W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dla organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów

Zaproszenie

do udziału w konsultacjach społecznych dla organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów

 

 

W imieniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe reprezentujące pacjentów do włączenia się w proces konsultacji społecznych dotyczących jawności danych podawanych w treści wniosków o objęcie refundacją technologii medycznych.

 

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl  lub pod nr telefonu 731 812 313.

 

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, danych osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.

 

W ramach konsultacji dyskutowane będą kwestie zapewnienia możliwie najszerszego dostępu do danych niezbędnych do prowadzenia debaty publicznej w zakresie równego dostępu obywateli do świadczeń zdrowotnych, sprawiedliwości społecznej i przejrzystości procesu decyzyjnego.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i dyskusji uwag podmiotów reprezentujących pacjentów w sprawie jawności danych podawanych w treści wniosków refundacyjnych.

 

Konsultacje społeczne realizowane w ramach projekt szkoleniowego „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)