

Więcej...

31 majaŚwiadczenia

Pediatryczna Pomoc Doraźna - kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

Rekomendacja nr 59/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Pediatryczna Pomoc Doraźna” jako świadczenia gwarantowanego

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej: „Pediatryczna Pomoc Doraźna” w trybie 24-godzinnym przez wszystkie dni tygodnia, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego.

LINK do źródła >>

Więcej...

31 majaŚwiadczenia

Immunoterapia alergenowa u osób uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych” w ramach „Kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem uczulonym na jad owadów błonkoskrzydłych oraz alergeny wziewne

Rekomendacja nr 57/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Immunoterapia alergenowa u osób uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych” w ramach „Kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem uczulonym na jad owadów błonkoskrzydłych oraz alergeny wziewne”

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Kompleksowa opieka specjalistyczna nad pacjentem uczulonym na jad owadów błonkoskrzydłych oraz alergeny wziewne” w zakresie „Immunoterapia alergenowa u osób uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

LINK do źródła >>

Więcej...

31 maja Świadczenia

Immunoterapia alergenowa u osób uczulonych na alergeny wziewne” w ramach „Kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem uczulonym na jady owadów błonkoskrzydłych oraz alergeny wziewne

Rekomendacja nr 58/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Immunoterapia alergenowa u osób uczulonych na alergeny
wziewne” w ramach „Kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem uczulonym na jady owadów błonkoskrzydłych oraz alergeny wziewne”

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Kompleksowa opieka specjalistyczna nad pacjentem uczulonym na jad owadów błonkoskrzydłych oraz alergeny wziewne” w zakresie „Immunoterapia alergenowa u osób uczulonych na alergeny wziewne” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

LINK do źródła >>

Więcej...

30 majaLeki

Wakix, Pitolisantum - w leczeniu dorosłych chorych na narkolepsję z katapleksją lub bez

Rekomendacja nr 55/2023 z dnia 30 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Wakix (pitolisantum), tabletki powlekane, 4,5 mg, 30 tabl., GTIN: 03760254600360, we wskazaniu: leczenie dorosłych chorych na narkolepsję z katapleksją lub bez

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Wakix (pitolisantum), tabletki powlekane, 4,5 mg, 30 tabl., GTIN: 03760254600360, we wskazaniu: leczenie dorosłych chorych na narkolepsję z katapleksją lub bez i wydawanie leku w aptece na receptę za opłatą ryczałtową, pod warunkiem pogłębienia zaproponowanego instrumentu dzielenia ryzyka oraz wdrożenia instrumentu dzielenia ryzyka, który zabezpieczy wydatki na leczenie populacji większej niż prognozowana w analizie podstawowej Wnioskodawcy.

LINK do źródła >>

Więcej...

26 majaLeki

Adtralza, Tralokinumabum - w ramach programu lekowego „Leczenie chorych (infromacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa) atopowego zapalenia skóry (ICD-10 L20)

Rekomendacja nr 53/2023 z dnia 26 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Adtralza (tralokinumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych (infromacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa) atopowego zapalenia skóry (ICD-10 L20)”

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Adtralza (tralokinumab), w nowej grupie limitowej i wydawanie go bezpłatnie w ramach funkcjonującego programu lekowego B.124 „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10 L20)” pod warunkiem ograniczenia (infromacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa)

LINK do źródła >>

Więcej...

23 majaPPZ

PPZ - rehabilitacja

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 20/2023 z dnia 23 maja 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2023-2025”

Opinia negatywna

LINK do źródła >>

Więcej...

22 majaPPZ

PPZ - wady wzroku

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 19/2023 z dnia 22 maja 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Ortoptyczne badania diagnostyczne dzieci w wieku 5-8 lat na terenie Gminy Piaseczno” (woj. mazowieckie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

17 majaLeki

Forxiga, dapagliflozyna, we wskazaniu: dorośli pacjenci z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek

Rekomendacja nr 52/2023 z dnia 17 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Forxiga, dapagliflozyna, we wskazaniu: dorośli pacjenci z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek, z eGFR <60ml/min/1,73 m2 , z albuminurią lub białkomoczem, leczeni terapią opartą na ACEi/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktów leczniczych:

 • Forxiga (dapagliflozinum), tabletki powlekane, 10 mg, 30 tabl., kod GTIN: 05909990975884;
 • Forxiga (dapagliflozinum), tabletki powlekane, 10 mg, 28 tabl., kod GTIN: 05909990975860;

do stosowania we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek, z eGFR <60ml/min/1,73 m2 , z albuminurią lub białkomoczem, leczeni terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniami do tych terapii, w ramach istniejącej grupy limitowej 251.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe flozyny, z poziomem odpłatności dla pacjenta 30%, dostępnych w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym, pod warunkiem (informacja stanowiąca tajemnice przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

 

Więcej...

