W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 55/2020 w dniu 28.12.2020 r. – AKTUALIZACJA

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków

  • Prialt (zykonotyd) we wskazaniu: paraplegia spastyczna (ICD-10: G82.1),
  • Enbrel (etanercept) we wskazaniu: deficyt deaminazy adenozyny typu 2 (ICD-10: D84.8),
  • Erbitux (cetuximab) we wskazaniu: rak esicy CSIV (zmiany wtórne w wątrobie) (ICD-10: C18),
  • Jakavi (ruksolitynib) we wskazaniu: przewlekłachoroba układuwytwórczego szpiku (samoistne włóknienieszpiku) (ICD-10: D47.1) – leczenie pomostowe przed allo-HST.

Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w zapisach programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2022”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

  • Synacthen /Synacthen Depot (tetracosactidum) we wskazaniach: padaczka lekooporna; padaczka lekooporna pod postacią zespołu Westa; padaczka lekooporna pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta; zespół Kinsbourne’a – zespół opsoklonie-mioklonie; zespół Landaua Kleffnera – zespół nabytej afazji z padaczką,
  • GA Gel, GA 1 Anamix Infant, GA 1 Anamix Junior, GA Express 15, Milupa GA 2 prima we wskazaniu: acyduria glutarowa typu I.

Informacje o poprzednim porządku obrad dostępne są tutaj