W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Uwagi do świadczeń szpitalnych z obszarów chorób: układu oddechowego, narządu wzroku, chorób wewnętrznych

W związku z realizacją Planu Taryfikacji na rok 2022, Agencja zwraca się z prośbą o kierowanie wszelkich uwag, sugestii i opinii dotyczących realizacji świadczeń związanych gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze:

  • chorób układu oddechowego,
  • chorób narządu wzroku,
  • chorób wewnętrznych.

Cenimy sobie głos środowiska medycznego na co dzień sprawującego opiekę nad pacjentem, środowiska eksperckiego wyznaczającego standardy i nowe kierunki w leczeniu, organizacji pacjentów reprezentujących tych, którym świadczenia mają przynieść najwięcej korzyści, a także innych uczestników rynku usług zdrowotnych. Państwa uwagi i doświadczenie z różnych obszarów sektora ochrony zdrowia pozwalają na uwzględnienie w procesie taryfikacji specyfiki świadczenia, unaoczniają istniejące nieprawidłowości i problemy wymagające rozwiązania. Udział zewnętrznych ekspertów czyni proces taryfikacji bardziej obiektywnym i rzetelnym, dając jednocześnie podstawy wycenie spełniającej oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Formularz do składania uwag dostępny jest w Biuletyn Informacji Publicznej AOTMiT.

 

WAŻNE: Formularz należy zapisać lokalnie na dysku komputera a następnie otworzyć w aplikacji Adobe Acrobat Reader. Wypełniony formularz należy przesłać w edytowalnej formie elektronicznej na adres taryfa.uwagi@aotm.gov.pl oraz w formie papierowej z własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów na adres siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (ul. Przeskok 2, 00- 032 Warszawa), o ile nie jest możliwy podpis elektroniczny,

w terminie do: 14 lutego 2022 r. (choroby wewnętrzne) i 31 marca 2022 r. (choroby układu oddechowego i choroby narządu wzroku).

Agencja zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania uwag.

 

Jesteśmy również otwarci na propozycje spotkań z Państwem w celu szczegółowego omówienia istotnych zagadnień.