17 majaLeki

Forxiga, Dapagliflozinum - we wskazaniu: przewlekła niewydolność serca

Rekomendacja nr 49/2023 z dnia 17 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Forxiga (dapagliflozyna) we wskazaniu: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z frakcją wyrzutową LVEF>40%, z przerostem lewej komory serca lub powiększeniem lewego przedsionka i stężeniem NT-proBNP ≥ 300 pg/ml (lub ≥600 pg/ml u chorych z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produkt leczniczy Forxiga (dapagliflozyna) we wskazaniu: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z frakcją wyrzutową LVEF>40%, z przerostem lewej komory serca lub powiększeniem lewego przedsionka i stężeniem NT-proBNP ≥ 300 pg/ml (lub ≥600 pg/ml u chorych z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA, w ramach istniejącej grupy limitowej „251.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe – flozyny” i wydawanie go za odpłatnością 30% w kategorii dostępności: lek dostępny w aptece na receptę we wskazaniu przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z frakcją wyrzutową LVEF>40%, z przerostem lewej komory serca lub powiększeniem lewego przedsionka i stężeniem NT-proBNP ≥ 300 pg/ml (lub ≥600 pg/ml u chorych z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków), (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa).

LINK do źródła >>

Więcej...

15 majaLeki

Carboplatinum w wybranych wskazaniach pozarejestracyjnych

Opinia Rady Przejrzystości nr 97/2023 z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną carboplatinum w wybranych wskazaniach pozarejestracyjnych

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną carboplatinum we wskazaniach innych niż ujęte w Charakterystyce Produktu Leczniczego tj. wskazaniach dla kodów ICD-10:

 • C15 – nowotwór złośliwy przełyku;
 • C15.0 – szyjna część przełyku;
 • C15.1 – piersiowa część przełyku;
 • C15.2 – brzuszna część przełyku;
 • C15.3 – górna trzecia część przełyku;
 • C15.4 – środkowa trzecia część przełyku;
 • C15.5 – dolna trzecia część przełyku;
 • C15.8 – zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przełyku;
 • C15.9 – przełyk, umiejscowienie nieokreślone.

LINK do źródła >>

Więcej...

15 majaLeki

Paclitaxelum w wybranych wskazaniach pozarejestracyjnych

Opinia Rady Przejrzystości nr 98/2023 z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną paclitaxelum w wybranych wskazaniach pozarejestracyjnych

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną paclitaxelum we wskazaniach innych niż ujęte w Charakterystyce Produktu Leczniczego tj. wskazaniach dla kodów ICD-10:

 • C15 – nowotwór złośliwy przełyku;
 • C15.0 – szyjna część przełyku;
 • C15.1 – piersiowa część przełyku;
 • C15.2 – brzuszna część przełyku;
 • C15.3 – górna trzecia część przełyku;
 • C15.4 – środkowa trzecia część przełyku;
 • C15.5 – dolna trzecia część przełyku;
 • C15.8 – zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przełyku;
 • C15.9 – przełyk, umiejscowienie nieokreślone;
 • C21 – nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu;
 • C21.0 – odbyt, umiejscowienie nieokreślone;
 • C21.1 – kanał odbytu;
 • C21.8 – zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie odbytnicy, odbytu i kanału odbytu.

LINK do źródła >>

Więcej...

15 majaPPZ

PPZ – in vitro

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 18/2023 z dnia 15 maja 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Żukowice w latach 2023-2026” (woj. dolnośląskie)

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...

12 majaPPZ

PPZ - rehabilitacja medyczna

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 17/2023 z dnia 12 maja 2023 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej Miasta Skarżysko-Kamienna na lata 2023-2025 w zakresie rehabilitacji medycznej”

Opinia warunkowo pozytywna

LINK do źródła >>

Więcej...