W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

COVID-19

W trakcie pandemii COVID-19, w trybie nadzwyczajnym, w ramach szybkiej ścieżki tworzenia wytycznych, na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r., Agencja przygotowała:

Zalecenia w COVID-19. Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2 wersja w języku polskim (data publikacji 25 kwietnia 2020 r.);

COVID-19 recommendations. Polish diagnostic, therapeutic and organisational recommendations for the care of individuals infected with SARS-CoV-2 or exposed to a SARS-CoV-2 infection wersja w języku angielskim (data publikacji 25 kwietnia 2020 r.).

Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemii i ciągłego napływu nowych dowodów naukowych dla skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa technologii lekowych stosowanych w COVID-19, Agencja przeprowadza proces aktualizacji Zaleceń w obszarze farmakoterapii.

 

Jako efekt prac opublikowano zbiór zaktualizowanych zaleceń dla technologii lekowych w COVID-19:

W ramach powyższych działań, opublikowano również przeglądy doniesień naukowych dla poszczególnych technologii lekowych w COVID-19 (kortykosteroidylopinawir stosowany w skojarzeniu z rytonawirem, remdesiwir, tocilizumab, fawipirawir  oraz osocze ozdrowieńcówanakinra, interferon beta, amantadyna, hydroksychlorochina i chlorochina, heparyny, kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu oraz bamlaniwimabu  do pobrania poniżej). Opracowania analityczne stanowią podstawę dyskusji Panelu Ekspertów Klinicznych.

 

Historia prac nad zaleceniami

Do realizacji zadania Agencja powołała 7 Paneli Ekspertów. Pracę Paneli koordynował Komitet Sterujący, złożony z Prezydium Rady Przejrzystości Agencji, który był odpowiedzialny za ostateczną redakcję zaleceń.

Zalecenia wypracowano na podstawie:

  • nielicznych jeszcze prac oryginalnych odnoszących się specyficznie do tematu;
  • analizy wytycznych międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych;
  • opinii polskich ekspertów.

 

 

Dokument poddawany jest aktualizacji w związku z pojawiającymi się doniesieniami naukowymi dotyczącymi skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa technologii medycznych stosowanych w COVID-19. Prace realizowane są w ramach wyżej wymienionych Paneli Ekspertów.

Opracowania analityczne przygotowane w ramach prac nad aktualizacją zaleceń w obszarze farmakoterapii COVID – 19:

  • wersja w języku polskim:

Przegląd doniesień naukowych dla kortykosteroidów stosowanych w COVID-19 (wersja 1.0, 06 sierpnia 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla lopinawiru/rytonawiru stosowanych w COVID-19 (wersja 1.0, 05 sierpnia 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla remdesiwiru stosowanego w COVID-19 (wersja 1.0, 28 sierpnia 2020 r.);

– Przegląd doniesień naukowych dla tocilizumabu stosowanego w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 16 września 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla fawipirawiru stosowanego w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 22 września 2020 r.);

Przegląd doniesień naukowych dla osocza ozdrowieńców stosowanego w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 22 września 2020 r.);

– Przegląd doniesień naukowych dla anakinry stosowanej w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 16 listopada 2020 r.);

– Przegląd doniesień naukowych dla interferonu beta stosowanego w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 16 listopada 2020 r.);

– Przegląd doniesień naukowych dla amantadyny stosowanej w leczeniu COVID-19 (wersja 1.1, 19 listopada 2020 r.);

– Przegląd doniesień naukowych dla hydroksychlorochiny i chlorochiny stosowanych w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 14 października 2020 r.);

– Przegląd doniesień naukowych dla heparyn stosowanych w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 22 października 2020 r.);

– Przegląd doniesień naukowych dla kortykosteroidów stosowanych w COVID-19 – aktualizacja (wersja 1.1, 3 listopada 2020 r.).

– Przegląd doniesień naukowych dla kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 20 listopada 2020 r.)

-Przegląd doniesień naukowych dla bamlaniwimabu (LY-CoV555) w leczeniu COVID-19 (wersja 1.0, 26 listopada 2020 r.);

– Przegląd doniesień naukowych dla remdesiwiru w COVID-19 – aktualizacja (wersja 1.1, 20 listopada 2020 r.).

 

  • wersja w języku angielskim:

Corticosteroids in treatment of COVID-19 – a rapid review(wersja 1.0, 06 sierpnia 2020 r.);

Lopinavir/ritonavir in treatment of COVID-19 – a rapid review (wersja 1.0, 05 sierpnia 2020 r.);

– Tocilizumab in treatment of COVID-19 – a rapid review (wersja 1.0, 16 września 2020 r.).

 

Materiały do pobrania: