W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 53/2021 w dniu 29.11.2021 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Sarclisa (isatuximabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD 10 C90.0) z zastosowaniem izatuksymabu”,
  • Piqray (alpelisibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie zaawansowanego raka piersi z obecnością mutacji PIK3CA (ICD-10 C 50)”,
  • Calquence (acalabrutinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej akalabrutynibem (ICD-10 C 91.1)”,
  • Phesgo (pertuzumabum + trastuzumabum) w ramach programu lekowego: „B. 9 Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C 50)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej dla leku Nexavar (sorafenibum), stosowanego wyłącznie we wskazaniu zdefiniowanym treścią programu lekowego „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym rakiem tarczycy, oporny na leczenie jodem radioaktywnym”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na produktów leczniczych zawierających substancję czynną hydroxocobalaminum: Hydroxocobalamin Acetate Sterop, ampułki à 10mg/2ml; Hydroxocobalamin, ampułki à 1mg/ml; Vitamin B12 Depot, ampułki 1mg/ml; Megamilbedoce ampułki à 10 mg/2m we wskazaniach: acyduria metylomalonowa, hiperhomocysteinemia G, zaburzenia metabolizmu kobalaminy, deficyt kobalaminy C, reduktazy metylenotetrahydrofolianu (deficyt MTHFR).

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej niwolumab stosowanej w proponowanym programie lekowym B.100 „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C81)” w zakresie wskazania: leczenie dzieci w wieku 12-18 lat z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku i leczeniu brentuksymabem z wedotyną.