W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Podsumowanie informacji wskazanych do utajnienia przez wnioskodawców w wybranych obszarach dokumentacji publikowanej przez AOTMiT (analizy wnioskodawcy, analizy weryfikacyjne, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacje Prezesa) przy ocenie wniosków refundacyjnych za rok 2021 oraz I kw. 2022 r.

W obszarze tak ważnym, jakim jest alokacja środków publicznych, przeznaczonych na refundację technologii medycznych, niezwykle istotne jest zapewnienie przejrzystości danych, umożliwiającej jawność debaty publicznej dotyczącej równego dostępu obywateli do świadczeń zdrowotnych, sprawiedliwości społecznej i procesu decyzyjnego. Równie ważne jest umożliwienie naukowej analizy wnioskowanych technologii przez ekspertów z różnych dziedzin medycyny oraz innych interesariuszy.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji monitoruje zakres danych zakreślanych w analizach przedkładanych przez podmioty wnioskujące o refundację technologii medycznych. Utajnianiu podlegają m.in. dane ekonomiczne i kliniczne. Zestawienie informacji wskazanych do utajnienia przez wnioskodawców przy ocenie wniosków refundacyjnych, o jawność których wnioskuje Agencja, przedstawiono w Tabeli poniżej. Poniższy wykres prezentuje procentowy udział informacji zakreślanych względem wszystkich informacji w wybranych obszarach analiz wnioskodawców dołączonych do wniosków refundacyjnych ocenianych przez Agencję w poszczególnych kwartałach.

Rada Przejrzystości, w uchwale z dnia nr 8/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r., zauważyła, że ilość zakreślanych informacji jest zbyt duża. Powoduje to wyłączanie jawności znacznej części danych w analizach weryfikacyjnych Agencji, stanowiskach Rady Przejrzystości i rekomendacjach Prezesa Agencji, które stanowią element informacji publicznej. Debata nad informacjami, których zakreślanie w dokumentach wnioskodawców, jak i dokumentacji wytwarzanej przez Agencję nie narusza interesu publicznego, powinna pozwolić na wprowadzenie zmian w podejściu do polityki przejrzystości wnioskodawców. Polityka ta powinna mieć na celu  podawanie do publicznej wiadomości danych na temat oceny technologii medycznych w możliwie pełny sposób, przy zachowaniu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w trosce o dobro pacjentów i poszanowanie prawa do społecznej kontroli działań służących podejmowaniu decyzji w zakresie alokacji środków publicznych.