W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Komunikat – nowe taryfy obejmujące opiekę nad noworodkiem

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakończyła prace nad nowymi taryfami świadczeń obejmujących opiekę nad noworodkiem.

 

W ostatnim dziesięcioleciu postęp techniczny w perinatologii i poprawa opieki (m.in. wczesna diagnostyka, monitorowanie ciąż zagrożonych) sprawiły, że możliwość przeżycia skrajnie niedojrzałych noworodków znacznie się poprawiła, a rozpoznawanie wad wrodzonych i chorób uwarunkowanych genetycznie następuje często już w okresie płodowym. W celu zapewnienia opieki medycznej na poziomie odpowiadającym współczesnym wymogom potrzebna jest dobra organizacja w skali regionu, odpowiednio wykształcone i doświadczone zespoły medyczne, oddziały wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz szpitale, które zapewniają specjalistyczną opiekę przez całą dobę.

Dostosowanie wyceny taryfikowanych świadczeń do realnych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców pozwoli na zapewnienie lepszego standardu udzielania świadczeń poprzez urealnienie wysokości refundacji.

W toku prac ze środowiskiem eksperckim w zakresie patologii noworodka wypracowano 7 nowych produktów rozliczeniowych w zakresie leczenia szpitalnego w katalogu JGP, a wprowadzone zmiany oznaczają zwiększenie całkowitych nakładów na świadczenia neonatologiczne.

Należy podkreślić, że nowe grupy rozliczeniowe pozwolą na zapewnienie najwyższego standardu leczenia i opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie oraz noworodkami wymagającymi pogłębionej diagnostyki.

Zaproponowane zmiany w produktach rozliczeniowych mają charakter porządkujący system, a także racjonalizujący rozliczenia świadczeniodawców z płatnikiem. Dodanie nowych warunków związanych z wiekiem noworodka i czasem hospitalizacji, czy uporządkowanie wymaganych do rozliczenia rozpoznań oraz wykonanych procedur pozwoli na lepsze dopasowanie świadczeń. Istotnym elementem jest utworzenie grupy Ciężka patologia noworodka urodzonego przedwcześnie > 30 dni, pozwoli ona na utrzymanie wysokiego standardu leczenia noworodków z urodzeniową masa ciała < 1000g i/lub urodzonych przed ukończeniem 28-ego tygodnia ciąży. Także kluczowa jest wycena grupy Noworodek wymagający rozszerzonej diagnostyki bowiem pozwoli ona na przeprowadzanie pełnej diagnostyki, która nie zawsze była wykonywana ze względu na znaczne finansowe obciążenie świadczeniodawców.

Oszacowano, że w stosunku do 2019 r. wzrost wydatków na świadczenia gwarantowane obejmujące opiekę nad noworodkiem wyniesie 241 mln zł (21%). Warto podkreślić, modyfikacja wyceny świadczeń w oddziałach neonatologicznych ma na celu zharmonizowanie z aktualną praktyką kliniczną, a dostosowanie wyceny świadczeń do realnych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców pozwoli na zapewnienie wysokiego standardu udzielania świadczeń poprzez urealnienie wysokości refundacji.

 

Po uzyskaniu akceptacji projektu taryf przez Ministra Zdrowia, w BIP AOTMiT opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki nad noworodkiem.