W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Aktualności

Opinia Rady Przejrzystości – program z zakresu edukacji przedporodowej – gmina Wyszków

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – program z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV – Leszno

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – program z zakresu zapobiegania chorobie pneumokokowej u chorych na najczęstsze nowotwory hematologiczne – Wałbrzych

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – profilaktyka chorób naczyń mózgowych, w szczególności udaru mózgu

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Ilumetri (tyldrakizumab)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Silodosin Recordati (silodosinum)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Erbitux (cetuksymab)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Alunbrig (brygatynib)

więcej...

Opinia Agencji – Lonsurf (triflurydyna/typiracyl)

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 28 sierpnia 2020 r.

więcej...

Komunikat w sprawie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.

więcej...

Stanowisko Rady Przejrzystości – Erbitux (cetuksymab)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Lonsurf (trifluridine/tripiracyl)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Abraxane (nab-paklitaksel)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Tecentriq (atezolizumab)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Zejula (niraparib)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Revlimid (lenalidomid)

więcej...

Opinia Rady Przejrzystości – Opdivo (niwolumab)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Betaferon (interferon beta-1b)

więcej...

Rekomendacja Prezesa – Alutard SQ, wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych (osy i pszczoły)

więcej...

Opinia Agencji – Abraxane (nab-paklitaksel)

więcej...

Opinia Agencji – Tecentriq (atezolizumab) w skojarzeniu z nab-paklitakselem

więcej...

Opinia Agencji – Zejula (niraparib)

więcej...

Opinia Agencji – Revlimid (lenalidomid)

więcej...