W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Komunikat – Pozyskiwanie danych do przeprowadzenia wyceny wybranych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości nieodpłatnego udostępnienia danych niezbędnych do przeprowadzenia wyceny wybranych świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

 

Agencja gromadzi dane z okresu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w postaci formularza własnej kalkulacji kosztów (WKK) tj. informacji ogólnych identyfikujące świadczenie obejmujące koszty zużycia produktów leczniczych, wyrobów medycznych i wykonanych procedur medycznych wraz z kosztami osobowymi personelu medycznego zaangażowanego w realizację poniższych świadczeń:

23.3104 – Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce,

23.3105 – Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie,

23.3112 – Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem,

23.3116 – Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki,

23.3117 – Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy).

 

Podmioty lecznicze, które nie są wskazane w zamieszczonym powyżej dokumencie „Lista podmiotów, do których wystąpił Prezes AOTMiT”, a chciałyby udostępnić przedmiotowe dane, Prezes Agencji zaprasza do przesłania na adres skrzynki mailowej: taryfikacja@aotm.gov.pl  zgłoszenia, podając nazwę podmiotu, kod świadczeniodawcy (identyfikator nadawany przez właściwy oddział wojewódzki NFZ), nr umowy z NFZ, z której sprawozdawane są przedmiotowe świadczenia, REGON podmiotu.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do 16 grudnia 2022 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu przekazywania i zasad przygotowania WKK należy skorzystać z zakładki „POMOC/INSTRUKCJA” na stronie internetowej: https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/instrukcja/pliki/5403_44_2022_stm_proteza

 

Terminy przekazania danych do 28 grudnia 2022  r.