W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Prośba o przekazanie informacji o cenach netto oferowanych świadczeniodawcom testów w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 oraz wirusa grypy

W związku z realizacją zlecenia Ministra Zdrowia dotyczącego wyceny świadczenia wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz wirusa grypy, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza dystrybutorów i producentów ww. testów do przekazania aktualnych danych o oferowanych świadczeniodawcom testach PCR i antygenowych: w kierunku SARS-CoV-2, w kierunku grypy typu A i B, oraz testów różnicujących w kierunku SARS-CoV-2 i wirusa grypy.

Zakres informacji niezbędnych do wyceny ww. świadczenia obejmuje:

  • rodzaj oferowanych testów wraz z ich specyfikacją, instrukcją użytkowania oraz zakresem zastosowania (identyfikacja wirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy, innych patogenów),
  • ceny netto, po jakich poszczególne testy oferowane są podmiotom leczniczym oraz instytucjom systemu ochrony zdrowia (MZ, SANEPID itd.) w powiązaniu z wolumenem sprzedaży,
  • ceny netto zestawów do izolacji kwasów nukleinowych.

Podmiot, w przypadku gdy udostępniane  dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), zobowiązany jest do poinformowania o tym Agencji. W przypadku niewskazania przez podmiot, które z  udostępnionych danych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, udostępnione dane zostaną uznane za  niestanowiące  tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotu.

 

W związku z krótkim terminem na przeprowadzenie prac aktualizacyjnych, dane będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2021 r., także na adres e-mail: sekretariat.wt@aotm.gov.pl