W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę Cookies
X

Posiedzenie Rady Przejrzystości 50/2023 w dniu 18.12.2023 r.

Podczas obrad zaplanowano:

 1. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Mizetam (ezetimibum + atorvastatinum) we wskazaniu: zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, tj. jako leczenie substytucyjne u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (ang. CHD, Coronary Heart Disease) i ostrym zespołem wieńcowym (ang. ACS, Acute Coronary Syndrome) w wywiadzie, u których uzyskano kontrolę choroby stosując jednocześnie pojedyncze substancje czynne w osobnych produktach leczniczych, ale w takich samych dawkach, jak w produkcie złożonym).
 2. Przygotowanie stanowiska w sprawie szczepionki Efluelda we wskazaniu: grypa.
 3. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Repatha (evolocumabum) w ramach programu lekowego B.101 „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi (ICD-10: E78.01, I21, I22, I25)”.
 4. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Orap (pimozidum) we wskazaniu: przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne), zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette), zespół Leigha.
 5. Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego:
  • TYR Anamix Junior,
  • TYR Anamix Junior LQ,
  • TYR Anamix Infant,
  • TYR Lophlex LQ,
  • TYR Sphere,
  • TYR Gel,
  • TYR Cooler

we wskazaniu: tyrozynemia.

 1. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających poniższe substancje czynne we wskazaniach innych niż określone w ChPL:
  • amisulprid (p.o.),
  • aripiprazol (p.o.), aripiprazol (i.m.),
  • olanzapina (p.o.),
  • kwetiapina (p.o.),
  • risperidon (p.o.), risperidon (i.m.)
  • ziprasidon (p.o.),
  • sertindol (p.o.),
  • paliperidon (i.m.)

we wskazaniach:

F21- Zaburzenie schizotypowe;

F22- Uporczywe zaburzenia urojeniowe;

F23- Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne;

F24- Indukowane zaburzenie urojeniowe;

F25- Zaburzenia schizoafektywne;

F28- Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne;

F29- Nieokreślona psychoza nieorganiczna.

 1. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną immunoglobulin we wskazaniu pozarejestracyjnym: leczenie chorych w zespole sztywności uogólnionej.
 2. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia dla pracowników ochrony zdrowia na terenie Województwa Dolnośląskiego”.
 3. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program Polityki Zdrowotnej pn. „Kompleksowa diagnostyka w zakresie spektrum płodowego zespołu alkoholowego na terenie Województwa Dolnośląskiego”.
 4. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości w grupie dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego”.

Publikacja w BIP