Rekomendacja Prezesa – Dezacor (deflazacort)

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał poniżej wymienioną rekomendację:

 

  • Rekomendacja nr 106/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Dezacor (deflazacort) we wskazaniu: dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a – leczenie pacjentów pediatrycznych

 

Publikacja w BIP