W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Farmakoterapia COVID-19 – Aktualizacja zaleceń

W kwietniu 2020 r. Agencja opublikowała pierwszą wersję Zaleceń w COVID-19, przygotowaną we współpracy z interdyscyplinarnym Zespołem Ekspertów Klinicznych, koordynowanym przez Komitet Sterujący, złożony z Prezydium Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (do pobrania w Zalecenia COVID-19).

Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemii i ciągłego napływu nowych dowodów naukowych dla skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa technologii lekowych stosowanych w COVID-19, Agencja przeprowadza proces aktualizacji Zaleceń w obszarze farmakoterapii.

Jako efekt prac opublikowano zbiór zaktualizowanych zaleceń dla technologii lekowych w COVID-19:

W ramach powyższych działań, opublikowano również przeglądy doniesień naukowych dla poszczególnych technologii lekowych w COVID-19 (kortykosteroidylopinawir stosowany w skojarzeniu z rytonawirem, remdesiwir, tocilizumab, fawipirawir  oraz osocze ozdrowieńcówanakinra, interferon beta, amantadyna, hydroksychlorochina i chlorochina, heparyny, kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu oraz bamlaniwimabu – do pobrania w Zalecenia COVID-19 ). Opracowania analityczne stanowią podstawę dyskusji Panelu Ekspertów Klinicznych.