W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Aktualności

Opinia Rady Przejrzystości – „Szczepionki przeciw grypie” w wykazie leków bezpłatnych dla pacjentów po 75 roku życia

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Lynparza (olaparibum)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Influvac Tetra, szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana

więcej...

14 sierpnia (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników AOTMiT

więcej...

Plan Pracy Rady Przejrzystości na wrzesień 2020 r.

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Taflotan Multi (tafluprost)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Taptiqom (tafluprostum + timololum)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Mylotarg (gemtuzumab ozogamycyny)

więcej...

Opinia Prezesa – „Bezpieczna szkoła – program edukacyjny w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia wśród młodzieży szkół podstawowych klas szóstych realizowany w mieście Katowice na lata 2021-2027”

więcej...

Opinia Prezesa – „Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku 2021-2027” realizowany przez Miasto Katowice

więcej...

Opinia Prezesa – „Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy u dzieci w Katowicach”

więcej...

Opinia Agencji – Imbruvica (ibrutynib)

więcej...

Stanowisko Rady Przejrzystości – TYR Anamix Junior, TYR Anamix Junior LQ, TYR Anamix Infant

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Nerlynx (neratynib)

więcej...

Stanowisko Rady Przejrzystości – Silodosin Recordati (silodosinum)

więcej...

Stanowisko Rady Przejrzystości – Ilumetri (tyldrakizumab)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Tagrisso (ozymertynib)

więcej...

Stanowisko Rady Przejrzystości – Dupixent (dupilumab)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Vyxeos liposomal (daunorubicyna/cytarabina)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Revlimid (lenalidomid) w skojarzeniu z deksametazonem

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Tabrecta (capmatinib), tabletki á 200 mg

więcej...

Opinia Prezesa – „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania deficytów funkcji poznawczych wśród mieszkańców Lublina po 65 roku życia”

więcej...

Opinia Prezesa – „Prosta szkoła – program profilaktyki i leczenia skoliozy wśród uczniów V klas szkół podstawowych na lata 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023”

więcej...

Plan Taryfikacji na rok 2021

więcej...