W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 51/2021 w dniu 15.11.2021 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Taltz (ixekizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SPA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)”.

Przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • propafenonum we wskazaniach: nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL; nadkomorowe zaburzenia rytmu serca – profilaktyka nawrotów; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL – u dzieci do 18 roku życia; komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL – u dzieci do 18 roku życia,
  • metoprololum we wskazaniu: ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia,
  • mycophenolas mofetil we wskazaniach: steroidozależny zespół nerczycowy; steroidooporny zespół nerczycowy; cyklosporynozależny zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; zapalenie naczyń; nefropatia IgA; toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; neuropatia zapalna; miopatia zapalna

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • „Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022-2031” (m. Słupsk),
  • „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Mielno na lata 2022-2027”.