W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 54/2020 w dniu 21 grudnia 2020 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Nubeqa (darolutamidum) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.

Przygotowanie opinii w sprawie efektywności u świadczeniobiorców w wieku powyżej 75. roku życia produktów leczniczych z poniższych grup limitowych:

 • 10.0, Leki przeciwbiegunkowe – loperamid
 • 111.2, Leki przeciwprątkowe – produkty złożone – izoniazyd z ryfampicyną
 • 115.2, Leki przeciwwirusowe – acyklowir – postacie do stosowania doustnego
 • 127.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – progestogeny – medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego
 • 167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona – biperiden
 • 62.0, Leki ginekologiczne – inhibitory wydzielania prolaktyny – bromokryptyna
 • 191.0, Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego – riluzol
 • 31.1, Inne leki kardiologiczne – iwabradyna
 • 32.1, Leki stosowane doraźnie w nagłych przypadkach anafilaksji – leki adrenergiczne i dopaminergiczne – epinefryna – do podawania pozajelitowego
 • 18.1, Witamina D i jej analogi – alfakalcydol
 • 18.2, Witamina D i jej metabolity – colekalcyferol i kalcyfediol
 • 27.0, Kwas foliowy i pochodne – kwas foliowy
 • 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami
 • 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami
 • 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – kwas mykofenolowy i jego pochodne
 • 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – inhibitory kalcyneuryny – cyklosporyna do stosowania doustnego – stałe postacie farmaceutyczne
 • 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – inhibitory kalcyneuryny – takrolimus
 • 25.0, Witamina K i inne leki hemostatyczne – fytomenadion
 • 73.0, Hormony płciowe – antygonadotropiny – danazol
 • 100.2, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego – postacie płynne
 • 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza – inhibitory hormonu wzrostu – oktreotyd

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak brodawkowaty nerki (ICD-10: C64) – II linia leczenia
 • Lynparza (olaparyb) we wskazaniu: trójujemny rak piersi z mutacją BRCA1 (ICD-10: C50)
 • Erbitux (cetuximab) we wskazaniu: rak odbytnicy w IV stopniu zaawansowania (zmiany wtórne w płucach i wątrobie) – terapia skojarzona z enkorafenibeml
 • Riximyo (rituximabum) we wskazaniu: zakrzepowa plamica małopłytkowa (ICD-10: M31.1)
 • Imbruvica (ibrutynib) we wskazaniu: nawracający i oporny węzłowy chłoniak strefy brzeżnej (nodal MZL) (ICD-10: C85.7).

Przygotowanie opinii w  sprawie  objęcia  refundacją  leków  zawierających  substancje  czynne netupitantum + palonosetronum we wskazaniu: wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem antybiotyku z grupy antracykliny i cyklofofamidu – profilaktyka.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania deficytów poznawczych wśród mieszkańców Lublina po 65 roku życia”.