Rekomendacja Prezesa – Ravicti (fenylomaślan glicerolu)

W dniu 15 kwietnia 2022 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał poniżej wymienioną rekomendację:

 

  • Rekomendacja nr 36/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Ravicti (fenylomaślan glicerolu) w ramach programu lekowego: „Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego (ICD-10: E72.2)”.

Publikacja w BIP